MaxFlu o smaku cytrynowym

 
Twoje Leki - MaxFlu o smaku cytrynowym

Nazwa:

MaxFlu o smaku cytrynowym

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: MaxFlu o smaku cytrynowym
Grupa: Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Postać: tabletki musujące

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla
pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek MaxFlu ostrożnie i zgodnie
z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy przeziębienia lub grypy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 7 dni, a wysoka
temperatura nie ustąpi w ciągu 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

MaxFlu o smaku cytrynowym
Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum
(500 mg + 30 mg + 60 mg), tabletki musujące

Skład
Tabletka musująca zawiera jako substancje czynne: 500 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny
chlorowodorku i 60 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny,
sodu wodorowęglan, powidon, sodu dokuzynian, sodu węglan bezwodny, sorbitol, aspartam, laktozę
jednowodną, makrogol 6000, sodu benzoesan, ryboflawiny sodu fosforan, aromat cytrynowy.

Opakowanie

10 tabletek musujących w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny
PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek MaxFlu i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek MaxFlu
3. Jak stosować lek MaxFlu
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku MaxFlu
6. Inne informacje

1. Co to jest lek MaxFlu i w jakim celu się go stosuje


MaxFlu jest lekiem złożonym, który zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, pseudoefedrynę i
witaminę C (kwas askorbowy). Nie zawiera cukru.

MaxFlu wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (paracetamol). Likwiduje
przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa i zatok, łagodzi objawy kataru, udrażnia przewody nosowe
(pseudoefedryna). Witamina C uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na tę witaminę w stanach
przeziębienia i grypy.

Lek działa szybko, już w ciągu pół godziny od podania. Czas jego działania wynosi od 4 do 6 godzin.

MaxFlu stosowany jest w objawowym leczeniu przeziębień, grypy i stanów grypopodobnych,
przebiegających z:
- gorączką,
- katarem i zapaleniem zatok,
- bólem głowy, bólem mięśni i stawów.


Stosowanie leku MaxFlu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i(lub) nerek:
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni stosować lek MaxFlu z ostrożnością (z
uwagi na zawartość paracetamolu) i przed zastosowaniem zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Zaleca się ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu, ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy.
Jeżeli u pacjenta po zażyciu leku MaxFlu wystąpią zawroty głowy, nie powinien on prowadzić
pojazdów ani obsługiwać urządzeń w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku MaxFlu:

Zawarty w leku benzoesan sodu może powodować reakcje uczuleniowe u wrażliwych pacjentów.

Stosowanie innych leków:
Wydalanie paracetamolu i jego stężenie w osoczu może być zmienione podczas jednoczesnego
stosowania probenecydu.
Jednoczesne stosowanie preparatu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Pacjenci, którzy zażywają leki pobudzające enzymy wątroby, takie jak karbamazepina, barbiturany,
izoniazyd, fenytoina, ryfampicyna, ritonawir, zydowudyna i chloramfenikol, przed zastosowaniem leku
MaxFlu powinni zasięgnąć porady lekarza (z uwagi na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby).
Długotrwałe stosowanie paracetamolu może spotęgować działanie leków przeciwzakrzepowych z
grupy kumaryn, np.: warfaryny. Sporadyczne przyjmowanie preparatu nie wywiera znaczącego
wpływu na leki tej grupy.
MaxFlu może zmniejszać skuteczność niektórych leków obniżających ciśnienie krwi (bretylium,
betanidyna, guanetydyna, metyldopa, leki blokujące receptory α i β-adrenergiczne; może także
zmniejszać skuteczność azotanów. Jednoczesne podanie z glikozydami nasercowymi może powodować
zaburzenia rytmu serca.
Jednoczesne podanie MaxFlu z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych nosa,
także z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, alkaloidami sporyszu i lekami
psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy, może czasami powodować zwiększenie
ciśnienia krwi.
Ze względu na zawartość kwasu askorbowego jednoczesne stosowanie MaxFlu z preparatami żelaza i
z estrogenami może zwiększyć stężenie tych leków w organizmie. Kwas askorbowy jest substancją o
właściwościach silnie redukujących i moŜe wpłynąć na wyniki niektórych testów laboratoryjnych
(stężenie glukozy w moczu, stężenie etyloestradiolu, aktywność enzymów wątroby, dehydrogenazy
mleczanowej w osoczu, krew utajona w stolcu, stężenie bilirubiny, żelaza i ferrytyny w osoczu, pH
moczu, stężenie kwasu moczowego i szczawianów).
Inne leki dostępne bez recepty, stosowane w leczeniu kaszlu, przeziębienia, alergii, w zmniejszeniu
apetytu, przeciwbólowe lub ułatwiające zasypianie, mogą również zawierać paracetamol i
pseudoefedrynę; żeby uniknąć przedawkowania podczas jednoczesnego stosowania z MaxFlu, należy
zasięgnąć porady lekarza.
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które
będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek MaxFlu

