Xaloptic

 
Twoje Leki - Xaloptic

Nazwa:

Xaloptic

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Xaloptic, 0,005% (0,05 mg/ml), krople do oczu, roztwór
Latanoprostum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Xaloptic i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic
3. Jak stosować lek Xaloptic
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Xaloptic
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK XALOPTIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku Xaloptic należy do grupy leków zwanych prostaglandynami. Obniżają one ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka do krwioobiegu.

Xaloptic jest wskazany w leczeniu jednego z rodzajów jaskry zwanej jaskrą otwartego kąta oraz w leczeniu nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Stany te są związane ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego i mogą w rezultacie wpływać na wzrok.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XALOPTIC

Kiedy nie stosować leku Xaloptic

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xaloptic
jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę
jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xaloptic

u pacjenta z ciężką astmą, lub jeśli astma nie jest dostatecznie kontrolowana
gdy pacjent stosuje jeszcze inne krople do oczu
jeśli u pacjenta zaplanowany jest zabieg operacyjny na oku lub niedawno został on wykonany.

Przed zastosowaniem tego leku, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o chorobach, które przebył, a szczególnie o występowaniu
innych problemów z oczami (np. przewlekła jaskra zamkniętego kąta, obrzęk plamki żółtej, zapalenie tęczówki/naczyniówki oka w przeszłości, usunięcie soczewki/brak soczewki w oku), stosowanie soczewek kontaktowych
czynnego obrzęku w obrębie oka (np. w przebiegu zapalenia tęczówki, zapalenia naczyniówki oka).

Stosowanie leku Xaloptic z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku konieczności zastosowania innych kropli do oczu, zwłaszcza kropli zawierających tiomersal, należy odczekać przynajmniej 5 minut po przyjęciu kropli Xaloptic.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek Xaloptic nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie kropli do oczu może być przyczyną przemijającego nieostrego widzenia. Jeśli takie działanie niepożądane wystąpi nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn dopóki pacjent nie upewni się jaka jest jego reakcja na lek.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XALOPTIC

Lek Xaloptic należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xaloptic
Xaloptic zawiera chlorek benzalkoniowy.
Może powodować podrażnienie oczu.
Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.
Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i poczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.
Lek powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Instrukcja stosowania kropli
Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Xaloptic:
Umyć ręce, a następnie wygodnie usiąść lub stanąć.
Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą.
Za pomocą palca delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.
Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go.
Lekko ścisnąć butelkę tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.
Zamknąć oko, a następnie palcem ucisnąć kącik oka znajdujący się najbliżej nosa. Taki ucisk należy zastosować przez minutę, ciągle mając zamknięte oko.
Jeśli to konieczne w taki sam sposób należy wprowadzić kroplę do drugiego oka.
Zakręcić butelkę.

Dawkowanie
Zazwyczaj stosowana dawka jest przeznaczona dla dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku.

Należy wkroplić do chorego oka tylko jedną kroplę leku Xaloptic raz na dobę. Najlepszą porą do podania leku jest wieczór. Jeśli istnieje konieczność zastosowania innych kropli należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ich wkropleniem.

Lek Xaloptic zwykle nie jest stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej dawki leku Xaloptic niż zalecana
Należy zachować ostrożność podczas ściskania butelki, aby do chorego oka dostała się tylko jedna kropla. Jeśli dostanie się więcej kropli pacjent może odczuwać nieznaczne podrażnienie oka. Jeśli krople Xaloptic zostaną przez przypadek połknięte należy zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Xaloptic
W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xaloptic
Lek Xaloptic należy stosować do czasu kiedy lekarz nie zdecyduje o przerwaniu leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Xaloptic u dzieci nie zostały określone, dlatego nie zaleca się stosowania leku Xaloptic u dzieci.

Jak każdy lek, Xaloptic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:
Lek należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta wystąpi
Ból oka

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu:
niewyraźnego widzenia
problemów z czytaniem i widzeniem szczegółów
zaczerwienienia oczu
płytkiego oddechu
duszności
ucisku w klatce piersiowej.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
stopniowe zmiany koloru oczu, które mogą być nieodwracalne. Tęczówka (kolorowa część oka) może brązowieć i ciemnieć.
podrażnienie oka (uczucie obecności ciała obcego w oku)
zmiany w wyglądzie rzęs (ciemnienie, pogrubienie, wydłużenie, zwiększenie ilości).

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
łzawienie oka oraz zaczerwienienie lub ból oka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
obrzęk i opuchnięcie powiek
wysypki skórne.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10000 pacjentów):
ciemnienie skóry powiek i skóry wokół oczu (zmiana ta jest bardziej widoczna, jeśli stosuje się krople tylko do jednego oka)
zmiany kierunku wyrastania rzęs (jeśli powoduje to drażnienie oka należy powiedzieć o tym lekarzowi)
zwiększenie liczby, ciemnienie, pogrubienie i wydłużenie włosów meszkowych na powiece
zapalenie tęczówki (kolorowej części oka); obrzęk plamki żółtej, obrzęk lub uszkodzenie powierzchni oka, obrzęk wokół oczu (obrzęk oczodołu), dodatkowa linia rzęs
astma
zaostrzenie astmy oraz duszność (trudności z oddychaniem)
kołatanie serca (uczucie przyspieszonego lub nieregularnego bicia serca)
bóle głowy, zawroty głowy i bóle mięśni lub stawów.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
zaostrzenie istniejącej dusznicy bolesnej
ból w klatce piersiowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PrzechowywaĆ lek XALOPTIC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i etykietce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przed pierwszym otwarciem Xaloptic należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C), chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Po pierwszym otwarciu butelka może być przechowywana przez 4 tygodnie w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Xaloptic

Substancją czynną leku jest latanoprost. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,05 mg (50 mikrogramów) latanoprostu. 2,5 ml roztworu kropli do oczu (zawartość butelki) zawiera 125 mikrogramów latanoprostu
Inne składniki leku to sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek (0,2 mg/ml), sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Xaloptic i co zawiera opakowanie
Roztwór bezbarwny, przezroczysty.
Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 29.10.2009 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012