Q-pril 20mg

 
Twoje Leki - Q-pril 20mg

Nazwa:

Q-pril 20mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Q-pril, 20mg, tabletki powlekane
Quinaprilum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Q-pril i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Q-pril
3. Jak stosować lek Q-pril
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Q-pril
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Q-PRIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna, chinapryl, należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). Inhibitory ACE rozszerzają naczynia krwionośne w organizmie, co powoduje obniżenie ciśnienia krwi w naczyniach.

Q-pril jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, a także pomaga w leczeniu niewydolności serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Q-PRIL

Kiedy nie stosować leku Q-pril

jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na chinapryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Q-pril
jeśli pacjentka jest w ciąży lub próbuje zajść w ciążę
jeśli pacjentka karmi piersią
jeśli w przeszłości występował obrzęk jakiejkolwiek części ciała (obrzęk naczynioruchowy) o niewyjaśnionej przyczynie lub podczas leczenia innymi lekami z grupy inhibitorów ACE
jeśli w rodzinie pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości obrzęk naczynioruchowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Q-pril
jeśli występuje zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca (zwężenie zastawki aorty)
jeśli pacjent jest hemodializowany (stosuje sztuczną nerkę)
jeśli występuje zwężenie tętnicy nerkowej
jeśli występuje choroba nerek lub wątroby
jeśli pacjent jest przed lub w czasie leczenia odczulającego, np. zmniejszenia odczynu alergicznego po użądleniu pszczoły lub osy
jeśli pacjent jest lub ma być leczony za pomocą aferezy lipoprotein o niskiej gęstości (mechaniczne usuwanie cholesterolu z naczyń krwionośnych)
jeśli u pacjenta występuje cukrzyca
jeśli u pacjenta występuje kolagenoza naczyń (występowanie złogów kolagenu w naczyniach krwionośnych)
jeśli pacjent przyjmuje inne leki obniżające ciśnienie krwi
jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie z lekiem Q-pril diuretyki (leki moczopędne). Jeśli leki moczopędne były dotychczas stosowane, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku Q-pril, a jeśli pacjent nie powiedział o stosowaniu tych leków, powinien obserwować u siebie reakcję na działanie obu leków po przyjęciu pierwszej dawki chinaprylu.

Należy poinformować lekarza jeśli wystąpi któryś z wyżej wymienionych stanów.

Uwaga
Przed pójściem do szpitala lub wizytą u dentysty, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku Q-pril. Jest to bardzo ważne dla anestezjologa, jeśli ma być wykonany zabieg operacyjny w szpitalu.

Stosowanie leku Q-pril z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
tetracyklin
diuretyków (leków moczopędnych)
suplementów diety zawierających potas, zamienników soli zawierających potas, leków zawierających potas lub leków moczopędnych zawierających potas takich jak amiloryd, spironolakton lub triamteren
leków znieczulających takich jak lidokaina
litu stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych
leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, indometacyna, celekoksyb lub meloksykam)
allopurynolu stosowanego w leczeniu dny
leków stosowanych w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionych organów (np. azatiopryna lub cyklosporyna)
kortykosteroidów (np. prednizolon)
cytostatyków
prokainamidu (lek stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca)
silnych leków przeciwbólowych (np. morfina lub petydyna)
innych leków obniżających ciśnienie krwi takich jak nitraty, leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina lub imipramina)
leków stosowanych w cukrzycy (np. insulina, glibenklamid lub metformina)
leków stosowanych w leczeniu zgagi lub niestrawności.

Stosowanie leku Q-pril z jedzeniem i piciem
Q-pril może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie należy stosować leku Q-pril i należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę, podejrzewa, że może być w ciąży lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie ma danych dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn podczas stosowania tego leku.
Jednakże u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane związane z obniżeniem ciśnienia krwi (np. zawroty głowy). W przypadku ich występowania, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn dopóki pacjent nie upewni się jaki wpływ ma na niego lek.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Q-PRIL

Dawkowanie
Lek Q-pril należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Q-pril zwykle stosuje się raz lub dwa razy na dobę. Należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dawki, którą lekarz w razie konieczności może zwiększyć.

W leczeniu nadciśnienia (wysokie ciśnienie krwi) dawka początkowa wynosi zwykle 10 mg, która może być zwiększona od 20 mg do 40 mg i maksymalnie do 80 mg na dobę.

W leczeniu niewydolności serca lub jednoczesnego stosowania leku Q-pril i leków moczopędnych, dawka początkowa wynosi 2,5 mg, która może być zwiększona od 10 mg do 40 mg na dobę.

