Melotev, 7,5 mg

 
Twoje Leki - Melotev, 7,5 mg

Nazwa:

Melotev, 7,5 mg

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Melotev, 7,5 mg
Grupa: Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Postać: tabletki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Melotev 7,5 mg tabletki
Melotev 15 mg tabletki

Meloxicamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
− Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.
− Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Melotev i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melotev
3. Jak stosować lek Melotev
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Melotev
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Melotev I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Melotev jest lekiem należącym do grupy leków zwanymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które są stosowane w celu złagodzenia zapalenia i bólu stawów i mięśni.

Lek Melotev jest stosowany w następujących wskazaniach:
• Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.
• Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Melotev

Kiedy nie stosować leku Melotev

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników leku Melotev.
• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
• Jeśli pacjentka karmi piersią.
• Jeśli u pacjenta występują objawy astmy, trudności w oddychaniu, obrzęk wokół ust lub oczu lub pokrzywka po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.
• Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwawienia lub kiedykolwiek wystąpiło krwawienie z żołądka, jelit lub mózgu.
• Jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą lub nerkami.
• Jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca.
• Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową żołądka i (lub) nawracającą chorobę wrzodową żołądka.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Melotev
Należy poinformować lekarza jeśli:
• U pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia żołądka, przełyku lub dwunastnicy.
• Pacjentka stosuje system terapeutyczny domaciczny (spiralę antykoncepcyjną).
Przyjmowanie takich leków, jak Melotev może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Melotev nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Stosowanie leku Melotev z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ działanie leku Melotev lub innego leku może być zmienione, w przypadku jednoczesnego stosowania dwóch leków.
• Doustne leki przeciwzakrzepowe (substancje, które zapobiegają tworzeniu się zakrzepów), np. heparyna i tyklopidyna
• Inne leki z grupy NLPZ, np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy.
• Lit.
• Metotreksat.
• Cyklosporyna.
• Jakiekolwiek leki moczopędne, np. furosemid.
• Pentoksyfilina.
• Leki blokujące receptory beta adrenergiczne, np. atenolol.
• Leki trombolityczne (leki stosowane do rozpuszczania zakrzepów), np. alteplaza, reteplaza.
• Leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i niewydolności serca, np. ACE inhibitory.
• Cholestyramina.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Melotev jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jeśli wystąpią zaburzenia widzenia, senność lub zawroty głowy zaleca się by nie prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Melotev

Tabletki leku Melotev zawierają laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem niniejszego produktu leczniczego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Melotev

Dawkę odpowiednią dla pacjenta ustala lekarz. Lek Melotev należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowane dawki zostały przedstawione poniżej:
Lek Melotev należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody lub innym płynem, razem z posiłkiem.

Zwykle stosuje się następujące dawkowanie:
Choroba zwyrodnieniowa stawów:
Jedna tabletka 7,5 mg na dobę. Dawkę można zwiększyć do 15 mg na dobę (dwie tabletki 7,5 mg lub jedna tabletka 15 mg).
Reumatoidalne zapalenie stawów:
Jedna tabletka 15 mg na dobę (lub dwie tabletki 7,5 mg).
U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka to jedna tabletka 7,5 mg na dobę.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa:
Jedna tabletka 15 mg na dobę (lub dwie tabletki 7,5 mg).
U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka to jedna tabletka 7,5 mg na dobę.
Pacjenci leczeni dializami z ciężką niewydolnością nerek nie powinni przekraczać dawki
7,5 mg na dobę
Nie należy przekraczać dawki 15 mg na dobę.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Melotev
Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny połknął dużo tabletek na raz, lub jeśli dziecko mogło połknąć tabletki, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub lekarzem.
Pominięcie zastosowania leku Melotev
W razie pominięcia dawki leku Melotev, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak pacjent sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nigdy nie należy przyjmować dwóch dawek jednocześnie. Kolejną dawkę należy przyjąć o ustalonej porze.
W razie dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Melotev może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U niewielkiej ilości pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Są to niezbyt częste lecz bardzo poważne działanie niepożądane. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką w razie wystąpienia następujących objawów:
• Obrzęk twarzy, dłoni, ust, języka lub gardła
• Trudności w przełykaniu lub oddychaniu
Przyjmowanie takich leków, jak Melotev może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane z częstością podaną poniżej:
Często (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 ale więcej niż u 1 na 100):
• Niedokrwistość, która może powodować bladość skóry oraz osłabienie lub duszność
• Uczucie zawrotu głowy, bóle głowy
• Niestrawność
• Nudności i wymioty
• Bóle brzucha
• Zaparcia, wzdęcie z oddawaniem gazów, biegunka
• Świąd, wysypka
• Obrzęki w tym obrzęki kończyn dolnych.
Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 100 ale więcej niż u 1 na 1 000):
• Zwiększone ryzyko krwawień lub powstawania siniaków
• Zmniejszenie ilości krwinek białych mogące prowadzić do zwiększonej podatności na zakażenia
• Zawroty głowy
• szumy uszne
• senność
• kołatanie serca
• zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, uderzenia gorąca
• krwawienie z przewodu pokarmowego
• choroba wrzodowa żołądka
• owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i opryszczka
• zapalenie błony śluzowej przełyku
• mogą być zaburzone wyniki badań czynności nerek lub wątroby
• pokrzywka
Rzadko (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 1 000 ale więcej niż u 1 na 10 000):
• zaburzenia nastroju
• trudności w zasypianiu, koszmary senne
• dezorientacja
• napady astmy u pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ
• zapalenie błony śluzowej żołądka
• perforacja żołądka, jelita cienkiego lub jelita grubego
• zapalenie wątroby
• nadwrażliwość na światło
• Zaburzenia czynności nerek
• Zaburzenia widzenia w tym nieostre widzenie
• Powstawanie pęcherzy lub krwawienie z warg, oczu, nosa, jamy ustnej i narządów rodnych
• Powstawanie pęcherzy i (lub) łuszczenie skóry
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Melotev

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy przenosić do innego opakowania.
Nie stosować leku Melotev po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po adnotacji „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Melotev

Substancją czynną leku jest meloksykam.
Każda tabletka zawiera 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu.
Inne składniki leku to: sodu cytrynian, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Melotev i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Melotev 7,5 mg są żółte, marmurkowate, okrągłe, płaskie o skośnie ściętych krawędziach, z wytłoczeniem “MLX7.5 ” po jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej.
Tabletki leku Melotev 15 mg są żółte, marmurkowate, owalne, z wytłoczeniem “MLX15 ” po jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej.
Lek jest dostępny w opakowaniach po 10, 28 30 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
Wytwórca
TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, Wielka Brytania
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia
TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, H-2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 82, Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:
31.12.2008


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012