Tialorid

 
Twoje Leki - Tialorid

Nazwa:

Tialorid

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Tialorid 5 mg + 50 mg tabletki
Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Tialorid i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid
3. Jak stosować lek Tialorid
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tialorid
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TIALORID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Tialorid jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne: chlorowodorek amilorydu, który jest lekiem moczopędnym oszczędzającym potas oraz hydrochlorotiazyd, który jest lekiem o umiarkowanym działaniu moczopędnym.
Tialorid jest wskazany w leczeniu:
nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (jako jedyny lek lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi)
niewydolności krążenia
marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TIALORID
Kiedy nie stosowaćleku Tialorid

jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na amiloryd, hydrochlorotiazyd lub inne sulfonamidy

Innymi sulfonamidami mogą być: tiazydowe leki moczopędne, antybiotyki sulfonamidowe (np. sulfametoksazol) i acetazolamid, który jest stosowany w leczeniu obrzęków i jaskry (podwyższone ciśnienie w oku), chorób serca i padaczki.
jeżeli występuje podwyższone stężenie we krwi jednej lub więcej z następujących substancji: potasu, wapnia, mocznika lub kreatyniny
jeżeli występuje choroba Addisona
jeżeli występuje cukrzyca (wysokie stężenie glukozy we krwi)
jeżeli występuje choroba wątroby lub nerek
jeżeli pacjent przyjmuje lit (lek stosowany w depresji)
jeżeli pacjent przyjmuje inne leki oszczędzające potas (np. triamteren, spironolakton).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tialorid

jeśli występuje podwyższone stężenie substancji naturalnie występujących w organizmie: kwasu moczowego, cholesterolu i trójglicerydów
jeśli występuje toczeń układowy rumieniowaty
jeśli występuje dna moczanowa
jeśli w ostatnim czasie występowały nasilone wymioty lub biegunka
jeśli podawane są dożylnie płyny.

Stosowanie leku Tialorid z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
leków stosowanych w cukrzycy: chlorpropamidu, innych doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny
innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takich jak guanetydyna, metyldopa, inhibitory ACE (enalapryl, kaptopryl)
amin presyjnych (np. adrenalina) stosowanych w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych
litu (stosowanego w depresji)
barbituranów (stosowane w leczeniu bezsenności lub lęku)
narkotycznych leków przeciwbólowych (np. kodeina, dekstropropoksyfen, morfina, pentazocyna, petydyna)
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (stosowane w leczeniu bólu i gorączki, np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen)
cholestyraminy lub kolestypolu (stosowane w leczeniu podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi)
kortykosteroidów (stosowane w leczeniu reumatyzmu, zapalenia stawów, schorzeń alergicznych, niektórych chorób skóry, astmy lub zaburzeń krwi)
ACTH (stosowany w testach oceniających prawidłową czynność nadnerczy).

Stosowanie leku Tialorid z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku z alkoholem może nasilać się niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą).
Lekarz może także poprosić o unikanie spożywania niektórych potraw zawierających duże ilości potasu, takich jak mleko, banany, rodzynki i suszone śliwki.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w okresie ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.
Kobieta planująca ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.
Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiet karmiących piersią.
Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Tialorid może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: osłabienie, znużenie, zawroty głowy. W razie wystąpienia tego typu objawów niepożądanych istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych i obsługą urządzeń będących w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tialorid

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TIALORID
Lek Tialorid należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który ustala dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby i reakcji na lek. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zwykle stosuje się następujące dawkowanie:
Doustnie, u dorosłych:

W nadciśnieniu tętniczym krwi
Początkowo ½ tabletki na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 1 tabletki na dobę, podawanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

W zastoinowej niewydolności krążenia
Początkowo ½ tabletki na dobę. W razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy przekraczać dawki 2 tabletek na dobę.

W marskości wątroby
Leczenie rozpoczyna się małymi dawkami, które zwiększa się stopniowo aż do uzyskania odpowiedniego działania moczopędnego. Nie należy przekraczać dawki 2 tabletek na dobę.
Po ustąpieniu obrzęków należy zmniejszyć dawkę leku. Dawka podtrzymująca może być mniejsza od dawki początkowej.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci
Tialorid nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U tych pacjentów dawkę leku należy dobierać w zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Tialorid
W przypadku zapomnienia przyjęcia jednej dawki leku, należy ją pominąć, a kolejną dawkę przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki lekuTialorid
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie w celu identyfikacji przez lekarza przyjętego leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Tialorid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle żołądka, krwawienia, uczucie pełności w jamie brzusznej, pragnienie, suchość w jamie ustnej,czkawka, zapalenie trzustki, przemijające zaburzenia smaku, kaszel, zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, znużenie, bóle w klatce piersiowej i bóle pleców, złe samopoczucie, parestezje (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), osłupienie, niepokój ruchowy, bezsenność lub senność, uczucie zmęczenia, nerwowość, zaburzenia pamięci, depresja, zmiany w obrazie krwi, niedokrwistość, zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szybkie bicie serca), nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, omdlenia, choroba niedokrwienna serca, impotencja, zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie moczu, zaburzenia czynności nerek, świąd, wysypka, zaczerwienienie twarzy, obfite pocenie się, bóle kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów, duszność, niesmak, zaburzenia widzenia, gorączka, uczucie zatkania nosa, zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi i moczu, odwodnienie, dna moczanowa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TIALORID
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Tialorid

Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek amilorydu oraz hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera odpowiednio 5 mg chlorowodorku amilorydu i 50 mg hydrochlorotiazydu.
Inne składniki leku to laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Tialorid i co zawiera opakowanie
Tialorid to tabletka okrągła, barwy żółtawej z odcieniem seledynowym, obustronnie płaska.
Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 16.12.2008 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012