Milocardin

 
Twoje Leki - Milocardin

Nazwa:

Milocardin

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Milocardin
(Ethyli a-bromoisovaleras + Phenobarbitalum Natricum)
300 mg + 300 mg/15 g
krople doustne, roztwór


Skład:
15 g roztworu zawiera 300 mg estru etylowego kwasu a-bromoizowalerianowego (Ethyli a-bromoisovaleras) i 300 mg fenobarbitalu sodu (Phenobarbitalum Natricum) oraz substancje pomocnicze: olejek miętowy, olejek chmielowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.
W opakowaniu znajduje się: 15 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Milocardin i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Milocardin
3. Jak stosować lek Milocardin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Milocardin
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Milocardin i w jakim celu się go stosuje

Lek o działaniu uspokajającym i rozkurczowym. Ester etylowy kwasu a-bromoizowalerianowego wywiera słabe działanie sedatywne (uspokajająco) na ośrodkowy układ nerwowy, wpływa regulująco na czynność układu krążenia i przewodu pokarmowego. Rozpuszczalna sól sodowa fenobarbitalu w małych dawkach ma działanie sedatywne i nasila działanie estru etylowego kwasu ?-bromoizowalerianowego.

Wskazania do stosowania
- Nadmierna pobudliwość nerwowa, czynnościowe zaburzenia układu krążenia (przyspieszenie bicia serca), wzmożona perystaltyka jelita grubego.
- Nerwica wegetatywna (zaburzenia czynności narządów i układów na tle nerwowym) - łagodne postacie.

2. Zanim zastosuje się lek Milocardin

Leku nie należy stosować u pacjentów:

z nadwrażliwością (uczuleniem) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników preparatu;
z uszkodzeniem wątroby, alkoholizmem, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi.

Leku nie należy stosować u dzieci oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując Milocardin:
u pacjentów z niewydolnością oddechową, miastenią, chorobą Parkinsona, porfirią, obrzękiem śluzowatym, rozedmą płuc, niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca oraz w ciężkich zatruciach lekami wpływającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Stosowanie leku Milocardin z jedzeniem i piciem:
Lek można przyjmować niezależnie od posiłku, z niewielką ilością wody lub na cukrze.

Ciąża:
Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży. W skład preparatu wchodzi fenobarbital, który może być przyczyną wad wrodzonych.

Karmienie piersią:
Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną. Podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu. Lek zawiera 54 % v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 280 mg na dawkę (40 kropli), co jest równoważne 7 ml piwa, 3 ml wina na dawkę (40 kropli).

Stosowanie innych leków:
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Milocardin może oddziaływać z licznymi innymi lekami. Dotyczy to w szczególności:
leków przeciwzakrzepowych,
leków przeciwzapalnych,
niektórych antybiotyków i środków przeciwdrobnoustrojowych,
leków uspokajających i nasennych,
leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych i przeciw chorobie Parkinsona,
leków stosowanych w niedoczynności kory nadnerczy,
leków stosowanych w chorobach serca,
leków antykoncepcyjnych (skuteczność tych leków może być osłabiona),
leków stosowanych w chorobach nowotworowych,
leków znieczulających,
leków przeciwdrgawkowych,
leków stosowanych w nadciśnieniu i jaskrze,
leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym,
leków obniżających temperaturę ciała,
leków stosowanych przy niedoborze kwasu foliowego,
leków stosowanych w niedoczynności tarczycy,
leków stosowanych w astmie oskrzelowej,
alkoholu.

3. Jak stosować lek Milocardin

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.

Lek stosuje się doustnie.
Zazwyczaj lek stosuje się w następujących dawkach:
Początkowo 5-10 kropli 2-3 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20-25 kropli 3 razy na dobę.
W napadzie tachykardii (przyspieszenie bicia serca) emocjonalnej 30-40 kropli jednorazowo.
Lek przyjmuje się z niewielką ilością wody lub na cukrze.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Milocardin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Milocardin niż zalecana:

W razie wystąpienia objawów przedawkowania, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania są:
Ostre zatrucia dużą dawką: drgawki, ataksja, osłupienie, śpiączka, porażenie oddechu.
Zatrucia małymi dawkami leku: nudności, wymioty, bóle głowy, odczyny alergiczne spowodowane bromkami.

W przypadku pominięcia dawki leku Milocardin:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe.
Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Milocardin może powodować działania niepożądane.

Mogą to być:
reakcje skórne ustępujące po odstawieniu leku;
nadmierne uspokojenie, depresja, senność, depresja ośrodka oddechowego (zaburzenia oddechu);
zawroty i bóle głowy, bóle stawowe;
zapalenie wątroby, żółtaczka;
niedokrwistość megaloblastyczna (w przypadku długotrwałego stosowania występuje niedobór kwasu foliowego);
w przypadku dużych dawek może wystąpić ospałość i uczucie zmęczenia, oczopląs, ataksja (bezład);
w razie dłuższego stosowania może wywołać przyzwyczajenie. W trakcie leczenia rozwija się tolerancja na działanie uspokajające fenobarbitalu (osłabienie skuteczności leku).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Milocardin mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Milocardin
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Milocardin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

Data opracowania ulotki: 07.04.2009 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012