Supremin

 
Twoje Leki - Supremin

Nazwa:

Supremin

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Supremin
Grupa: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu
Postać: 4 mg/5 ml, syrop

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SUPREMIN
4 mg/5 ml, syrop

(Butamirati citras)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla
pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SUPREMIN ostrożnie i zgodnie z
informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek SUPREMIN i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SUPREMIN
3. Jak stosować lek SUPREMIN
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek SUPREMIN
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SUPREMIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

SUPREMIN w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest
nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie
odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.

Wskazania do stosowania:
- ostry, suchy kaszel

2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN

Nie należy stosować leku:

- w przypadku uczulenia na butamirat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- u pacjentów z fenyloketonurią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek SUPREMIN:
Lek SUPREMIN nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania
czynności ośrodka oddechowego.

Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż przez kilka dni.

Stosowanie leku SUPREMIN z jedzeniem i piciem:
Lek należy stosować przed posiłkiem.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze
ciąży, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W okresie karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Należy zachować ostrożność, gdyż w rzadkich przypadkach może dochodzić do osłabienia zdolności
prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SUPREMIN:
Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek może
powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
SUPREMIN zawiera 12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu. Z tego powodu lek może być szkodliwy dla
pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków:
Nie są znane oddziaływania leku SUPREMIN z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN

Lek do stosowania doustnego.
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
Dzieci:
- od 2 do 6 lat 1 łyżeczka (4 mg) 3 razy na dobę
- od 6 do 12 lat 2 łyżeczki (8 mg) 3 razy na dobę
- dzieci powyżej 12 lat 3 łyŜeczki (12 mg) 3 razy na dobę
- dorośli 3 łyżeczki (12 mg) 4 razy na dobę
Lek należy stosować przed posiłkami.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku SUPREMIN niż zalecana:
Objawami przedawkowania butamiratu są: senność, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ataksja,
pobudzenie i obniżenie ciśnienia krwi. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się
do lekarza, który może wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i środki
przeczyszczające.
W przypadku pominięcia dawki leku SUPREMIN:
Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy
zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, SUPREMIN może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one
wystapią.
SUPREMIN jest lekiem dobrze tolerowanym. Działania niepożądane występują niezbyt często (u mniej
niż 1 na 100 osób):
wysypka, nudności, biegunka,zawroty głowy.
Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku.
Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe nie ustąpią po zmniejszeniu dawki
leku, leczenie należy przerwać.
U niektórych osób w czasie stosowania leku SUPREMIN mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej
ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPREMIN
· Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Nie należy stosować leku SUPREMIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek SUPREMIN
- substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu. 5 ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu
butamiratu.
- inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy
bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493),
woda oczyszczona..

Jak wygląda lek SUPREMIN i co zawiera opakowanie

Syrop w szklanej butelce zamkniętej aluminiową nakrętką. Butelka zawierająca 200 ml syropu w
tekturowym pudełku zawierającym także łyżeczkę o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data opracowania ulotki:
17.07.08


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012