Prawa pacjenta

Leki - morena

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje od 5 czerwca 2009 r.

Pobierz plik PDF

Polska Karta Praw Pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA jest to tylko zbiór podstawowych unormowań prawnych zebranych w jednym opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w 1998 r. i opublikowane w formie komunikatu. Karta ta ma ważne znaczenie ze względu na pierwszą próbę kompleksowego opracowania tematu, jednakże formalnie nie ma mocy ustawy. Zapoznając się z treścią Karty Praw Pacjenta należy wziąć również pod uwagę obowiązującą od 5 czerwca 2009 roku ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawierającą aktualne regulacje prawne odnośnie praw pacjenta.

Pobierz plik PDF

Europejska Karta Praw Pacjenta

Jest to dokument nieformalny pozarządowy. Dokument został sporządzony w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Europejskiej: Apovita (Portugalia), Cittadinanzattiva (Włochy), Confederación de Consumidores y Usurarios (Hiszpania), Danish Consumer Council (Dania), Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten e. V. (Niemcy),Fédération Belge contre le Cancer (Belgia), International Neurotrauma Research Organization (Austria), Irish Patients Association Ltd (Irlandia), KE.P.K.A (Grecja), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (Holandia), The Patients Association (Wielka Brytania), Vereniging Samenwerkende Ouderen Patiëntenorganisaties (Holandia).

Pobierz plik PDF

powrót


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012