Witamina C 1000 Teva

 
Twoje Leki - Witamina C 1000 Teva

Nazwa:

Witamina C 1000 Teva

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Witamina C 1000 Teva
Grupa: WITAMINY
Postać: tabletki musujące

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby
jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku
cytrynowym, bez dodatku cukru) ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru)
(Acidum ascorbicum)
1000 mg, tabletki musujące

Skład
Jedna tabletka musująca zawiera 1000 mg kwasu askorbowego (witaminy C).
Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, mannitol, aspartam,
barwnik β-karoten (E 160 a), glikol polietylenowy 6000, aromat cytrynowy.

Opakowanie
10 tabletek musujących w tubie, umieszczonej w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca:
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) i w
jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku
cukru)
3. Jak stosować lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru)
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru)
6. Inne informacje

1. Co to jest lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) i w
jakim celu się go stosuje


Lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) zawiera kwas askorbowy
(witaminę C). Organizm ludzki nie wytwarza witaminy C, dlatego konieczne jest jej regularne
dostarczanie w diecie. Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma
właściwości przeciwutleniające, bierze udział w wielu procesach metabolicznych, między innymi
uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu, substancji międzykomórkowej, hormonów, wchłanianiu żelaza
w przewodzie pokarmowym.

Lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) stosuje się:
- w stanach niedoboru witaminy C (np. szkorbut);
- w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (np. zakażenia wirusowe lub
bakteryjne, również w okresie rekonwalescencji, trudno gojące się rany, intensywny wysiłek
fizyczny, długotrwała gorączka, stany zaburzonej odporności organizmu).

2. Zanim zastosuje się lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku
cukru)


Nie należy stosować leku WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru):
- w nadwrażliwości na witaminę C lub którykolwiek ze składników leku,
- w kamicy nerkowej (szczawianowej),
- w zaburzeniach metabolizmu żelaza,
- u dzieci poniżej 12 lat,
Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez
dodatku cukru) w następujących przypadkach:

- obecność nadmiernej ilości kwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu,
- skłonność do wytwarzania złogów mineralnych w układzie moczowym,
- długotrwałe stosowanie witaminy C w dawkach większych niż 2000 mg na dobę może
zwiększać metabolizm leku i w przypadku powrotu do zwykle stosowanego dawkowania lub po
odstawieniu leku mogą wystąpić objawy szkorbutu (szkorbut z ”odbicia”),
- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
- hemochromatoza,
- talasemia,
- niedokrwistość syderoblastyczna,
- cukrzyca.
Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.
Informacja dla pacjentów na diecie niskosodowej: jedna tabletka zawiera 227,8 mg sodu.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Kwas askorbowy przenika przez łożysko. Nie zaleca się stosowania leku WITAMINA C 1000 TEVA
(o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) w okresie ciąży.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku WITAMINA C 1000
TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
- witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego i jego toksyczność, a
jednoczesne stosowanie z deferoksaminą może również zwiększyć toksyczność tkankową
żelaza,
- jednoczesne stosowanie sulfonamidów i witaminy C może prowadzić do wytrącania się
kryształów sulfonamidów w kwaśnym moczu,
- bardzo duże dawki witaminy C (od 10 g na dobę) mogą zmniejszać wchłanianie leków
przeciwzakrzepowych (warfaryna) z przewodu pokarmowego,
- witamina C stosowana w dużych dawkach powoduje zakwaszenie moczu, w wyniku czego
zmniejsza wydalanie leków o charakterze kwasowym, a zwiększa wydalanie leków o
charakterze zasadowym (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru)

Dorośli i młodzież od 12 lat:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się jedną tabletkę musującą na dobę. Jedną tabletkę
musującą leku WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) należy
rozpuścić w szklance wody (200 ml) i wypić świeżo przygotowany roztwór.
Długotrwałe stosowanie leku powinno być uzgodnione z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym,
bez dodatku cukru) niż zalecana:
Witamina C stosowana jest w szerokim zakresie dawek. Do zatrucia witaminą C może dojść
najczęściej u osób oddających bardzo mało moczu lub w razie zatrzymania moczu w przebiegu
choroby nerek.
Objawami przedawkowania witaminy C mogą być: nudności lub wymioty, skurcze żołądka, biegunka,
napady gorąca lub zaczerwienienie skóry, bóle głowy, łagodne działanie moczopędne.
Duże dawki lub przewlekłe stosowanie witaminy C mogą powodować hiperoksalurię (nadmierne
wydalanie kwasu szczawiowego w moczu), która może być przyczyną wytrącania się kamieni
szczawianowych w drogach moczowych.
Stosowanie dużych dawek witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.
Bardzo duże przedawkowanie może spowodować kwasicę metaboliczną.
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Lekarz, w razie konieczności, zastosuje leczenie objawowe.
W przypadku pominięcia dawki lekuWITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez
dodatku cukru):

Należy zażyć zaleconą dawkę tak szybko, jak jest to możliwe.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) może
powodować działania niepożądane.
Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Działania niepożądane występują najczęściej w czasie
długotrwałego stosowania leku. Dawka dobowa większa niż 600 mg może działać łagodnie
moczopędnie. Po podawaniu więcej niż 1000 mg witaminy C na dobę może wystąpić biegunka.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek kwasu askorbowego może powodować nudności, wymioty,
zgagę, skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność i rzadko
hiperoksalurię (nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego w moczu), która może prowadzić do
kamicy nerkowej.
Lek może fałszować wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. obecność glukozy w moczu,
stężenie etyloestradiolu, aktywność aminotransferaz wątrobowych, dehydrogenazy mleczanowej w
osoczu, obecność krwi utajonej w kale, stężenie bilirubiny, żelaza i ferrytyny w surowicy krwi, pH
moczu, stężenie kwasu moczowego i szczawianów).
U niektórych osób w czasie stosowania leku WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez
dodatku cukru) mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań
niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku WITAMINA C 1000 TEVA (o smaku cytrynowym, bez dodatku
cukru)

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią i światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

-

Data opracowania ulotki:10.08.2010r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012