Metocard 50mg, 100mg

 
Twoje Leki - Metocard 50mg, 100mg

Nazwa:

Metocard 50mg, 100mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Metocard 50 mg tabletki
Metocard 100 mg tabletki

Metoprololi tartras

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Metocard i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metocard
3. Jak stosować lek Metocard
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Metocard
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK METOCARD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Metocard należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Metocard jest stosowany w leczeniu:
- Podwyższonego ciśnienia tętniczego
- Dławicy piersiowej
- Zaburzeń rytmu serca (arytmii)
- Pomocniczo - nadczynności tarczycy


Wczesne rozpoczęcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a także umożliwia zastosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METOCARD
Kiedy nie stosować leku Metocard

jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Metocard
jeśli występują zaburzenia przewodzenia lub blok serca
jeśli występuje nieleczona niewydolność serca
jeśli występuje bardzo słabe krążenie (objawiające się blednięciem i sinieniem palców dłoni lub stóp)
jeśli występuje wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)
jeśli występuje bardzo niskie ciśnienie krwi
jeśli występuje kwasica metaboliczna (zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie)
jeśli występuje ciężka astma lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metocard
jeśli występuje astma
jeśli występuje cukrzyca (metoprolol może maskować niskie stężenie cukru we krwi)
jeśli występuje guz chromochłonny nadnerczy (łagodny guz nadnerczy powodujący podwyższenie ciśnienia krwi)
jeśli występuje nadczynność tarczycy (metoprolol może maskować objawy nadczynności tarczycy, takie jak przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość, drżenie, zwiększony apetyt i zmniejszenie masy ciała)
jeśli pacjent jest poddawany operacji
jeśli występuje łuszczyca

Stosowanie leku Metocard z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować metoprololu jednocześnie z następującymi lekami:
inhibitory MAO (leki stosowane w depresji)
inne leki obniżające ciśnienie krwi takie jak diltiazem i werapamil
inne leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, jak disopyramid.

Leki, które mogą zwiększać działanie metoprololu:

cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)
hydralazyna (obniżająca ciśnienie krwi)
terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych)
paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji)
hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)
chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)
amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w nieregularnym biciu serca)
difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)
celekoksyb (stosowany np. w bólu).

Leki, które mogą zmniejszać działanie metoprololu:

indometacyna (stosowana w bólu)
ryfampicyna (antybiotyk).

Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol:
inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu
anestetyki (stosowane podczas operacji)
lidokaina
klonidyna (stosowana w leczeniu migreny)
rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

Znieczulenie i operacja

Należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Metocard przed znieczuleniem lub operacją, ze względu na możliwość nadmiernego zwolnienia czynności serca.

Stosowanie z jedzeniem i piciem
Alkohol może nasilać działanie metoprololu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie metoprololu może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Metocard
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METOCARD

Lek Metocard należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który ustala dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby i reakcji na lek. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek przyjmuje się doustnie.

U dorosłych zwykle zaleca się następujące dawkowanie:


Podwyższone ciśnienie tętnicze
Dobowa dawka leku Metocard wynosi od 100 do 400 mg, podanych w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.
Początkowo stosuje się 100 mg na dobę. W zależności od stanu pacjenta i skuteczności leczenia, lekarz może zalecić zwiększenie tej dawki w odstępach tygodniowych o 100 mg lub zapisać dodatkowo lek moczopędny lub inny lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi.

Dławica piersiowa
Od 50 do 100 mg metoprololu 2 lub 3 razy na dobę.

Zaburzenia rytmu serca
Od 50 do 100 mg metoprololu 2 lub 3 razy na dobę.
W razie potrzeby, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 300 mg, którą stosuje się w dawkach podzielonych.

Nadczynność tarczycy
50 mg 4 razy na dobę. Lekarz może zalecić zmniejszenie tej dawki.

Po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego
Terapia doustna preparatem Metocard powinna rozpocząć się w ciągu 15 minut po ostatnim dożylnym podaniu metoprololu. Lek należy stosować w dawce 50 mg co 6 godzin przez pierwsze 48 godzin. Pacjent, który nie tolerował pełnej dawki dożylnej powinien otrzymać połowę zalecanej dawki doustnej. Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 200 mg na dobę stosowana w dawkach podzielonych.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci
Metocard nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku
W zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie u pacjentów z tej grupy, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki metoprololu. Zaleca się stosowanie możliwie najniższej dawki początkowej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Metocard
W przypadku zapomnienia przyjęcia jednej dawki leku, należy ją pominąć, a kolejną dawkę przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metocard

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie w celu identyfikacji przez lekarza przyjętego leku.

Przerwanie stosowania leku Metocard
Nie należy nagle przerywać leczenia lub zmieniać samemu dawkowania bez porozumienia się w pierwszej kolejności z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Metocard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, objawiającej się swędzeniem skóry, zaczerwienieniem, obrzękiem twarzy, ust, języka i krtani, trudnościami w oddychaniu i połykaniu. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane. Może być konieczne natychmiastowe leczenie lub pobyt w szpitalu.

Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia niżej wymienionych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych:

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
Zmęczenie.

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
Zwolnione tętno, trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem), kołatanie serca, zawroty głowy, bóle głowy, nudności, biegunka, zaparcie, bóle brzucha, skrócenie oddechu związane z forsownym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
Chwilowe pogorszenie objawów niewydolności serca, zaburzenia w pobudzaniu przewodzenia w sercu, zatrzymanie płynów w organizmie, ból w klatce piersiowej, uczucie mrowienia i kłucia na skórze, zimne dłonie i stopy kurcze mięśni, wymioty, zwiększenie masy ciała, depresja, zmniejszona koncentracja, bezsenność, koszmarne sny, skrócenie oddechu, wysypki, zwiększona potliwość.

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
Pogorszenie cukrzycy, nerwowość, napięcie, zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek, impotencja, choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia), nieregularne bicie serca, zaburzenia przewodzenia w sercu, suchość w ustach, katar, wypadanie włosów, zmiany w testach czynności wątroby.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
Zmniejszenie liczby białych ciałek krwi lub płytek krwi, zaburzenia pamięci, dezorientacja, omamy, zaburzenia nastroju, szum w uszach, zaburzenia słuchu, zaburzenia smaku, zapalenie wątroby, nadwrażliwość na światło, pogorszenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy, osłabienie mięśni, bóle stawów, martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METOCARD
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Metocard

Substancją czynną leku jest metoprolol. Każda tabletka zawiera odpowiednio 50 mg lub 100 mg metoprololu (w postaci winianu metoprololu).
Inne składniki leku to skrobia ryżowa, celuloza mikrokrystaliczna , laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metocard i co zawiera opakowanie
Metocard 50 mg i 100 mg to tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, z linią podziału.
Jedno opakowanie leku zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki:
17.08.2011 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012