Dorośli i dzieci od 12 lat: 1 do 2 tabletek do 4 razy na dobę, co 4 do 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek.
Maksymalna dawka jednorazowa paracetamolu dla dorosłych i młodzieży wynosi 1000 mg,
maksymalna dawka dobowa - 4000 mg.
Maksymalna dawka pseudoefedryny dla dorosłych i młodzieży wynosi 240 mg na dobę.
Sposób przygotowania leku do zażycia: 1 do 2 tabletek musujących rozpuścić w szklance wody i wypić
świeżo przygotowany roztwór.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku MaxFlu:
MaxFlu należy do leków zażywanych najczęściej doraźnie, w stanach gorączkowych i bólowych,
dlatego nie dotyczy go problem pominięcia dawki. Podczas regularnego stosowania leku, jeżeli zbliża
się już czas zażycia kolejnej dawki, należy poczekać i przyjąć ją o należnej porze. Nie należy zażywać
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku MaxFlu niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
U pacjentów dorosłych przyjęcie 10 g lub więcej paracetamolu może spowodować uszkodzenie
wątroby. Przyjęcie 5 g lub więcej paracetamolu może powodować uszkodzenie wątroby u pacjentów z
wysokim czynnikiem ryzyka, np.: u pacjentów długo leczonych karbamazepiną, fenobarbitalem,
fenytoiną, primidonem, ryfampicyną, dziurawcem zwyczajnym lub innymi lekami indukującymi enzymy
wątrobowe, a także u pacjentów regularnie spożywających etanol w większych ilościach lub z
niedoborem glutationu np.: przy zaburzenia odżywiania, mukowiscydozie, zakażeniach HIV, w stanach
wycieńczenia głodowego i wyniszczenia organizmu.
OBJAWY: Objawy przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin, to: bladość,
nudności, wymioty, jadłowstręt i bóle brzucha. W ciągu 12 do 48 godzin po podaniu leku mogą
wystąpić kliniczne objawy uszkodzenia wątroby (żółtaczka). Mogą pojawić się nieprawidłowości w
metabolizmie glukozy i kwasica metaboliczna. W przypadku ciężkiego przedawkowania produktu
niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i
śmierci.
Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych objawiająca się silnym bólem lędźwi,
krwiomoczem i białkomoczem, może być wywołana nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia
wątroby. Donoszono również o pojawieniu się arytmii serca oraz zapaleniu trzustki.
LECZENIE: Natychmiastowe leczenie jest ważne przy przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku
znaczących wczesnych objawów, pacjent powinien być pilnie hospitalizowanym w celu udzielenia mu
pomocy. Objawy mogą być ograniczone do nudności lub wymiotów i mogą nie wywoływać ciężkiego
przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia organów wewnętrznych. Leczenie węglem aktywnym
powinno być zastosowane w ciągu 1 godziny od przedawkowania. Leczenie N-acetylocysteiną może
być zastosowane w ciągu 24 godzin od przyjęcia paracetamolu, jednakże maksymalny efekt ochronny
uzyskuje się w ciągu 8 godzin od spożycia. Skuteczność tej odtrutki zmniejsza się gwałtownie po tym
czasie. W przypadku braku wymiotów można zastosować doustnie metioninę.
Objawy przedawkowania pseudoefedryny są to w większości przypadków: łagodny niepokój,
przyspieszenie rytmu serca i nieznaczne zwiększenie ciśnienia krwi. Objawy te występują zwykle w
ciągu 4 do 8 godzin po zażyciu leku, mają charakter przemijający i zwykle nie wymagają leczenia.
Z uwagi na małą zawartość kwasu askorbowego w leku MaxFlu, przedawkowanie jego jest praktycznie
niemożliwe.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek MaxFlu może powodować działania niepożądane.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Zaburzenia układu nerwowego:
nerwowość, drżenia, bezsenność, zawroty głowy, pobudzenie (wywołane przez pseudoefedrynę,
zwłaszcza u dzieci);
Zaburzenia żołądka i jelit:
nudności lub wymioty;
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
pocenie się;
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
osłabienie;
Zaburzenia psychiczne:
niepokój.
Rzadko występują ciężkie objawy, które mogą wymagać przerwania leczenia lub nagłej pomocy
lekarskiej:
Zaburzenia układu immunologicznego:
reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, skurcz krtani, obrzęk warg, języka, twarzy, dreszcze,
pokrzywka, rumień, nieswoista wysypka) i cięższe reakcje skórne z towarzyszącymi objawami
ogólnymi takimi, jak gorączka i leukocytoza (zwiększenie liczby krwinek białych);
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
uszkodzenie wątroby (zażółcenie skóry i gałek ocznych, nudności, ból w obrębie jamy brzusznej,
znaczne osłabienie, nietypowe krwawienie, siniaki);
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
skłonność do krwawień albo nietypowe krwawienia lub siniaki;
Badania diagnostyczne:
zmniejszone stężenie cukru we krwi (zmęczenie, uczucie głodu i pragnienia, zawroty głowy,
osłabienie);
Zaburzenia naczyniowe:

zwiększone ciśnienie tętnicze krwi;
Zaburzenia serca:
dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca;
Zaburzenia oka:
zwiększone ciśnienie śródgałkowe;
Zaburzenia układu nerwowego:
nadwrażliwość na światło

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania leku MaxFlu mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku MaxFlu

· Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie należy stosować leku MaxFlu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków
tel. centrala: (012) 617 80 00, (022) 314 10 00.

Data opracowania ulotki:
01.12.2008


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012