Sulfacetamidum Polpharma 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

 
Twoje Leki - Sulfacetamidum Polpharma 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Nazwa:

Sulfacetamidum Polpharma 100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Sulfacetamidum Polpharma
100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Sulfacetamidum natricum)

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Sulfacetamidum Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum Polpharma
3. Jak stosować lek Sulfacetamidum Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Sulfacetamidum Polpharma
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SULFACETAMIDUM POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sulfacetamidum Polpharma jest lekiem bakteriostatycznym, hamuje rozwój bakterii. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy kwasu foliowego, koniecznego do wzrostu bakterii.
Sulfacetamidum Polpharma zastosowany miejscowo jest skuteczny wobec bakterii wywołujących zakażenia oczu, takich jak: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
Większość szczepów Neisseria spp. i Staphylococcus spp. nie wykazuje obecnie in vitro wrażliwości na sulfacetamid. Sulfacetamid nie działa na Pseudomonas aeruginosa i Serratia marcescens.

Lek stosuje się miejscowo, w leczeniu ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych tkanek oka: spojówek, brzegów powiek, rogówki, przedniego odcinka błony naczyniowej gałki ocznej i dróg łzowych przez bakterie wrażliwe na sulfacetamid.
Zapobiegawczo po urazach i oparzeniach w obrębie gałki ocznej.

Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci (powyżej 2-go miesiąca życia).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SULFACETAMIDUM POLPHARMA

Kiedy nie stosować leku Sulfacetamidum Polpharma

w przypadku nadwrażliwości na sulfonamidy lub inne składniki leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sulfacetamidum Polpharma
przy długotrwałym, miejscowym stosowaniu lek może spowodować nadmierny wzrost mikroorganizmów niewrażliwych na sulfonamidy, a także grzybów. Mogą również powstać szczepy oporne na sulfonamidy.
w obecności ropnej wydzieliny, ze względu na to, że skuteczność leku jest mniejsza.
przy powtórnym zastosowaniu sulfonamidu, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji uczuleniowych, niezależnie od drogi podania. W razie pojawienia się objawów nadwrażliwości, tj. ropnej wydzieliny, zaostrzenia stanu zapalnego lub nasilenie bólu należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia, takich jak wysypka skórna lub innych poważnych reakcji, należy przerwać stosowanie leku.

Stosowanie leku Sulfacetamidum Polpharma z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
Tetrakainy: tetrakaina i inne środki do znieczulenia miejscowego z grupy pochodnych PABA osłabiają działanie bakteriostatyczne sulfacetamidu.
Gentamycyny: sulfacetamid sodu stosowany w dużych stężeniach osłabia skuteczność gentamycyny.
Pilokarpiny: sulfacetamid sodu może prowadzić do wytrącenia pilokarpiny – należy zachować co najmniej 15-20-minutowy odstęp między zakropleniem obu leków do tego samego oka.
Związków srebra: roztwór sulfacetamidu sodu wykazuje niezgodność z azotanem srebra - nie należy stosować łącznie.
Terapii fotodynamicznej: stosowanie sulfacetamidu sodu w połączeniu z lekami uwrażliwiającymi na światło, podawanymi w trakcie terapii fotodynamicznej (np. porfimer sodu), nasila ryzyko ciężkich reakcji nadwrażliwości - należy chronić oczy i skórę przed ekspozycją na promienie UV w ciągu 30 dni po zakończeniu terapii fotodynamicznej.
Innych leków okulistycznych: w przypadku stosowania kropli Sulfacetamidum Polpharma z innymi, nie wymienionymi powyżej lekami podawanymi do worka spojówkowego, należy zachować 10 minutowy odstęp poprzedzający zakroplenie innego leku.

Stosowanie leku Sulfacetamidum Polpharma z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Bezpieczeństwo stosowania sulfacetamidu w czasie ciąży nie zostało ustalone.
Sulfacetamid może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania sulfacetamidu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SULFACETAMIDUM POLPHARMA

Lek Sulfacetamidum Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia:
zwykle 1-2 krople roztworu wprowadza się do oka, co 1 - 3 godziny w ciągu dnia. W godzinach nocnych lek podaje się rzadziej.

Niemowlęta (w wieku powyżej 2 miesiąca życia do końca 1 roku życia):
zwykle 1 krople roztworu wprowadza się do oka, co 1 - 3 godziny w ciągu dnia. W godzinach nocnych lek podaje się rzadziej.

