Polpril - kapsułki twarde

 
Twoje Leki - Polpril -  kapsułki twarde

Nazwa:

Polpril - kapsułki twarde

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Polpril
2,5 mg, 5 mg, 10 mg, kapsułki twarde

(Ramiprilum)

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy o tym powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Polpril i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polpril
3. Jak stosować lek Polpril
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Polpril
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK POLPRIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Polpril zawiera ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Lek Polpril działa poprzez:

Zmniejszanie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze w organizmie
Zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
Ułatwianie sercu pompowania krwi do całego ciała.

Lek Polpril może być stosowany do:
Leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
Obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
Obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę)
Leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca)
Leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLPRIL

Kiedy nie należy stosować leku Polpril:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polpril wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.
jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.
jeśli u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Polpril może nie być odpowiednim lekiem.
jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (Najlepiej jest unikać stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży – patrz rozdział „Ciąża”).
jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz powinien dokonać oceny ciśnienia.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Polpril. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polpril
Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:
jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek
jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli, przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializy)
jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os (odczulanie)
jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą być one stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Polpril na dzień przed zabiegiem, w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
jeśli u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).
jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka (patrz rozdział „Ciąża”).

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Polpril u dzieci i młodzieży do 18 lat ze względu na brak informacji dotyczących stosowania leku w tej populacji chorych.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Polpril z innymi lekami
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (także lekach ziołowych). Lek Polpril może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Polpril.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć efekt działania leku Polpril:
leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).
leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Konieczne będzie sprawdzenie ciśnienia tętniczego przez lekarza.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Polpril:
leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy)
leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna
diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid
leki podwyższające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew)
steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Polpril:
leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Polpril może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Polpril należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.
lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Polpril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie leku Polpril z jedzeniem i alkoholem
Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Polpril może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Polpril należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie krwi i alkoholu.
Polpril może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Lekarz zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Polpril przed zajściem w ciążę lub tak szybko jak to możliwe po zajściu w ciążę i zamiast niego zaleci stosowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka.
Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Polpril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Podczas stosowania leku Polpril mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku przyjmowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLPRIL

Lek Polpril należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku
Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.
Należy przyjmować kapsułki w całości popijając płynem.
Nie należy rozkruszać ani rozgryzać kapsułek.


Dawkowanie
Leczenie nadciśnienia tętniczego
Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.
W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego leku moczopędnego przed włączeniem leku Polpril do leczenia.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu
Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
Zwykle stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek
Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca
Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.
Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca
Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę.
Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku
Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania bardziej stopniowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polpril
Należy skontaktować się z lekarzem lub poprosić o natychmiastowe przewiezienie do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie dawki leku Polpril
W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę.
Nie należy przyjmować podwójnej dawki leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Polpril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać leczenie lekiem Polpril i natychmiast skontaktować się z lekarzem – szybkie leczenie może być niezbędne:
obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Polpril.
ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa–Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:
przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, gniecenie w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu
duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.
łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.
silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.
gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane
Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
ból głowy lub uczucie zmęczenia
zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki.
zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje w pozycji stojącej lub po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
wysypka z lub bez uwypuklenia zmian
skurcze lub bóle mięśni
stwierdzenie wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje)
utrata lub zaburzenia czucia smaku
zaburzenia snu
depresja, lęk, nerwowość lub niepokój
uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy
obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka
zgaga, zaparcia lub suchość w ustach
większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia
nasilone poty
utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
przyspieszone bądź nieregularne bicie serca
obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.
uderzenia gorąca
niewyraźne widzenie
bóle stawów
gorączka
impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi
wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach.

Rzadkie (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia
czerwony, obrzęknięty język
ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka
choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
wysypka lub siniaczenie skóry
plamy na skórze i zimne kończyny
zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu
zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
osłabienie
zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)
nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:
Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.
trudności w koncentracji
obrzęk ust
stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi
stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi, zmian koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)
powiększenie piersi u mężczyzn
spowolnione lub upośledzone reakcje
uczucie pieczenia
zaburzenia węchu
wypadanie włosów.

W razie zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce proszę skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLPRIL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Nie stosować leku Polpril po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Polpril

Substancją czynną leku jest ramipryl. Jedna kapsułka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.
Innym składnikiem zawartym wewnątrz kapsułki jest skrobia żelowana, kukurydziana.
Kapsułka składa się z żelatyny i wody. Zawiera również: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E 171) i indygokarmin (E 132).
Tusz zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy, amonu wodorotlenek.

Jak wygląda Polpril i co zawiera opakowanie
Polpril jest pakowany w blistry zawierające 28 kapsułek.
2,5 mg: Kapsułki w kolorze jasnozielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘2,5’). Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.
5 mg: Kapsułki w kolorze zielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘5’). Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.
10 mg: Kapsułki w kolorze ciemnozielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘10’). Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 09.05.2012 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012