Witamina C monovitan

 
Twoje Leki - Witamina C monovitan

Nazwa:

Witamina C monovitan

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Witamina C monovitan
Grupa: WITAMINY
Postać: 100 mg lub 200 mg, tabletki drażowane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Witamina C monovitan
ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.

Witamina C monovitan
(Acidum ascorbicum)
100 mg, tabletki drażowane
200 mg, tabletki drażowane

Skład

1 tabletka drażowana zawiera jako substancję czynną odpowiednio: 100 lub 200 mg kwasu
askorbowego oraz substancje pomocnicze: rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian, talk; otoczka: sacharoza, guma arabska, talk, żółcień chinolinowa
(E104); substancja polerująca: etanol, szelak, wosk Carnauba, wosk pszczeli.

Opakowanie
Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane:
30 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.
50 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.
100 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.
50 tabletek drażowanych w blistrach.
Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane:
30 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.
50 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.
100 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.
25 lub 50 tabletek drażowanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
TEVA Kutno S.A.
ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Witamina C monovitan i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Witamina C monovitan
3. Jak stosować lek Witamina C monovitan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Witamina C monovitan
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Witamina C monovitan i w jakim celu się go stosuje
Lek Witamina C monovitan zawiera kwas askorbowy (witaminę C). Organizm ludzki nie wytwarza
witaminy C, dlatego konieczne jest jej regularne dostarczanie w diecie. Witamina C jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych: między
innymi uczestniczy w syntezie kolagenu, hormonów oraz wchłanianiu żelaza w przewodzie
pokarmowym.
Witamina C odgrywa ważną rolę jako przeciwutleniacz, zapobiega powstawaniu wolnych rodników i
w rezultacie może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, opóźniać rozwój
miażdżycy oraz spowalniać procesy starzenia się organizmu.

Lek Witaminę C monovitan stosuje się:
- w stanach niedoboru witaminy C (np. szkorbut);
- w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C
· przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych
· w okresie rekonwalescencji
· przy trudno gojących się ranach
· przy intensywnym wysiłku fizycznym
· przy długotrwałej gorączce
· u osób palących
· w stanach zaburzonej odporności organizmu
- w zapobieganiu niedoborom witaminy C (np. podczas stosowania diety eliminacyjnej).

2. Zanim zastosuje się lek Witamina C monovitan
Nie należy stosować leku Witamina C monovitan, jeżeli występuje:

- nadwrażliwość na kwas askorbowy lub którykolwiek ze składników preparatu
- nie należy stosować dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g na dobę) w kamicy nerkowej oraz
w zaburzeniach metabolizmu żelaza.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Witamina C monovitan:
Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperoksalurią (nadmierne wydalanie
kwasu szczawiowego z moczem), niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, u osób ze
skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym, u pacjentów z
hemochromatozą, talasemią, anemią syderoblastyczną i cukrzycą.
Witamina C stosowana w dawkach większych niż 400 mg na dobę może fałszować wyniki niektórych
testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. na obecność glukozy w
moczu czy krwi utajonej w kale).
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek może powodować reakcje alergiczne.

Stosowanie leku Witamina C monovitan z jedzeniem i piciem:

Lek Witamina C monovitan można zażywać niezależnie od posiłków.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Witamina C przenika przez barierę łożyska. W okresie ciąży witamina C nie powinna być stosowana
w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek przenika do mleka matki. W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w
dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Witamina C monovitan nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Witamina C stosowana w dużych dawkach (powyżej 1000 mg) powoduje zakwaszenie moczu, w
wyniku czego zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym, a zwiększa wydalanie leków
o charakterze zasadowym. Bardzo duże dawki witaminy C (od 10 g na dobę) mogą zmniejszać
wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych z przewodu pokarmowego, może zmienić siłę i
czas działania preparatów dikumarolu i warfaryny.
Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Równoczesne podanie
sulfonamidów i witaminy C może być przyczyną wytrącania się kryształów sulfonamidów w
kwaśnym moczu. Nałogowe palenie tytoniu zmniejsza stężenie witaminy C we krwi.
Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i preparatów zawierających estradiol może prowadzić do
zwiększenia stężenia estradiolu w osoczu.

3. Jak stosować lek Witamina C monovitan

Zwykle lek stosuje się następująco:
Dorośli:
leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę;
zapobiegawczo: 200 mg do 500 mg na dobę.
Dzieci od 5 roku życia:
leczniczo: od 100 mg do 200 mg na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Witamina C monovitan niż zalecana:
Do przedawkowania witaminy C najczęściej może dojść u osób oddających bardzo mało moczu lub w
razie zatrzymania moczu w przebiegu choroby nerek.
Objawami znacznego przedawkowania witaminy C mogą być: nudności lub wymioty, skurcze
żołądka, biegunka, napady gorąca lub zaczerwienienie skóry, bóle głowy, łagodne działanie
moczopędne.
W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić lek i wdrożyć leczenie
objawowe.
W razie przyjęcia wielokrotnie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Witamina C monovitan:
Pominiętą dawkę należy zażyć jak będzie to możliwe. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Witamina C monovitan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.
Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana i podczas stosowania terapeutycznych dawek leku
działania niepożądane nie występują.
Jednakże wystąpić mogą one w czasie długotrwałego stosowania dużych dawek (powyżej 1000 mg).
Przewlekle stosowana dawka dobowa większa niż 600 mg może działać łagodnie moczopędnie. Po
podaniu więcej niż 1000 mg witaminy C na dobę może wystąpić biegunka.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek witaminy C może powodować nudności, wymioty, zgagę,
skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność oraz może
przyczyniać się do powstania kamicy moczowej szczawianowo-wapniowej, gdyż powoduje
krystalizację szczawianów w moczu.
Stosowanie witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może
spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Witamina C monovitan mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce,
należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Witamina C monovitan

· Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie należy stosować leku Witamina C monovitan po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje
-
Data opracowania ulotki:16.09.2010r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012