Oftensin 2,5 mg/ml, krople do oczu

 
Twoje Leki - Oftensin 2,5 mg/ml, krople do oczu

Nazwa:

Oftensin 2,5 mg/ml, krople do oczu

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Oftensin 2,5 mg/ml, krople do oczu
(Timololum)

Lek wydawany na podstawie recepty.

Skład
1 ml roztworu zawiera 2,5 mg tymololu w postaci maleinianu tymololu oraz substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan dwunastowodny, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Oftensin i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Oftensin
3. Jak stosować lek Oftensin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Oftensin
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Oftensin i w jakim celu się go stosuje
Tymolol – substancja czynna – należy do grupy leków zwanych lekami ?-adrenolitycznymi.
Tymolol zmniejsza wytwarzanie płynu śródgałkowego oraz równocześnie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe i zwiększa odpływ naczynio-twardówkowy. Nieznaczny wpływ wywiera też na ciśnienie żylne nadtwardówki. Lek nie wpływa na szerokość źrenicy ani akomodację, dzięki czemu nie zaburza widzenia.
Działanie leku rozpoczyna się po około 10 - 30 minutach po wkropleniu, a największy spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po 1 - 2 godzinach. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin po jednorazowym podaniu.

Wskazaniami do stosowania leku są:
Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:
- nadciśnieniem ocznym,
- przewlekłą jaskrą z otwartym kątem.

2. Zanim zastosuje się lek Oftensin

Leku nie należy stosować w:

nadwrażliwości na tymolol lub na którykolwiek ze składników leku;
astmie oskrzelowej występującej obecnie lub w wywiadzie;
ciężkiej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc;
bradykardii zatokowej;
bloku przedsionkowo-komorowym II i III stopnia;
wstrząsie kardiogennym;
jawnej niewydolności krążenia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Oftensin:
gdyż tymolol stosowany miejscowo do worka spojówkowego może przenikać do krwi i powodować działania niepożądane, jakie obserwuje się po doustnym zastosowaniu leków ?-adrenolitycznych.
u pacjentów, którzy przyjmują już doustnie lek ?-adrenolityczny.Nie zaleca się również jednoczesnego stosowania dwóch leków z tej grupy podawanych miejscowo.
u pacjentów z cukrzycą (szczególnie niestabilną) leczonych insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.
u chorych na jaskrę z zamkniętym kątem.
po przeprowadzeniu zabiegów filtracji.
u pacjentów stosujących miękkie soczewki kontaktowe, gdyż Oftensin zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może osadzać się na takich soczewkach. Przed zastosowaniem leku Oftensin soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach. Tymolol jest dobrze tolerowany przez pacjentów stosujących twarde soczewki kontaktowe wykonane z polimetylometakrylatu (PMMA).

Ryzyko związane z reakcją anafilaktyczną

W trakcie leczenia tymololem pacjenci z chorobą atopową lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać nasiloną reakcję na wielokrotne zetknięcie się z tymi alergenami, zarówno przypadkowe, jak i w czasie zabiegów diagnostycznych czy leczniczych. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Oftensin u dzieci.

Ciąża:
Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży, dlatego lek może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko szkodliwego wpływu na płód.

Karmienie piersią:
Tymolol podany miejscowo w postaci kropli do oczu, przenika do mleka matki. Ze względu na możliwość wywołania działań niepożądanych u karmionego niemowlęcia, nie należy przyjmować leku w czasie karmienia piersią lub zaniechać karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Podczas stosowania tymololu w postaci kropli do oczu, niekiedy mogą wystąpić zaburzenia widzenia i zawroty głowy, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie innych leków:
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Niektórych leków nie należy stosować równocześnie, w innych przypadkach lekarz może zalecić zmianę dawkowania.
Należy powiadomić lekarza o stosowaniu poniżej wymienionych leków:
innych leków ?-adrenolitycznych;
adrenaliny;
cymetydyny, ranitydyny, haloperidolu i amiodaronu, chinidyny, pochodnych fenotiazyny, rezerpiny;
doustnych leków blokujących kanał wapniowy (np. werapamil, diltiazem, nifedypina);
glikozydów nasercowych (np. digoksyna);
anestetyków wziewnych (stosowanych również miejscowo do oka): enfluranu, halotanu, izofluranu, metoksyfluranu, chloroformu, cyklopropanu, czy też trichloroetylenu;
leków przeciwcukrzycowych (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe).

3. Jak stosować lek Oftensin

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza. Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów. Po otwarciu opakowania, krople powinny być zużyte w ciągu 1 miesiąca.

