Famogast

 
Twoje Leki - Famogast

Nazwa:

Famogast

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Famogast
(Famotidinum)
20 mg, tabletki powlekane
40 mg, tabletki powlekane

Skład

1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 20 lub 40 mg famotydyny;
substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana modyfikowana, celuloza krystaliczna, magnezu stearynian, talk oraz stanowiące otoczkę tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, lak z czerwienią koszenilową (E 124).

Dostępne opakowania
Opakowanie 30 tabletek.
Opakowanie 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Famogast i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Famogast
3. Jak stosować lek Famogast
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Famogast
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Famogast w jakim celu się go stosuje
Famogast zawiera substancję czynną famotydynę, która jest lekiem blokującym receptory histaminowe H2, znajdujące się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Famogast hamuje zarówno wydzielanie kwasu solnego, również stymulowane, np. pokarmem.
Działanie leku utrzymuje się przez 10 do 12 godzin.

Wskazania do stosowania
Choroba wrzodowa dwunastnicy.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy po wyleczeniu jej aktywnej postaci.
Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera - Ellisona).
Choroba wrzodowa żołądka.
Leczenie choroby refluksowej przełyku.
Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

2. Zanim zastosuje się lek Famogast
Nie stosować leku:

jeśli występują lub wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości reakcje uczuleniowe na substancję czynną famotydynę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku, lub na inne leki z grupy antagonistów receptorów H2.

Zachować szczególną ostrożność stosując Famogast:
przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z owrzodzeniem żołądka. U tych pacjentów lekarz powinien wykluczyć nowotworowy charakter owrzodzenia (leczenie famotydyną może bowiem maskować objawy choroby nowotworowej żołądka);
u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego u tych pacjentów lekarz powinien odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku (patrz punkt 3.).

Stosowanie z jedzeniem i piciem:
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża:
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Lek Famogast może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią:
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania leku Famogast lub karmienia piersią, gdyż
famotydyna przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie ma informacji na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania famotydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. zawroty głowy), które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:
Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej lek może powodować reakcje alergiczne.

Stosowanie innych leków:
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Famotydyna nie wchodzi w interakcje z warfaryną, teofiliną, fenytoiną, diazepamem, propranololem, aminofanazonem, fenazonem.

3. Jak stosować lek Famogast
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek Famogast jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Zwykle lek stosuje się jak podano poniżej.

Stosowanie u dorosłych

Choroba wrzodowa dwunastnicy
40 mg przed snem przez 4 do 8 tygodni.
U większości pacjentów, wyleczenie uzyskuje się po 4 tygodniach terapii.
W razie potrzeby lekarz może przedłużyć leczenie do 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy
20 mg leku bezpośrednio przed snem.

Stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera - Ellisona)
Początkowo 20 mg co 6 godzin.
Dawkowanie podtrzymujące lekarz dostosuje indywidualne, w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie.
Największa zastosowana dawka famotydyny, po której nie wystąpiły działania niepożądane wynosiła 800 mg na dobę.

Choroba wrzodowa żołądka
Zwykle doustnie 40 mg na dobę bezpośrednio przed snem.
Wyleczenie występuje po 4 do 8 tygodniach terapii.

Choroba refluksowa przełyku
Leczenie dolegliwości w przebiegu choroby refluksowej przełyku:
20 mg 2 razy na dobę przez 6 do 12 tygodni.
Jeżeli w przebiegu choroby refluksowej przełyku doszło do nadżerek lub owrzodzeń przełyku:
dorośli - zwykle 40 mg 2 razy na dobę przez 6 do 12 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku
20 mg 2 razy na dobę.

Stosowanie w niewydolności nerek
Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek powinni stosować lek w dawce 20 mg przed snem.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Takie jak u pacjentów młodszych.

Stosowanie u dzieci
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci dotychczas nie została ustalona.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

W przypadku pominięcia dawki leku Famogast
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Famogast niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Famogast może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:
bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;
często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;
niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;
rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Niezbyt często:

Zaburzenia układu nerwowego
zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i halucynacje.

Zaburzenia żołądka i jelit
nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, anoreksja, suchość w ustach.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
wysypka, świąd, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego
ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja), obrzęk naczyniowo-ruchowy i inne reakcje alergiczne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśniowe.

Rzadko:


Zaburzenia układu nerwowego
bóle głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit
zaparcia i biegunki.

Bardzo rzadko:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia serca
blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), która ustępuje po odstawieniu leku.

Obserwowano rzadkie przypadki leukopenii (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi), pancytopenii (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi), trombocytopenii (zmniejszenie liczby płytek krwi) i agranulocytozy (zanik granulocytów we krwi) oraz nasilenia istniejącej choroby wątroby. Nie potwierdzono jednak związku przyczynowego pomiędzy leczeniem famotydyną a występowaniem tych działań niepożądanych.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Famogast
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01

Data opracowania ulotki: 26.08.2010 r.


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012