AMBROSOL TEVA, 15 mg/5 ml

 
Twoje Leki - AMBROSOL TEVA, 15 mg/5 ml

Nazwa:

AMBROSOL TEVA, 15 mg/5 ml

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: AMBROSOL TEVA, 15 mg/5 ml
Grupa: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu
Postać: Syrop

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ambrosol Teva, 15 mg/5 ml, syrop
Ambroxoli hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Ambrosol Teva ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ambrosol Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrosol Teva
3. Jak stosować lek Ambrosol Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ambrosol Teva
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AMBROSOL TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Ambrosol Teva syrop zawiera jako substancję czynną ambroksol, który działa wykrztuśnie
i mukolitycznie (rozrzedza śluz). Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego
lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi
kaszel.

Wskazaniem do stosowania leku Ambrosol Teva są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych,
przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, takie jak:
· ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli,
· astma oskrzelowa,
· mukowiscydoza,
· rozedma płuc,
· rozstrzenie oskrzeli.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMBROSOL TEVA

Kiedy nie stosować leku Ambrosol Teva

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol, bromoheksynę lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Ambrosol Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambrosol Teva
- u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy z powodu niekorzystnego wpływu
ambroksolu na błonę śluzową żołądka,
- u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego
oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
Upłynnienie dużej ilości wydzieliny u pacjentów unieruchomionych i w ciężkim stanie oraz u małych
dzieci musi być związane z jej odsysaniem. U takich pacjentów nie należy podawać leków
hamujących odruch kaszlu, ponieważ może dojść do nagromadzenia się wydzieliny w drogach
oddechowych.
Wydzielinę oskrzelową należy dokładnie odkrztuszać.
U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może początkowo nasilać kaszel.
Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-
Johnsona i zespół Lyella w trakcie stosowania ambroksolu. Z tego powodu w przypadku wystąpienia
nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, naleŜy niezwłocznie zgłosić się do lekarza
i przerwać stosowanie ambroksolu.

Stosowanie leku Ambrosol Teva z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.
Ambroksolu nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną lub lekami
hamującymi wydzielanie śluzu.
Ambroksol zwiększa przenikanie niektórych antybiotyków (np. amoksycyliny, cefuroksymu,
erytromycyny, doksycykliny) do miąższu płucnego.
Stosowanie leku Ambrosol Teva z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża:
Ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u ciężarnych
kobiet, lek można stosować w ciąży jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności, po dokładnej
ocenie przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.
Karmienie piersią:
Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania
u matek karmiących piersią. Stosowanie ambroksolu w okresie karmienia piersią wymaga dokładnej
oceny stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ambrosol Teva
Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu oraz glikolu propylenowego, lek
może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
5 ml syropu zawiera 2,25 g sorbitolu. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek Ambrosol Teva
może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AMBROSOL TEVA

Lek Ambrosol Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek należy zażywać doustnie, po posiłku.
Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg ambroksolu chlorowodorku (10 ml syropu, czyli
2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (10 ml syropu, czyli
2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:
15 mg ambroksolu chlorowodorku (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat:
7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (2,5 ml syropu, czyli ½ łyżki miarowej) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat:
7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (2,5 ml syropu, czyli ½ łyżki miarowej) 2 razy na dobę.
Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem.
Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek nie zawiera cukru.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ambrosol Teva jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambrosol Teva
Nie opisano przypadków przedawkowania ambroksolu.
U małych dzieci i pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym (osoby w podeszłym wieku,
nieprzytomne) należy zapewnić usunięcie wydzieliny oskrzelowej z dróg oddechowych.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Ambrosol Teva
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją zażyć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić
do zaleconego schematu dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Ambrosol Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100
pacjentów): biegunka.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1
na 1 000 pacjentów): nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, niestrawność, reakcje nadwrażliwości
(wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, zaburzenia oddychania), gorączka.
Rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na
10 000 pacjentów): zgaga.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella (patrz także punkt
„Zachować szczególną ostrożność stosując Ambrosol Teva”), ciężkie reakcje alergiczne
(anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AMBROSOL TEVA
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.
Nie stosować leku Ambrosol Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki
i pudełku po oznaczeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego
miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ambrosol Teva

- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera
15 mg ambroksolu chlorowodorku.
- Inne składniki leku to: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy
jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218),
propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ambrosol Teva i co zawiera opakowanie
Ambrosol Teva, 15 mg/5 ml to klarowny syrop o zapachu truskawkowym. Syrop znajduje się w
butelce ze szkła brunatnego. Butelka zawiera 120 ml lub 200 ml syropu, jest zamykana zakrętką
aluminiową lub polipropylenową i umieszczona w tekturowym pudełku wraz z łyżką miarową
(podziałka 1,25, 2,5 i 5 ml).

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki:
27.09.2011r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012