Tinidazolum Polpharma

 
Twoje Leki - Tinidazolum Polpharma

Nazwa:

Tinidazolum Polpharma

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Tinidazolum Polpharma
500 mg, tabletki powlekane

Tinidazolum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Tinidazolum Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinidazolum Polpharma
3. Jak stosować lek Tinidazolum Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tinidazolum Polpharma
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TINIDAZOLUM POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jest to lek przeciwpierwotniakowy i przeciwbakteryjny.

Stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń:
Zakażenia bakteriami beztlenowymi, takie jak:
zapalenie otrzewnej, ropień,
zakażenia ginekologiczne,
posocznica,
zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych,
zakażenia skóry i tkanki miękkiej,
zakażenia układu oddechowego.
Niespecyficzne zapalenie pochwy.
Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł.
Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.
Giardioza (lamblioza).
Pełzakowica (ameboza) jelitowa.
Pełzakowy ropień wątroby.
Zakażenia Helicobacter pylori, występujące w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka, w skojarzeniu z innymi lekami.

Stosowany jest także:
w zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanym bakteriami beztlenowymi, zwłaszcza po zabiegach na okrężnicy, żołądku i jelitach oraz zabiegach ginekologicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TINIDAZOLUM POLPHARMA
Kiedy nie stosować leku Tinidazolum Polpharma

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tinidazol, pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tinidazolum
jeśli u pacjenta występuje choroba neurologiczna
jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości jakiekolwiek zmiany w obrazie krwi
w pierwszych trzech miesiacach ciąży
w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tinidazolum Polpharma
jeśli pacjent spożywa napoje alkoholowe.
W czasie leczenia i przynajmniej przez 3 dni po zakończeniu leczenia tinidazolem, nie należy spożywać napojów alkoholowych, ponieważ może wystąpić tzw. efekt disulfiramowy (objawami są: bóle brzucha, wymioty, przyspieszona akcja serca, uczucie gorąca)
jeśli wczasie leczenia tinidazolem wystąpią zaburzenia neurologiczne, takie jak: zawroty głowy, ataksja (bezład), neuropatia obwodowa (np. osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni) należy przerwać leczenie tinidazolem i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Tinidazolum Polpharma z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Należy poinformować lekarza o:
spożywaniu alkoholu (możliwość wystąpienia tzw. efektu disulfiramowego)
stosowaniu antykoagulantów (leki hamujące proces krzepnięcia krwi, stosowane w chorobach zatorowo-zakrzepowych).

Stosowanie leku Tinidazolum Polpharma z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza
Ciąża:
Leku nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
Od 4 do 9 miesiąca ciąży lek można stosować tylko wtedy, kiedy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
Karmienie piersią:
Podczas stosowania leku oraz przez co najmniej 3 dni od zaprzestania leczenia nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak informacji na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania tinidazolu. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane takie jak: zawroty głowy, drgawki czy zaburzenia czucia na kończynach, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TINIDAZOLUM POLPHARMA

Lek Tinidazolum Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.
Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to:

Zakażenia wywołane przez bakterie beztlenowe
Dorośli: pierwszego dnia 2 g (4 tabletki po 500 mg) leku w jednej dawce, a następnie 1 g (2 tabletki po 500 mg) na dobę w jednej dawce lub w 2 dawkach podzielonych. Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 5 do 6 dni, ale u niektórych pacjentów może być konieczne dłuższe leczenie.
Jeśli wskazane jest leczenie dłuższe niż 7 dni, lekarz zaleci regularne badania, w tym badania krwi.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie określono dawkowania.

Niespecyficzne zapalenie pochwy
Dorośli: 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo. Większą skuteczność leczenia obserwowano po zastosowaniu 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) na dobę w jednej dawce przez 2 dni (całkowita dawka lecznicza: 4 g).

Ostre martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł
Dorośli: 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo.

Rzęsistkowica
W przypadku potwierdzenia zakażenia wskazane jest równoczesne leczenie partnerów seksualnych.
Dorośli: 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo.
Dzieci: od 50 do 75 mg/kg masy ciała jednorazowo.
W razie potrzeby dawkę można powtórzyć.

Giardioza
Dorośli: 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo.
Dzieci: od 50 do 75 mg/kg masy ciała jednorazowo.
W razie potrzeby dawkę można powtórzyć.

Pełzakowica jelitowa
Dorośli: 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) na dobę w jednej dawce przez 2 lub 3 kolejne dni. W razie potrzeby lekarz może przedłużyć leczenie do 6 dni.
Dzieci: od 50 do 60 mg/kg masy ciała na dobę w jednej dawce przez 3 kolejne dni.

Pełzakowy ropień wątroby
Dorośli: w zależności od ciężkości zakażenia od 4,5 do 12 g tinidazolu na całkowitą kurację. U niektórych pacjentów może być wskazane usunięcie treści ropnia niezależnie od leczenia tinidazolem.
Leczenie należy rozpocząć od 1,5 do 2 g na dobę podawanych w jednej dawce przez 3 kolejne dni. W razie konieczności lekarz może przedłużyć leczenie do 6 dni.
Dzieci: od 50 do 60 mg/kg masy ciała na dobę w jednej dawce przez 5 kolejnych dni.

Zakażenia Helicobacter pylori, występujące w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka
Dorośli: Tinidazol stosuje się w dawce 500 mg dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym i omeprazolem (lekiem zmniejszającym kwaśność soku żołądkowego). Zaleca się następujący schemat dawkowania:
Tinidazol w dawce 500 mg dwa razy na dobę, klarytromycyna w dawce 250 mg dwa razy na dobę i omeprazol 20 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym
Dorośli: 2 g tinidazolu (4 tabletki po 500 mg) jednorazowo około 12 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie określono dawkowania.
Pacjenci w podeszłym wieku: brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Tinidazolum Polpharma
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinidazolum Polpharma
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Tinidazolum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występują rzadko, mają lekkie lub umiarkowane nasilenie i najczęściej ustępują samoistnie.

Podczas stosowania leku Tinidazolum Polpharma obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit
nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, obłożony język, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej.

Zaburzenia układu nerwowego
zawroty głowy, ból głowy, ataksja (bezład), obniżenie czucia dotyku, neuropatia obwodowa (np. osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni), rzadko drgawki, zaburzenia czucia, metaliczny smak w ustach, nagłe zaczerwienienie skóry. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
reakcje z nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, występują rzadko, mogą mieć postać wysypki, pokrzywki, świądu lub obrzęku naczynioruchowego (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania). W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
przemijające zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
ciemne zabarwienie moczu, grzybica dróg moczowo - płciowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
gorączka, uczucie zmęczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TINIDAZOLUM POLPHARMA
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Tinidazolum Polpharma

Substancją czynną leku jest tinidazol. Jedna tabletka zawiera 500 mg tinidazolu.
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, kwas alginowy, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, (stanowiące rdzeń tabletki); hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, glikol propylenowy (stanowiące otoczkę tabletki).

Jak wygląda lek Tinidazolum Polpharma i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane, koloru białego z odcieniem kremowym, okrągłe i obustronnie wypukłe.
Opakowanie zawiera 4 lub 16 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 10.11.2010 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012