Flegamina o smaku miętowym

 
Twoje Leki - Flegamina o smaku miętowym

Nazwa:

Flegamina o smaku miętowym

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Flegamina o smaku miętowym
Grupa: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu
Postać: syrop

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FLEGAMINA O SMAKU MIĘTOWYM
(Bromhexini hydrochloridum)
4 mg/5 ml, syrop

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby
jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować syrop Flegamina o smaku miętowym ostrożnie i
zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

5 ml syropu zawiera jako substancję czynną 4 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje
pomocnicze: glukozę jednowodną, propylu hydroksybenzoesan, etanol 96%, lewomentol, aromat
eukaliptusowo-miętowy płynny, błękit patentowy, kurkumę, kwas solny, wodę oczyszczoną.

Opakowanie

Butelka zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Flegamina o smaku miętowym
3. Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Flegamina o smaku miętowym
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Flegamina o smaku miętowym w postaci syropu zawiera substancję czynną chlorowodorek
bromoheksyny, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek
ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania do stosowania:
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania
śluzu.

2. Zanim zastosuje się lek Flegamina o smaku miętowym

Nie należy stosować leku:

- w przypadku uczulenia na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
preparatu,
- u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Flegamina o smaku miętowym:
Należy pić więcej płynów. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny
oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
Lek należy stosować ostrożnie w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, gdyż może on
nasilać jej objawy.
Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Stosowanie leku Flegamina o smaku miętowym z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować po posiłku.

Stosowanie leku Flegamina o smaku miętowym u dzieci
Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym u dzieci
poniżej 7 lat.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąŜy. W pozostałym okresie ciąży lek może
być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad
potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Należy zachować ostrovność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy lub senność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku miętowym:
1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,2 g 96 % etanolu.
1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,175 g glukozy.
Lek zawiera substancje pomocnicze: etanol 96%, propylu parahydroksybenzoesan i glukozę.
Ze względu na zawartość alkoholu lek może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z
niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami
psychicznymi, a także u kobiet w ciąży i dzieci.
Ze względu na zawartość propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).
Ze względu na zawartość glukozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:
Lek należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one
suchość błon śluzowych.
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę lub jej
pochodne, gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach
oddechowych.
Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną,
amoksycykliną, doksycykliną) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym

Lek do stosowania doustnego.
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
- dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 razy na dobę.
- dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy na dobę.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Flegamina o smaku miętowym niż zalecana:
Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania leku.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
W przypadku pominięcia dawki leku Flegamina o smaku miętowym:
Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy
zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Flegamina o smaku miętowym może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić
reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne, jak reakcje
anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Flegamina o smaku miętowym mogą wystąpić inne
działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce,
należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Flegamina o smaku miętowym


· Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
· Okres ważności po pierwszym użyciu: 28 dni.
Nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym po upływie terminu ważności zamieszczonego
na opakowaniu.

6. Inne informacje

-

Data opracowania ulotki: wrzesień 2011r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012