Noworodki:
Bezpieczeństwo stosowania i dawkowanie u noworodków i niemowląt w wieku do 2 miesiąca życia nie zostało ustalone.

Przemywanie gałki ocznej
Do przemywania gałki ocznej stosuje się całą zawartość minimsa.
Przed użyciem ukręcić końcówkę pojemnika nie dotykając końcówki zakraplacza.
Rozchylić powieki. Przemyć oko płynem bezpośrednio z pojemnika.

Sposób podawania:

Po wyjęciu leku z lodówki należy przed podaniem kropli przez chwilę ogrzać pojemnik w dłoniach.

W przypadku gdy w oku zalega ropna wydzielina należy ją usunąć przed zakropleniem leku, gdyż jej obecność zmniejsza skuteczność przeciwbakteryjną sulfacetamidu.

Instrukcja stosowania kropli:

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Sulfacetamidum Polpharma:
1. Umyć ręce, a następnie wygodnie usiąść lub stanąć.
2. Oderwać pojemniczek od listka. Ukręcić wydłużony koniec zbiorniczka w miejscu oznaczonym na rysunku linią przerywaną.
3. Lekko ścisnąć pojemnik i odrzucić dwie pierwsze krople.
4. Za pomocą palca delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.
5. Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go.
6. Lekko ścisnąć pojemnik tak aby kropla (lub dwie jeśli wskazane) dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.
7. Zamknąć oko, a następnie palcem ucisnąć kącik oka znajdujący się najbliżej nosa. Taki ucisk należy zastosować przez minutę, ciągle mając zamknięte oko.
8. Jeśli to konieczne w taki sam sposób należy wprowadzić krople do drugiego oka.

Niekiedy po aplikacji kropli może wystąpić gorzki smak w ustach.

Okres stosowania leku wynosi od 7 do 10 dni. Opakowanie nie starcza na całą kurację.

Uwaga!
Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego w obrębie oczu.
Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony opakowania bezpośredniego przed zanieczyszczeniem zewnętrznym.
Opakowanie do jednorazowego użycia eliminuje ryzyko zanieczyszczenia leku podczas stosowania.
Pozostałość po jednorazowym zakropleniu nie nadaje się do powtórnego użycia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sulfacetamidum Polpharma
W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecona należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Sulfacetamidum Polpharma
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sulfacetamidum Polpharma

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Sulfacetamidum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu nerwowego
sporadycznie ból głowy, gorączka.

Zaburzenia oka
reakcje miejscowe: podrażnienie spojówek, kłucie, pieczenie (zazwyczaj krótkotrwałe); rzadko: świąd, obrzęk powiek, przekrwienie reaktywne, zamazane widzenie, ból w okolicy brwi, przemijające nabłonkowe zapalenie rogówki, pojedynczy przypadek zmętnienia rogówki u pacjenta z zaawansowanym zespołem suchego oka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
odnotowano pojedynczy przypadek tocznia rumieniowatego układowego, zakończony zgonem pacjenta.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
nadkażenia bakteryjne i grzybicze, gorzki smak w ustach połączony z podrażnieniem błony śluzowej nosa.

Zaburzenia układu immunologicznego
reakcje nadwrażliwości: wysypka skórna (niekiedy pęcherzowa), świąd skóry, pojedyncze przypadki rozległego rumienia wielopostaciowego w postaci zespołu Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych), nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry).

Po podaniu sulfonamidów obserwowano ciężkie reakcje nadwrażliwości w postaci piorunującej martwicy wątroby, agranulocytozy (całkowity lub prawie całkowity zanik pewnego typu krwinek białych, objawiajacy się: wysoką gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu, stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy), niedokrwistości aplastycznej i inne nieprawidłowości w składzie krwi, kończące się niepomyślnie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SULFACETAMIDUM POLPHARMA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC, w zaciemnionym miejscu.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sulfacetamidum Polpharma

1 pojemnik o pojemności 0,5 ml zawiera 50 mg sulfacetamidu sodowego oraz substancje pomocnicze: sulfacetamid, disodu edetynian, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Sulfacetamidum Polpharma i co zawiera opakowanie
Lek Sulfacetamidum Polpharma pakowany jest w pojemniczki polietylenowe jednorazowego użytku o pojemności 0,5 ml (minimsy) i umieszczany wraz z ulotką w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 15.12.2008 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012