Flegamina Junior

 
Twoje Leki - Flegamina Junior

Nazwa:

Flegamina Junior

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Flegamina Junior
Grupa: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu
Postać: krople

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

FLEGAMINA JUNIOR
Bromhexini hydrochloridum
2 mg/ml, krople doustne, roztwór

Skład
1 ml roztworu (20 kropli) zawiera jako substancję czynną 2 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz
substancje pomocnicze: propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol
96%, kwas solny 0,1 N, wodę oczyszczoną.

Opakowanie
Oranżowa butelka zawierająca 30 ml roztworu, zamknięta kroplomierzem oraz nakrętką, umieszczona
w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S. A.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek FLEGAMINA JUNIOR i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA JUNIOR
3. Jak stosować lek FLEGAMINA JUNIOR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku FLEGAMINA JUNIOR
6. Inne informacje

1. Co to jest lek FLEGAMINA JUNIOR i w jakim celu się go stosuje

FLEGAMINA JUNIOR zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest
lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie
i oczyszczanie oskrzeli.
Wskazaniem do stosowania leku FLEGAMINA JUNIOR są ostre i przewlekłe choroby dróg
oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA JUNIOR

Nie należy stosować leku FLEGAMINA JUNIOR:

· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z
substancji pomocniczych leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek FLEGAMINA JUNIOR:
W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym bromoheksynę
należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi
drogi oddechowe. Ważne jest prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka.
Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia
odkrztuszanie.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż
może on nasilać jej objawy.
Należy również zachować ostrożność u pacjentów, w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby
lub nerek.

Stosowanie leku FLEGAMINA JUNIOR z jedzeniem i piciem:
Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
W pozostałym okresie ciąży lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść
dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku FLEGAMINA JUNIOR
1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu. Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na
dawkę.
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).

Stosowanie innych leków:
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują
one suchość błon śluzowych.
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę i jej
pochodne), gdyż mogą one osłabić odruchu kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach
oddechowych.
Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną,
amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stężenie w miąŜszu płucnym.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek FLEGAMINA JUNIOR

Lek FLEGAMINA JUNIOR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek do stosowania doustnego.

Lek FLEGAMINA JUNIOR zwykle stosuje się następująco:
niemowlęta od 3. do 6. miesiąca życia: 10 kropli 2 razy na dobę,
niemowlęta od 6. miesiąca życia i dzieci do 2 lat: 10 kropli 3 razy na dobę,
dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 20 do 25 kropli 3 razy na dobę.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku FLEGAMINA JUNIOR niż zalecana:
Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W przypadku przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne lekarz zaleci
wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niŜ zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku FLEGAMINA JUNIOR:
Lek należy zażyć najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki należy
zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, FLEGAMINA JUNIOR może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić
reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne, jak reakcje
anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca
obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).
U niektórych osób w czasie stosowania leku FLEGAMINA JUNIOR mogą wystąpić inne działania
niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy
poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku FLEGAMINA JUNIOR
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.
Nie należy stosować leku FLEGAMINA JUNIOR po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje
-

Data opracowania ulotki:13.09.2010r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012