Fosidal

 
Twoje Leki - Fosidal

Nazwa:

Fosidal

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Fosidal, 80 mg, tabletki powlekane
Fenspiridi hydrochloridum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Fosidal i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fosidal
3. Jak stosować lek Fosidal
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Fosidal
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FOSIDAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Fosidal zawiera fenspiryd, który ma właściwości przeciwzapalne i rozkurczające oskrzela. Fenspiryd zmniejsza obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, normalizuje nadmierne wytwarzanie wydzieliny oraz zmniejsza skurcz oskrzeli, powodując znaczną poprawę oddychania.

Wskazania do stosowania:
- pomocniczo w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń dróg oddechowych,
- pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FOSIDAL

Kiedy nie stosować leku Fosidal
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fenspiryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fosidal.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fosidal
Leczenie lekiem Fosidal nie zastępuje leczenia antybiotykami.
Leku Fosidal w tabletkach nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie o stosowaniu:
barbituranów (leków przeciwdrgawkowych),
leków przeciwhistaminowych (stosowanych w leczeniu uczuleń),
leków przeciwbólowych,
opioidowych leków przeciwbólowych (stosowanych w leczeniu silnego bólu),
leków uspokajających,
alkoholu,
inhibitorów MAO (leków przeciwdepresyjnych).

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku Fosidal u kobiet w ciąży.
Pacjentka powinna poinformować lekarza o ciąży lub o jej planowaniu.
Nie wiadomo, czy fenspiryd przenika do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek Fosidal może powodować senność, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FOSIDAL
Lek Fosidal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Do stosowania tylko u dorosłych: 1 tabletka dwa do trzech razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, na początku posiłku, popijając niewielką ilością wody. Czasami w kale można zaobserwować pozostałości tabletki - są to substancje pomocnicze. Nie zmienia to w najmniejszym stopniu skuteczności leku i nie wymaga jego odstawienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fosidal
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fosidal należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym.

Objawami przedawkowania mogą być: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka i monitorowaniu czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Fosidal
W przypadku pominięcia zastosowania leku o zwykłej porze, należy poczekać do czasu, kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Fosidal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:
Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
· zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle nadbrzusza, senność.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
· bóle głowy,
· umiarkowane przyspieszenie bicia serca ustępujące po zmniejszeniu dawki,
· obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
· rumień, rumień trwały,
· wysypka, pokrzywka,
· obrzęk naczynioruchowy - jeśli wystąpią obrzęki skóry, języka, warg oraz twarzy, trudności w oddychaniu czy połykaniu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FOSIDAL
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Fosidal po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Fosidal

Substancją czynną leku jest fenspirydu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku.
Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki-wapnia wodorofosforan, hypromeloza (72 750 – 138 800 cp), powidon K 30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
Otoczka tabletki Advantia Prime 190100BA01- hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171) makrogol 400.

Jak wygląda lek Fosidal i co zawiera opakowanie
Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 30 białych tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki: 02.11.2011 r.Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: anna - 07/12/2012, 18:18
czy dziala

Nadesłany przez: Asia - 21/02/2013, 15:54
u nas działa już nie raz dzięki niemu obyło się bez antybiotyku zawsze staram się mieć w domu w razie "w"

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012