Vitaminum B6 Teva, roztwór do wstrzykiwań

 
Twoje Leki - Vitaminum B6 Teva, roztwór do wstrzykiwań

Nazwa:

Vitaminum B6 Teva, roztwór do wstrzykiwań

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Vitaminum B6 Teva, roztwór do wstrzykiwań
Grupa: WITAMINY
Postać: roztwór do wstrzykiwań

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.


Vitaminum B6 Teva
(Pyridoxini hydrochloridum)
25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Skład

1 ml zawiera 25 mg pirydoksyny chlorowodorku.
1 ampułka (2 ml) zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze:
wodę do wstrzykiwań.

Opakowania
5 ampułek po 2 ml
50 ampułek po 2 ml

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca:
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
H-2100 Gödöllı, Táncsics Mihály út 82., Węgry.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vitaminum B6 Teva
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje
Lek Vitaminum B6 Teva, roztwór do wstrzykiwań zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która po
przekształceniu w postać aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach
metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego,
krwiotwórczego, układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia
nerwowo-mięśniowe związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje
działanie ośrodkowe (uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia
przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.
Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i
dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub w preparatach uzupełniających.
Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 u dorosłego wynosi około 2 mg/dobę. Zapotrzebowanie na
witaminę B6 wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę) oraz u osób
nadużywających alkoholu.
Niedobór witaminy B6 często towarzyszy niedoborowi innych witamin z grupy B. Stany niedoboru
spowodowane są najczęściej niewłaściwą dietą. Niedobory obserwowano również u kobiet w ciąży, u
niemowląt, a także podczas stosowania niektórych leków.
Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B6 w organizmie moŜe być również wynikiem
wrodzonych wad metabolicznych.
Pirydoksyna wchłaniana jest głównie w jelicie czczym. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a
wydalany głównie w moczu, w postaci metabolitów.
Podawania witaminy B6 wymagają osoby, u których stwierdza się jej niedostateczne spożycie w diecie
albo zwiększone zapotrzebowanie.

Wskazania:

Pirydoksyna stosowana jest w leczeniu i profilaktyce hipowitaminozy B6, w akrodynii (choroba
spowodowana toksycznym działaniem rtęci), chorobie popromiennej, zapaleniu skóry i błon
śluzowych, zapaleniu wielonerwowym wywołanym izoniazydem, pomocniczo w niedokrwistości
mikrocytarnej, leukopenii, nudnościach i wymiotach u ciężarnych.

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B6 Teva
Nie należy stosować leku Vitaminum B6 Teva

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na witaminę B6;
- jeśli u pacjenta występuje choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora
dopa-dekarboksylazy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B6 Teva
Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Zanim zastosuje się lek
Vitaminum B6 Teva” i „Ciąża i karmienie piersią”.

Stosowanie leku Vitaminum B6 Teva u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Stosowanie leku Vitaminum B6 Teva u pacjentów w podeszłym wieku
Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Witamina B6 przenika przez barierę łożyska. Lekarz może zalecić stosowanie leku w dawce nie
przekraczającej 50 mg na dobę.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Witamina B6 przenika do mleka karmiących matek. Lekarz może zalecić stosowanie leku
z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W większych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może zaburzać zdolność kierowania
pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Leki takie jak cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki
antykoncepcyjne, etionamid i izoniazyd zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.
Witamina B6 zmniejsza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy w leczeniu
choroby Parkinsona.

Ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12.
Podawana jednocześnie z amiodaronem moŜe wywoływać uczulenie na światło słoneczne.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równieŜ tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
Lek podaje się we wstrzyknięciach domięśniowych.
Dorośli
W stanach nasilonego niedoboru witaminy B6, w ciężkich zaburzeniach wchłaniania i zaburzeniach
podatnych na leczenie witaminą B6: od 50 mg do 200 mg na dobę.
Dzieci
Profilaktycznie:
do 12. miesiąca życia: od 0,3 mg/kg mc. do 0,5 mg/kg mc. na dobę;
od 2 lat do 18 lat: 1 mg/kg mc. na dobę.
Leczniczo:
od 4. miesiąca życia do 18 lat: 25 mg do 150 mg na dobę, w 2 - 3 dawkach podzielonych.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Vitaminum B6 Teva niż zalecana
Stosowanie dużych dawek witaminy B6 (od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres czasu (2 do
4 miesięcy) może powodować ciężką neuropatię czuciową, objawiającą się drętwieniem i mrowieniem
w kończynach, zaburzeniami czucia wibracji i położenia, szczególnie w obrębie kończyn dolnych,
zaburzeniami snu.
Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie witaminy B6.
Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie
osłabienia.
W razie przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Vitaminum B6 Teva
Lek należy zażyć możliwie szybko. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Vitaminum B6 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres mogą spowodować zaburzenia snu. Przy
długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne istnieje
możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.
Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych.
Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się
zespołu zależności.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B6 Teva mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej
ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Vitaminum B6 Teva
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Vitaminum B6 Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje
-

Data opracowania ulotki:
29.10.2010r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012