Zwykle lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:
Początkowo jedną kroplę roztworu Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeżeli wynik leczenia jest niewystarczający, należy stosować jedną kroplę roztworu Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego lek Oftensin można stosować jednocześnie z innymi lekami. Nie jest jednak wskazane równoczesne miejscowe podawanie dwóch leków ?-adrenolitycznych (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Oftensin).
Ze względu na to, że u niektórych pacjentów stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje dopiero po kilku tygodniach leczenia tymololem, ocena działania leku powinna być oparta na pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego po mniej więcej 4 tygodniach stosowania.
W wielu przypadkach, jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe ulegnie stabilizacji, można zmniejszyć dawkę leku stosując go raz na dobę.

Zmiana dotychczasowego sposobu leczenia
Jeżeli pacjent stosował poprzednio inny lek ?-adrenolityczny w postaci kropli do oczu, powinien w ostatnim dniu jego stosowania podać zwykłą jego dawkę. Następnego dnia należy odstawić poprzedni lek i zastosować Oftensin 2,5 mg/ml - po jednej kropli do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeśli wynik leczenia nie jest zadowalający, można zwiększyć dawkę do jednej kropli leku Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.
Jeśli pacjent stosował poprzednio jeden lek przeciwjaskrowy, nie będący lekiem ?-adrenolitycznym, należy, nadal go stosując w danym dniu, dodać jedną kroplę leku Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Następnego dnia należy odstawić poprzednio stosowany lek przeciwjaskrowy i kontynuować leczenie lekiem Oftensin.
Jeśli konieczna jest większa dawka leku, należy zastosować po jednej kropli leku Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Sposób użycia:
Przed użyciem ukręcić końcówkę zakraplacza za pomocą odwróconej nakrętki, w miejscu oznaczonym na rysunku linią przerywaną. Po zakropleniu nakrętkę przykręcić do oporu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.
W przypadku pominięcia dawki leku Oftensin:
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku.
W przypadku zażycia większej dawki leku Oftensin niż zalecana:
W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.
Objawami przedawkowania mogą być: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie skurczów serca, skurcz oskrzeli i ostra niewydolność serca.

4. Możliwe działania niepożądane

Lek Oftensin podobnie jak inne leki może wywołać działania niepożądane.
Oftensin, krople do oczu jest na ogół dobrze tolerowany.
W czasie leczenia występowały następujące działania niepożądane:

Objawy ogólne:
bóle głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia, ból w klatce piersiowej.

Układ sercowo-naczyniowy:
Spowolnienie skurczów serca (zwolnione bicie serca), arytmia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, omdlenia, blok serca, udar mózgu, niedokrwienie mózgu, zastoinowa niewydolność serca, obrzęki, kołatanie serca, zatrzymanie czynności serca, chromanie, objaw Reynauda, zimne dłonie i stopy.

Układ pokarmowy:
nudności, biegunka, zaburzenia trawienia, suchość w ustach.

Układ nerwowy:
zawroty głowy, depresja, bezsenność, koszmary nocne, utrata pamięci, nasilenie objawów miastenii, parestezje (uczucie mrowienia, kłucia, palenia).

Skóra:
reakcje nadwrażliwości (wysypka miejscowa i ogólna, pokrzywka, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy), wypadanie włosów.

Układ oddechowy:
skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), zaburzenia oddychania, duszność, kaszel.

Układ moczowo-płciowy:
zmniejszenie libido, choroba Peyroniego.

Układ endokrynny:
maskowanie objawów hipoglikemii w cukrzycy insulinozależnej.

Układ immunologiczny:
toczeń rumieniowaty układowy.

Narządy zmysłów:
podrażnienia oczu, zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, opadnięcie górnej powieki, obniżenie wrażliwości rogówki, zaburzenia widzenia łącznie ze zmianami refrakcji, podwójne widzenie, pęcherzyca oczna, suchość oka, odwarstwienie naczyniówki oka po zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Oftensin), szumy uszne.

Działania niepożądane o nieznanym związku ze stosowaniem leku:

opisywano występowanie wymienionych poniżej działań niepożądanych, których związku ze stosowaniem tymololu nie ustalono: obrzęk torbielowaty plamki żółtej u pacjentów z brakiem soczewki, przekrwienie błony śluzowej nosa, jadłowstręt, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia zachowania, w tym splątanie, omamy, lęk, dezorientacja, nerwowość, senność i inne zaburzenia psychiczne), nadciśnienie, zwłóknienie pozaotrzewnowe, pseudopemfigoid.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Oftensin
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25oC, chronić od światła.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

Data opracowania ulotki: 10.05.2007Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012