Warning: touch(): Unable to create file uplimg/site_pin_f1128e75860c870fd2e295c9ef7df876.jpg because No such file or directory in /home/platne/miedzywodzie/public_html/twojeleki/includes/functions.php on line 50 Warning: imagejpeg(): Unable to open 'uplimg/site_pin_f1128e75860c870fd2e295c9ef7df876.jpg' for writing: No such file or directory in /home/platne/miedzywodzie/public_html/twojeleki/includes/functions.php on line 51 TWOJELEKI.PL - MIZODIN tabletki 250 mg, 60 szt.
 

MIZODIN tabletki 250 mg, 60 szt.

 
Twoje Leki - MIZODIN tabletki 250 mg, 60 szt.

Nazwa:

MIZODIN tabletki 250 mg, 60 szt.

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy

Szczegółowy opis:

MIZODIN tabletki 250 mg, 60 szt.

Skład
1 tabletka zawiera
Substancję czynną
Prymidon 250 mg
Substancje pomocnicze
stearynian magnezu, żelatyna, skrobia ryżowa, skrobia ziemniaczana.

Dostępne opakowanie: 60 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy
Ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Mizodin i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Mizodin
 3. Jak stosować lek Mizodin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Mizodin
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Mizodin i w jakim celu się go stosuje

Prymidon jest pochodną kwasu barbiturowego. Działanie przeciwdrgawkowe wywiera zarówno macierzysty związek – prymidon, jak i jego aktywne metabolity – fenobarbital oraz amid kwasu fenyloetylomalonowego (PEMA). Mechanizm działania prymidonu nie jest znany.
Prymidon wchłania się w 90 – 100% osiągając maksymalne stężenie we krwi po 3 - 4 godzinach od podania doustnego. Około 50% ilości fenobarbitalu jest związane z białkami osocza krwi. 64% prymidonu wydala się w postaci nie zmienionej z moczem.
Prymidon przenika do mleka matki w ilościach działających na karmione piersią niemowlę.
Prymidon jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi w napadach padaczkowych uogólnionych toniczno-klonicznych (grand mal), nocnych mioklonicznych, częściowych złożonych (psychomotorycznych) i częściowych prostych.

2. Zanim zastosuje się lek Mizodin

Nie należy stosować leku Mizodin jeśli występuje:

nadwrażliwość na prymidon, barbiturany lub którykolwiek składnik leku; ostra przerywana porfiria, rozedma płuc, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, hiperkineza.

Zachować szczególną ostrożność stosując Mizodin ponieważ:

 • Prymidon należy stosować z ostrożnością u dzieci, osób w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych lub z zaburzeniem czynności nerek, wątroby lub układu oddechowego.
 • W trakcie stosowania prymidonu może wystąpić senność.
 • Po szybkiej zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą mogą wystąpić zawroty głowy.
 • Nie należy nagle przerywać podawania leku. W razie zakończenia leczenia lub zamiany leku na inny, dawki należy zmniejszać stopniowo, w miarę potrzeby wprowadzając równocześnie preparat zamienny.
 • Prymidon jest częściowo metabolizowany do fenobarbitalu. Po długotrwałym podawaniu może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie i wystąpić mogą reakcje odstawienne po nagłym odstawieniu leku.
 • Prymidon wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.
 • Podczas stosowania leku może nastąpić zaburzenie metabolizmu witaminy D, co może powodować zaburzenia w strukturze kości. Podczas długotrwałej terapii prymidonem może być wskazane uzupełnianie niedoboru witaminy D.
 • Rzadko podczas stosowania prymidonu może rozwinąć się niedokrwistość megaloblastyczna wymagająca przerwania leczenia. Może być konieczne podanie kwasu foliowego i (lub) witaminy B12.

Należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża:
Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, ponieważ przenika przez barierę łożyska i może zaburzać rozwój płodu zwiększając ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Prymidon stosowany w późnym okresie ciąży może wywołać uzależnienie i objawy odstawienne u noworodka. U noworodka mogą wystąpić krwawienia. Prymidon stosowany w czasie porodu może wywołać zaburzenia oddychania u noworodka.

Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie prymidonu do mleka matki (prymidon może powodować nasiloną senność u dziecka).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może ograniczać sprawność psychofizyczną. W czasie jego stosowania należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych będących w ruchu, ze względu na możliwość wystąpienia senności i wydłużenie czasu reakcji.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza przepisującego ten lek o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Podczas stosowania leku nie wolno spożywać alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania prymidonu jednocześnie z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy (np. nasennymi, uspokajającymi, przeciwuczuleniowymi działającymi uspokajająco, opioidowymi lekami przeciwbólowymi) – prymidon nasila ich działanie.
Prymidon wpływa na przemiany w organizmie oraz siłę działania wielu leków. Osłabia działanie między innymi kortykosteroidów, środków przeciwzakrzepowych, kortykotropiny (ACTH), doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny (może być konieczna zmiana sposobu antykoncepcji).
Inhibitory monoaminooksydazy, w tym furazolidon, prokarbazyna i selegilina, mogą przedłużać działanie prymidonu, hamując przemiany jego aktywnego metabolitu.
Trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne mogą obniżać próg drgawkowy i osłabiać działanie prymidonu.
Lek oddziałuje z innymi preparatami przeciwpadaczkowymi: karbamazepina zmniejsza a pochodne kwasu walproinowego zwiększają działanie prymidonu.
Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zmniejszać stężenie prymidonu w osoczu i przez to zmniejszać jego działanie.

3. Jak stosować lek Mizodin
Lek dawkuje się indywidualnie, zależnie od wskazań, stopniowo zwiększając dawkę, ściśle według zaleceń lekarza.
Dorośli i dzieci powyżej 8 lat życia: początkowo przez pierwsze trzy dni 125 mg (pół tabletki) na dobę – wieczorem. Następnie dawkę zwiększa się do 125 mg 2 razy na dobę (czwarty, piąty i szósty dzień), po 6 dniach – do 125 mg 3 razy na dobę. W 10. dniu leczenia stosować jako dawkę podtrzymującą 250 mg 3 razy na dobę; dawka jest modyfikowana przez lekarza w miarę potrzeb i tolerancji pacjenta.
Nie należy przekraczać dawki 1,5 g na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Mizodin jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Mizodin niż zalecana:
Objawy przedawkowania:
dezorientacja, podwójne widzenie, oczopląs, trudności w oddychaniu, objawy jak w upojeniu alkoholowym, w najcięższych przypadkach śpiączka i porażenie ośrodka oddechowego. Charakterystyczne dla zatrucia prymidonem jest wytrącanie się z moczu kryształów prymidonu i PEMA.
Leczenie:
podtrzymujące czynności życiowe; zmniejszenie wchłaniania poprzez płukanie żołądka i podawanie węgla aktywowanego, podawanie płynów dożylnych, nasilona diureza alkaliczna, usuwanie prymidonu za pomocą hemodializy lub hemoperfuzji. Brak odtrutki w przypadku przedawkowania prymidonu.
W razie przyjęcia większej niż zaleca dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Mizodin:
W przypadku pominięcia dawki leku Mizodin należy ją przyjąć możliwie szybko, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie.

Po przerwaniu leczenia lekiem Mizodin może wystąpić:
Po nagłym przerwaniu leczenia lekiem Mizodin mogą wystąpić reakcje odstawienne, dlatego też zmiana lub odstawienie leku musi odbywać się stopniowo pod kontrolą lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Mizodin może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane występują głównie na początku leczenia – najczęstsze objawy niepożądane to senność i apatia. Donoszono o występowaniu: zaburzeń widzenia, nudności, bólu i zawrotów głowy, wymiotów, oczopląsu, ataksji. Objawy te zwykle ustępują.
Mogą wystąpić reakcje idiosynkratyczne po stosowaniu prymidonu z objawami wymienionymi powyżej. Jeżeli reakcje te są ciężkie i ostre, to należy odstawić prymidon.
Działania niepożądane występujące często (>1/100): senność, apatia, ataksja, zaburzenia widzenia, oczopląs i nudności.
Działania niepożądane występujące mniej często (1/100 – 1/1000): bóle głowy, zawroty głowy, wymioty, reakcje alergiczne objawiające się zmianami grudkowo–plamkowymi, odropodobnymi i płonicopodobnymi.
Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000): zmiany osobowości z reakcjami psychotycznymi, niedokrwistość megaloblastyczna, zaburzenia składu krwi, bóle stawów, demineralizacja kości, przykurcz Dupuytrena, ostre reakcje skórne jak: złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno–rozpływna naskórka (zespół Lyella), toczeń rumieniowaty.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Mizodin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Mizodin
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Mizodin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, w suchym miejscu, chronić od światła.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy,
ul. Chłodna 56/60,
00-872 Warszawa
tel. 0-22-654-92-42Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: Małgorzata - 24/02/2012, 13:28
witam ,,,, nie znam leku ,,,,od dziś zastosuję go w leczeniu paskudnej lekoopornej padaczki u mojej 4 letniej córki. Jeśli ktoś mógłby mi coś napisać to bardzo proszę

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna