Vitaminum C Teva 200 mg

 
Twoje Leki - Vitaminum C Teva 200 mg

Nazwa:

Vitaminum C Teva 200 mg

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Vitaminum C Teva 200 mg
Grupa: WITAMINY
Postać: tabletki powlekane

VITAMINUM C TEVA 100 mg, tabletki powlekane
VITAMINUM C TEVA 200 mg, tabletki powlekane

(Acidum ascorbicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się
z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg
3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vitaminum

1. CO TO JEST LEK VITAMINUM C TEVA 100 MG i VITAMINUM C TEVA 200 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Vitaminum C TEVA tabletki powlekane zawierają 100 mg lub 200 mg kwasu askorbowego (witaminy C).
Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniajace, hamuje powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a także lipidów, białek i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza.
Oznakami niedoboru witaminy C są: złe samopoczucie, drażliwość, bóle stawów, nadmierne rogowacenie mieszków włosowych, krwawienie z dziąseł i z nosa oraz wybroczyny.
Lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy.
Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VITAMINUM C TEVA 100 MG i VITAMINUM C TEVA 200 MG
Kiedy nie stosować leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg.
Nie należy podawać dużych dawek (powyżej 1 g na dobę) chorym z kamicą dróg moczowych lub
z nadmiernym wydalaniem szczawianów przez nerki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C
Teva 200 mg

Jeśli u pacjenta stwierdzono hemochromatozę, niedokrwistość syderoblastyczną oraz talasemię
(choroby, którym towarzyszą zaburzenia gospodarki żelazem) należy zachować ostrożność ze
względu na to, że kwas askorbowy nasila wchłanianie żelaza.
U osób z niedoborem krwinkowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (genetycznie
uwarunkowany brak tego enzymu w krwinkach czerwonych), długotrwałe podawanie może być
przyczyną niedokrwistości hemolitycznej. Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego
u osób z kamicą dróg moczowych powoduje tworzenie i odkładanie się złogów w nerkach.
Kwas askorbowy uczestniczy w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, duże dawki leku mogą
wpływać na wyniki chemicznych reakcji utleniania i redukcji. Dlatego przed wykonaniem analiz krwi
i moczu należy zalecić, by pacjent nie przyjmował leków zawierających kwas askorbowy przez
przynajmniej 1 dobę. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów w rozpoznaniu (np. maskowanie
obecności krwi utajonej w stolcu, wzrost stężenia bilirubiny w surowicy krwi, obecność cukru
w moczu, zmniejszenie aktywności w surowicy krwi enzymów takich jak: AlAT, AspAT, LDH;
obniżenie pH moczu). Wyniki oznaczeń stężenia cukru w moczu u chorych na cukrzycę mogą być
zafałszowane w przypadku przyjmowania dużych dawek witaminy C.
Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego może wywołać objawy zatrucia.
Rozpoznanie następuje na podstawie badań laboratoryjnych i objawów klinicznych takich jak
utrudnione i bolesne oddawanie moczu oraz krwiomocz.

Stosowanie leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Kwas askorbowy nasila wchłanianie przyjmowanych jednocześnie związków żelaza.
Przy równoczesnym podawaniu leków kwasu acetylosalicylowego i kwasu askorbowego obserwuje
się wzrost wydalania kwasu askorbowego, a zmniejszenie wydalania kwasu acetylosalicylowego.
Kwas askorbowy zwiększa szybkość usuwania z organizmu trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych i amfetaminy, zmniejsza skuteczność pochodnych fenotiazyny (leki
przeciwuczuleniowe i stosowane w psychiatrii), antybiotyków aminoglikozydowych (np.
gentamicyna, amikacyna), zwiększa stężenie estrogenów w surowicy krwi (hormony żeńskie,
wchodzące m.in. w skład doustnych środków antykoncepcyjnych).

Stosowanie leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować w trakcie posiłku.

Stosowanie leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg u pacjentów z niewydolnością nerek

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Kwas askorbowy przenika przez łożysko.
Nie zaleca się stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u kobiet w ciąży, ze względu na
możliwość wystąpienia objawów niedoboru witaminy C u noworodków, po ustaniu dostaw przez
łożysko.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego.
Należy zachować ostrożność i nie stosować dużych dawek bez zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VITAMINUM C TEVA 100 MG i VITAMNIUM C TEVA 200 MG
Lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Podanie doustne.
Dorośli
zapobiegawczo: 100 mg na dobę;
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 5 lat
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.
Lek należy stosować w trakcie posiłku.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Przyjmowanie dużych dawek kwasu askorbowego (powyżej 1 g na dobę) może jednak wywołać działania niepożądane takie jak: nudności, wymioty, biegunki, zgaga, wysypki skórne, ból głowy, zwiększone wydalanie moczu.
Długotrwałe stosowanie witaminy C w dawkach powyżej 1 g na dobę powoduje zwiększone wydalanie szczawianów z moczem, może również wywołać tworzenie kamieni moczanowych i cystynowych, szczególnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych lub poddawanych hemodializie.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITAMINUM C TEVA 100 MG i VITAMINUM C TEVA 200 MG

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg

• Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.
• Inne składniki leku to laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana.
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80, ksylitol, aromat cytrynowy, lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Jak wygląda lek Vitaminum C Teva 100 mg i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane.
1 blister po 25 tabletek (25 tabletek) w tekturowym pudełku;
2 blistry po 25 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Jak wygląda lek Vitaminum C Teva 200 mg i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane.
2 blistry po 10 tabletek (20 tabletek) w tekturowym pudełku;
3 blistry po 10 tabletek (30 tabletek) w tekturowym pudełku;
5 blistów po 10 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
Wytwórca
Teva Kutno S.A
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
Polska

Data zatwierdzenia ulotki:
26.06.2008Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012