Majamil PPH 25mg,50mg

 
Twoje Leki - Majamil PPH 25mg,50mg

Nazwa:

Majamil PPH 25mg,50mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Majamil PPH,25 mg, tabletki dojelitowe
Majamil PPH,50 mg, tabletki dojelitowe

Diclofenacum natricum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Majamil PPH i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Majamil PPH
3. Jak stosować lek Majamil PPH
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Majamil PPH
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MAJAMIL PPH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Diklofenak należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Diklofenak wykazuje działanie przeciwzapalne, zmniejszające ból i obniżające gorączkę.

Diklofenak jest stosowany w:

reumatoidalnym zapaleniu stawów;
chorobie zwyrodnieniowej stawów, w tym dolegliwościach w plecach spowodowanych zapaleniem stawów kręgosłupa;
bolesnej sztywności barków spowodowanej zapaleniem wokół stawu barkowego;
bólu spowodowanym zapaleniem i obrzękiem po zabiegach chirurgicznych lub dentystycznych;
nagłym ataku dny moczanowej;
silnych bólach miesiączkowych;
chorobach przebiegających z gorączką, przez krótki okres czasu razem z lekiem stosowanym w zakażeniu.

2. INFORACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAJAMIL PPH
Kiedy nie stosowaćleku Majamil PPH:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników leku Majamil PPH;
jeśli w przeszłości występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wyniku stosowania leków przeciwbólowych (NLPZ) (krew w kale lub czarne stolce);
jeśli występuje lub w przeszłości występowała choroba wrzodowa przewodu pokarmowego;
jeśli występowały reakcje alergiczne (takie jak np.: astma, pokrzywka lub nagły obrzęk błony śluzowej nosa) po zastosowaniu diklofenaku lub podobnych substancji, takich jak kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen;
jeśli występowało krwawienie z naczyń występujących w mózgu;
jeśli występuje choroba krwi;
jeśli występują niektóre zaburzenia czynności szpiku;
jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, serca lub nerek;
podczas trzech ostatnich miesięcy ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Majamil PPH:

jeśli u pacjenta występuje choroba (owrzodzenie) jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna);
jeśli występuje zmniejszona czynność wątroby lub nerek;
jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub nieprawidłowe wyniki badań krwi;
jeśli występują reakcje alergiczne, takie jak świsty podczas oddychania, skrócenie oddechu lub omdlenie, obrzęk twarzy, stóp lub nóg;
jeśli występują niektóre dolegliwości serca lub wysokie ciśnienie krwi.

Przyjmowanie takich leków jak diklofenak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
jeśli wystąpią zaburzenia żołądka i jelit. Należy przerwać leczenie diklofenakiem i zgłosić się do lekarza.
jeśli pacjent jest w podeszłym wieku. Ryzyko działań niepożądanych wzrasta z wiekiem.
jeśli w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego (np. owrzodzenie przewodu pokarmowego powikłane krwawieniem lub perforacją). Ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wzrasta w przypadku występowania choroby przewodu pokarmowego w przeszłości.
jeśli wystąpi wysypka lub inne objawy nadwrażliwości. Należy zaprzestać stosowania diklofenaku i skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli jedno z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczyło w przeszłości.

Jeśli zajdzie konieczność długotrwałego stosowania leku, lekarz zaleci badania kontrolne nawet, jeśli u pacjenta nie występują schorzenia wymienione powyżej.

Stosowanie leku Majamil PPH z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
Niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen; istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;
Litu, digoksyny, metotreksatu i cyklosporyny; istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;
Leków przeciwcukrzycowych (z wyjątkiem insuliny); działanie tych leków może się zmniejszyć;
Leków moczopędnych; należy oznaczać ilość potasu we krwi;
Niektórych leków zapobiegających zakrzepom we krwi; może się zwiększyć działanie przeciwzakrzepowe i ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;
Niektórych sterydowych leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów); mogą się nasilić dolegliwości dotyczące żołądka i jelit;
Niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażeń (chinolony przeciwbakteryjne);
Niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny); zwiększa się ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;
Fenytoiny (stosowanej w padaczce);
Kolestypolu lub cholestyraminy (leki obniżające stężenie cholesterolu)
Sulfinpyrazonu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej);
Worykonazolu (stosowanego w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Ciąża
W ciąży diklofenak może być stosowany jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.
Diklofenak może powodować trudności w zajściu w ciążę. Należy poprosić lekarza o poradę w przypadku planowania ciąży, zajścia w ciążę lub problemów z zajściem w ciążę podczas stosowania diklofenaku.