W wyjątkowych przypadkach, u niektórych pacjentów mogą być zastosowane większe dawki. Jeśli zostały przepisane większe dawki, należy przyjmować lek ściśle z zaleceniami lekarza i nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania.

Sposób i droga podania
Lek należy przyjmować doustnie. Należy spróbować przyjmować lek zawsze o tej samej(ych) porze(ach) każdego dnia, niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Q-pril
W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecona należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Q-pril
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Q-pril
Nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Nie wolno także zmieniać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Q-pril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą to być:
Neutropenia/agranulocytoza (brak pewnych białych komórek krwi, który może prowadzić do infekcji, zapalenia gardła lub gorączki). Należy poinformować lekarza natychmiast w przypadku wystąpienia tych objawów. Ryzyko wystąpienia tych objawów jest bardziej prawdopodobne w przypadku pacjentów, u których występują złogi kolagenu w naczyniach krwionośnych (kolagenoza naczyń). U pacjentów z kolagenozą, lekarz może zlecić wykonanie rutynowych badań krwi.
Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi). Możliwość jego wystąpienia jest większa w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków moczopędnych, innych leków obniżających ciśnienie, w przypadkach gdy pacjent jest odwodniony lub dializowany. Objawem niedociśnienia może być uczucie pustki w głowie lub omdlenia. W takim przypadku należy położyć się do czasu ustąpienia objawów i natychmiast poinformować o tym lekarza.
Obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują trudności w oddychaniu). W tym samym czasie, lub niezależnie, obrzęk może dotyczyć żołądka i jelit (obrzęk naczynioruchowy jelitowy – opuchnięcie jelit), co może spowodować złe samopoczucie, wymioty i bóle brzucha. Reakcje te występują bardzo rzadko, ale też są bardzo ciężkie. Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku ich wystąpienia.

Inne objawy niepożądane to:

Często (u więcej niż 1 pacjenta na 100):
nudności, wymioty, biegunka
bóle głowy, zawroty głowy
kaszel
uczucie zmęczenia lub omdlenia

Niezbyt często (u więcej niż 1 pacjenta na 1000):
suchość w ustach, uczucie pełności w brzuchu, bóle żołądka lub wiatry
nerwowość, bezsenność
zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie górnych dróg oddechowych
świąd, wysypka
parestezje (uczucie kłucia, mrowienia i palenia)
palpitacje (kołatanie serca)
obrzęki (opuchnięcie kostek)
impotencja (zaburzenie funkcji seksualnych)
ogólne uczucie osłabienia
zwiększona potliwość

Rzadko (u więcej niż 1 pacjenta na 10 000):
zaburzenia widzenia
depresja
katar, kichanie, zapalenie oskrzeli, eozynofilowe zapalenie płuc (choroba płuc z nadwrażliwości) lub infekcje wirusowe
bóle pleców, klatki piersiowej, mięśni lub stawów
zwiększona nadwrażliwość na światło
wypadanie włosów
szybkie bicie serca
zapalenie trzustki
choroba nerek (lekarz może zlecić okresowe przeprowadzenie badań laboratoryjnych oceniających czynność nerek, jeśli u pacjenta występuje ryzyko choroby nerek), hiperkaliemia (zbyt duże stężenie potasu we krwi)
ciężka postać wysypki połączona z chorobą ogólną

Bardzo rzadko (u więcej niż 1 pacjenta na 100 000):
zapalenie wątroby

Q-pril może spowodować zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić przeprowadzenie badań kontrolnych krwi. W czasie leczenia chinaprylem lub innymi lekami o podobnym działaniu występowały:
Zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek)
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby)
Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki lub czerwone/purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza.
Zmniejszenie czerwonych i białych komórek krwi.

Zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi u pacjentów z cukrzycą. (Szczególnie na początku leczenia należy często kontrolować stężenie cukru. Należy zapytać lekarza w razie wątpliwości).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Q-PRIL
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Q-pril po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Q-pril

Substancją czynną leku jest chinapryl. Jedna tabletka zawiera 20 mg chinaprylu (w postaci chlorowodorku chinaprylu).
Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: magnezu węglan ciężki, hydroksypropyloceluloza, krospowidon, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki zawiera: eudragit E 12,5% w składzie: kopolimer metakrylanu butylu zasadowy (Eudragit E 100), tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000 oraz barwniki:
żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Q-pril i co zawiera opakowanie
Q-pril, 20 mg tabletki powlekane są żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie, o średnicy 8,1 mm.
1 opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 03.07.2008 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012