Cipronex -roztwór do infuzji

 
Twoje Leki - Cipronex -roztwór do infuzji

Nazwa:

Cipronex -roztwór do infuzji

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Cipronex, 2 mg/ml, roztwór do infuzji
(Ciprofloxacinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Cipronex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipronex
3. Jak stosować lek Cipronex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cipronex
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CIPRONEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Cipronex jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli
Lek Cipronex, roztwór do infuzji jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:
zakażenia układu oddechowego;
długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok;
zakażenia układu moczowego;
zakażenia jąder lub kanalików nasiennych;
zakażenia narządów płciowych u kobiet;
zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej;
zakażenia skóry i tkanek miękkich;
zakażenia kości i stawów;
leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą krwinek białych (neutropenia);
zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą krwinek białych (neutropenia);
narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Cipronex.

Dzieci i młodzież
Lek Cipronex, roztwór do infuzji jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:
zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę;
powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek);
narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Lek Cipronex może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CIPRONEX
Kiedy nie stosować leku Cipronex:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cipronex (patrz punkt 6);
jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 - „Stosowanie leku Cipronex z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex
Przed zastosowaniem leku Cipronex
Należy poinformować lekarza:
jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku;
jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne;
jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Cipronex;
jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni);
jeśli u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia).

Podczas stosowania leku Cipronex
Jeżeli podczas przyjmowania leku Cipronex wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku Cipronex.
Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia należy przerwać przyjmowanie leku Cipronex i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.
Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Po pierwszym przyjęciu leku Cipronex mogą wystąpić zaburzenia psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Cipronex. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Cipronex, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cipronex, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Cipronex.
Lek Cipronex może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Lek Cipronex może zmniejszać liczbę białych krwinek co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.
Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).
Podczas przyjmowania leku Cipronex skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Stosowanie leku Cipronex z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również lekach wydawanych bez recepty.

Nie można stosować leku Cipronex jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 - „Kiedy nie stosować leku Cipronex”).
Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Cipronex.
Przyjmowanie leku Cipronex jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:
warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew);
probenecyd (stosowany w dnie moczanowej);
metotreksat (stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów);
teofilina (stosowana w zaburzeniach oddechowych);
tyzanidyna (stosowana w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym);
klozapina (lek przeciwpsychotyczny);
ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona);
fenytoiny (stosowana w padaczce).

Lek Cipronex może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:
pentoksyfilina (stosowana w zaburzeniach krążenia);
kofeina.

Stosowanie leku Cipronex z jedzeniem i piciem
Jedzenie i picie nie ma wpływu na stosowanie leku Cipronex.

Ciąża i karmienie piersią
Najlepiej unikać stosowania lek Cipronex w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.
Nie należy przyjmować leku Cipronex podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Cipronex może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Cipronex. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cipronex
1 ml roztworu zawiera ok. 1,5 mg mleczanu sodu i 8,5 mg chlorku sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CIPRONEX

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Cipronex należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.
Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.
Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w przypadku ciężkich zakażeń może być dłuższe.
Lekarz będzie każdą z dawek podawał do krwi, w powolnej infuzji dożylnej. Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji roztworu cyprofloksacyny 400 mg/200 ml wynosi 60 minut, a roztworu 200 mg/100 ml - 30 minut. Dzięki powolnemu podawaniu infuzji można uniknąć wystąpienia nagłych działań niepożądanych.
Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Cipronex pić dużo płynów.

Przerwanie stosowania leku Cipronex
Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Cipronex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

nudności (mdłości), biegunka, wymioty;
bóle stawów u dzieci;
lokalny odczyn w miejscu wstrzyknięcia, wysypka;
przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (rodzaj enzymów).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

nadkażenia grzybicze;
duże stężenie eozynofili (rodzaj białych krwinek), wzrost lub spadek stężenia czynnika krzepnięcia krwi (trombocytemia);
utrata apetytu (anoreksja);
nadmierna aktywność, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy;
ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku, kłucie, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drgawki (patrz punkt 2 - „Stosowanie leku Cipronex z innymi lekami”), zawroty głowy;
problemy ze wzrokiem;
utrata słuchu;
przyspieszone bicie serca (tachykardia);
rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi;
ból żołądka, zaburzenia trawienia takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga), wiatry;
zaburzenie czynności wątroby, podwyższone stężenie jednej z substancji we krwi (bilirubiny), żółtaczka (żółtaczka zastoinowa);
swędzenie skóry, pokrzywka;
bóle stawów u dorosłych;
osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek;
bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie), gorączka, zatrzymanie płynów;
zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):
zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”);
zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), spadek liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), zahamowanie czynności szpiku, które mogą stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”);
reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), który może stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”);
podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);
reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub reakcje psychotyczne (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”);
nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drżenie, migrena, zaburzenie zmysłu powonienia (zaburzenia węchu);
szumy uszne, utrata słuchu;
omdlenia, zapalenie żył;
skrócenie oddechu z objawami astmatycznymi;
zapalenie trzustki;
niezakaźne zapalenie wątroby, obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu;
wrażliwość na światło (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”), niewielkie krwawienie podskórne (wybroczyny);
ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni, skurcze, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”)
krew w moczu, kryształy w moczu, zapalenie układu moczowego (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”)
nadmierne pocenie się;
nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombiny) lub podwyższone stężenie enzymu – amylazy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):
szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza);
ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza), które mogą być śmiertelne (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”);
zaburzenia koordynacji, niestabilny chód, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe);
zaburzone widzenie kolorów;
niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą lub wysypki (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka);
osłabienie mięśni, zapalenie ścięgien, nasilenie objawów nużliwości mięśni (patrz punkt 2 - „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cipronex”).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
problemy związane z układem nerwowym takie jak: ból, uczucie palenia, dzwonienie w uszach, drętwienie i (lub) osłabienie;
ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („torsades de pointes”).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CIPRONEX
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
Chronić przed działaniem par i gazów aktywnych chemicznie lub o intensywnym zapachu.
Z uwagi na wrażliwość roztworu do wlewów na światło, pojemniki infuzyjne należy wyjąć z opakowania bezpośrednio przed użyciem. Przy ciągłej, trwającej dłużej niż 3 dni, ekspozycji leku na światło dzienne, nie gwarantuje się pełnej skuteczności. Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Cipronex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Cipronex

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna.
1 pojemnik 50 ml zawiera 100 mg cyprofloksacyny (w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny).
1 pojemnik 100 ml zawiera 200 mg cyprofloksacyny (w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny).
1 pojemnik 200 ml zawiera 400 mg cyprofloksacyny (w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny).
Inne składniki leku to: mleczan sodu, sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cipronex i co zawiera opakowanie
Jest to roztwór przezroczysty o lekko żółtawozielonkawym zabarwieniu.

Opakowanie zawiera 50 ml, 100 ml lub 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 03.03.2011r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012