Karmienie piersią

Diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkich ilościach. Z tego względu diklofenak nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią w celu uniknięcia wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Należy poczekać i zobaczyć jaka jest reakcja na diklofenak przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyny. Diklofenak może powodować zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią te działania niepożądane, nie należy kierować pojazdami, obsługiwać maszyn i wykonywać innych czynności wymagających koncentracji uwagi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Majamil PPH

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAJAMIL PPH
Zwykle stosowane dawki
Lek Majamil PPH należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 150 mg na dobę.
Lekarz może zalecić stosowanie tabletek zawierających diklofenak w ciągu dnia oraz czopków zawierających diklofenak na noc.

Dorośli
W reumatoidalnym zapaleniu stawów zalecana początkowa dawka wynosi zwykle 150 mg na dobę, dawka podtrzymująca od 75 mg do 100 mg na dobę.

W chorobie zwyrodnieniowej stawów początkowo zaleca się dawkę od 100 mg do 150 mg na dobę w zależności od nasilenia bólu; dawka podtrzymująca wynosi zwykle 75 mg do 100 mg na dobę.

W bolesnej sztywności barku początkowo zaleca się dawkę 150 mg na dobę. Następnie dawkę zmniejsza się w zależności od nasilenia dolegliwości.

W bolesnych stanach zapalnych i obrzękach po zabiegach chirurgicznych, początkowa dawka wynosi zwykle 150 mg na dobę. Następnie dawkę zmniejsza się w zależności od nasilenia dolegliwości.

W bolesnym miesiączkowaniu początkowo podaje się 50 mg do 100 mg na dobę. Początkową dawkę należy przyjąć w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Jeśli konieczne, należy przyjmować maksymalną dawkę 50 mg 3 razy na dobę przez kilka dni. Jeśli maksymalna dobowa dawka nie jest wystarczająca w ciągu 2-3 cykli menstruacyjnych, można stosować maksymalną dawkę 200 mg na dobę podczas następnych cykli menstruacyjnych.

Pacjenci w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na działanie diklofenaku. Powinni oni przyjmować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę.

Dzieci
Diklofenak nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 1 roku. Dzieciom w wieku powyżej 1 roku podaje się 0,5 mg do 2 mg na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 3 dawkach, zależnie od ciężkości choroby.
W leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów można zwiększyć dawkę do 3 mg na kilogram masy ciała, podzieloną na mniejsze dawki w ciągu doby.

Tylko tabletki w dawce 25 mg są odpowiednie do stosowania u dzieci.
Tabletek w dawce 50 mg nie należy stosować u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak stosować lek
Tabletki należy przyjmować w całości popijając wodą (nie kruszyć i nie rozgryzać ich), najlepiej przed posiłkiem.

Dobową dawkę należy podzielić na 2-3 porcje.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia może wynosić od kilku dni, do kilku tygodni a nawet dłużej. Lekarz określa czas trwania leczenia. Zastosowanie się do tego jest bardzo ważne. Jeśli pacjent chce zakończyć leczenie wcześniej, powinien porozmawiać z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Majamil PPH
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy spróbować przypomnieć sobie jaka ilość diklofenaku została zażyta i jaka dawka. Należy postępować ściśle z instrukcją lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Majamil PPH

