Vitaminum B6 Teva, tabletki

 
Twoje Leki - Vitaminum B6 Teva, tabletki

Nazwa:

Vitaminum B6 Teva, tabletki

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Vitaminum B6 Teva, tabletki
Grupa: WITAMINY
Postać: tabletki

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum B6 Teva
ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Vitaminum B6 Teva
(Pyridoxini hydrochloridum)
50 mg, tabletki

Skład

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 50 mg pirydoksyny chlorowodorku oraz substancje
pomocnicze: sacharozę, laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, magnezu stearynian, talk,
żelatynę.

Opakowanie
50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vitaminum B6 Teva
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminum B6 Teva zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać
aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów,
białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu
odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe
związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe
(uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie witaminy B12,
żelaza i magnezu.
Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i
dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub w preparatach uzupełniających.
Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 u dorosłego wynosi około 2 mg/dobę. Zapotrzebowanie na
witaminę B6 wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę) oraz u osób
nadużywających alkoholu.
Niedobór witaminy B6 często towarzyszy niedoborowi innych witamin z grupy B. Stany niedoboru
spowodowane są najczęściej niewłaściwą dietą. Niedobory obserwowano również u kobiet w ciąży, u
niemowląt, a także podczas stosowania niektórych leków.
Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B6 w organizmie może być również wynikiem
wrodzonych wad metabolicznych.
Pirydoksyna wchłaniana jest głównie w jelicie czczym. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a
wydalany głównie w moczu, w postaci metabolitów.
Podawania witaminy B6 wymagają osoby, u których stwierdza się jej niedostateczne spożycie w diecie
albo zwiększone zapotrzebowanie.

Wskazania do stosowania:
· Stany niedoboru witaminy B6;
· Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:
- polineuropatie obwodowe (zespół charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w
zakresie kilku nerwów);
- zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;
- stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;
- zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem;
- oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo);
- zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej -akrodynia) i
zapalenie języka;
- erytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok,
- paradontopatie (choroby przyzębia);
- wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria - wydalanie z moczem
aminokwasów zawierających siarkę - cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria - nadmierne
wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, acyduria ksanturenowa - wydalanie z moczem
kwasu ksanturenowego ze zwiększonym pH moczu);
- zatrucie izoniazydem;
- zatrucie cykloseryną;

Pomocniczo:

- niedokrwistość syderoblastyczna (spowodowana nieprawidłowym wykorzystaniem
wewnątrzkomórkowego żelaza do produkcji hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba
krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);
- nudności i wymioty ciężarnych;
- stany depresyjne;
- zaburzenia snu (bezsenność);
- nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);
- choroba popromienna.

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 Teva

Nie należy stosować leku, jeśli występują:

- nadwrażliwość na witaminę B6;
- choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B6 Teva
Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Zanim zastosuje się lek
Vitaminum B6 Teva” i „Ciąża lub karmienie piersią”.
Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować
produktu leczniczego.

Stosowanie leku Vitaminum B6 Teva z jedzeniem i piciem
Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie pirydoksyny z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lekarz może zalecić witaminę B6 w ciąży w dawkach nie przekraczających 50 mg na dobę.
Witamina B6 przenika do mleka kobiet karmiących. Lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6
w okresie karmienia piersią z zachowaniem specjalnej ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W dużych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może wpływać na sprawność
psychofizyczną, ze względu na możliwość wywołania uspokojenia i senności.

Stosowanie innych leków
Leki: cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki
antykoncepcyjne zawierające estrogen i izoniazyd, zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.
Witamina B6 zmniejsza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy
w leczeniu choroby Parkinsona.
Lek może zmniejszać stężenie fenytoiny we krwi.
Witamina B6 ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12.
Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
Zwykle lek stosuje się następująco:
Dorośli
- leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę;
- zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 1 tabletka na dobę;
- zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry:
150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach podzielonych;
- zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych;
- choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę;
- pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej 50 mg do 300 mg na dobę,
w dawkach podzielonych.
Dzieci
- leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (1/2 - 3 tabletek), w 2 -3 dawkach podzielonych.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Vitaminum B6 Teva niż zalecana
Podczas stosowania dawek witaminy B6 (od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres czasu
(2 do 4 miesięcy) obserwowano objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, objawiającej się drętwieniem
i mrowieniem w kończynach, zaburzeniem czucia wibracji i położenia, szczególnie w obrębie kończyn
dolnych, zaburzeniami snu. Małe dzieci są bardziej wraŜliwe na przedawkowanie witaminy B6.
Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie
osłabienia.
W razie przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Vitaminum B6 Teva
Lek należy zażyć możliwie szybko.
Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vitaminum B6 Teva może powodować działania niepożądane.
Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy
długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje
możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.
Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych.
Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się
zespołu zależności.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B6 Teva mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej
ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Vitaminum B6 Teva
· Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed
światłem.
· Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
Nie należy stosować leku Vitaminum B6 Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje
-

Data opracowania ulotki: wrzesień 2011r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012