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba że minęło połowę czasu pomiędzy dwoma zwykle podawanymi dawkami. W takim przypadku, nie należy przyjmować zapomnianej dawki i przyjąć następną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Majamil PPH może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
ból brzucha, niestrawność i ból w nadbrzuszu;
wymioty z krwią, czarne zabarwienie stolca lub krew w moczu;
zaburzenia skóry takie jak wysypka i świąd;
świsty w czasie oddychania i skrócenie oddechu;
zażółcenie skóry lub oczu;
długotrwały ból gardła i wysoka gorączka;
obrzęk twarzy, stóp lub nóg;
silny ból głowy;
ból w klatce piersiowej podczas kaszlu.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:


Często (występujące u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 10 pacjentów)
bóle i zawroty głowy;
bóle w okolicy żołądka i inne zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, brak apetytu;
podwyższone enzymy wątrobowe we krwi;
wysypka skórna.

Rzadko (występujące u więcej niż 1 na 10.000 i mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
reakcje nadwrażliwości takie jak: astma, blada i wilgotna skóra, niepokój ruchowy, zapalenie naczyń krwionośnych, spadek ciśnienia krwi, wstrząs;
senność;
astma, w tym duszność;
zapalenie śluzówki żołądka, wymioty z krwią, krew w kale, krwawe biegunki, bóle w dolnej części brzucha;
zapalenie wątroby z lub bez żółtaczki, zmiany czynności wątroby;
pokrzywka;
zatrzymanie płynów (obrzęki).

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10.000 pacjentów)
zaburzenia krwi połączone ze zwiększoną skłonnością do występowania zakażeń (leukopenia);
zwiększona skłonność do siniaków i krwawień (trombocytopenia), wysoka gorączka, silny ból gardła (agranulocytoza) i niedokrwistość;
dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, rozdrażnienie, reakcje psychotyczne;
zaburzenia czucia, w tym uczucie mrowienia, świąd lub pieczenie bez wyraźnej przyczyny, problemy z pamięcią, drgawki, niepokój, drżenie, zaburzenia smaku i niektóre typy zapalenia opon mózgowych;
zaburzenia widzenia, zamazane widzenie, podwójne widzenie;
zaburzenia słuchu, szumy uszne;
kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, niewydolność serca;
zapalenie płuc;
podwyższone ciśnienie krwi, zapalenie naczyń krwionośnych;
(wrzodziejące) zapalenie jelit i choroba Crohn’a, zaparcie, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, uszkodzenie przełyku, zapalenie trzustki połączone z silnym bólem w nadbrzuszu promieniującym do pleców oraz nudnościami i wymiotami;
piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby;
reakcje skórne z tworzeniem pęcherzy w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczna naskórka (zagrażające życiu choroby skóry powodujące wysypkę, łuszczenie skóry i owrzodzenie błon śluzowych).
wysypka na skórze z silnym świądem i tworzeniem obwódek, pęcherze, wypryski, wysypka skórna z czerwonymi (wilgotnymi) nieregularnymi plamami, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło (słoneczne), plamica (alergiczna), zaczerwienienie skóry, świąd;
krew w moczu, białko w moczu, zapalenie nerek połączone z obecnością krwi w moczu, gorączka i ból w boku, zmniejszenie czynności nerek.

Przyjmowanie leków takich jak diklofenak jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAJAMIL PPH
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosowaćleku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Majamil PPH

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.
1 tabletka dojelitowa 25 mg zawiera: 25 mg diklofenaku sodowego.
1 tabletka dojelitowa 50 mg zawiera: 50 mg diklofenaku sodowego.

Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian,
otoczka tabletki: talk, makrogol 6000, kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, dyspersja 30%, emulsja silikonowa (dimetykon, polisorbat 80, kwas sorbinowy), tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172) (tylko tabletki 50 mg).

Jak wygląda lek Majamil PPH i co zawiera opakowanie
Majamil PPH 25 mg tabletki dojelitowe są to żółte, tabletki powlekane z wygrawerowanym „D25”.
Majamil PPH 50 mg tabletki dojelitowe są to brązowe, tabletki powlekane z wygrawerowanym „D50”.

Pudełko tekturowe zawierające 3 blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, po 10 tabletek w każdym blistrze.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska

Data zatwierdzenia ulotki: 11.09.2011 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0