Vitaminum B2 Teva

 
Twoje Leki - Vitaminum B2 Teva

Nazwa:

Vitaminum B2 Teva

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Vitaminum B2 Teva
Grupa: WITAMINY
Postać: tabletki powlekane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum B2 Teva ostrożnie.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.
• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
• Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się
z lekarzem.
• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vitaminum B2 Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B2 Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum B2 Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vitaminum B2 Teva
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VITAMINUM B2 TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Ryboflawina (witamina B2) odgrywa ważną rolę w procesach oksydoredukcyjnych oraz w metabolizmie węglowodanów i białek. Ma duże znaczenie w procesach zachodzących
w skórze i naskórku.
Źródłem witaminy B2 są: wątroba, nerki, jaja, mleko, drożdże i zielone części warzyw. Niedobór witaminy B2 powoduje pękanie skóry warg i kącików ust, wygładzenie błony śluzowej języka, łojotokowe zapalenie skóry, wrastanie naczyń krwionośnych do rogówki, pieczenie oczu, nadwrażliwość na światło, niedokrwistość.
Zapotrzebowanie dobowe wynosi 1,2–1,8 mg. U dzieci brak ryboflawiny może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju psychoruchowego.

Stosowanie leku Vitaminum B2 Teva zaleca się w stanach niedoborów i awitaminozy witaminy B2.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VITAMINUM B2 TEVA

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B2 Teva
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vitaminum B2 Teva.
Stosowanie leku Vitaminum B2 Teva z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
• Trójcykliczne leki antydepresyjne i leki z grupy fenotiazyny zwiększają zapotrzebowanie na
witaminę B2.
• Probenecyd, alkohol zmniejszają wchłanianie witaminy B2 z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Witamina B2 przenika przez barierę łożyska. Brak jest jednak danych mogących wskazywać na uszkodzenie płodu podczas stosowania witaminy B2.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Witamina B2 przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Vitaminum B2 Teva nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, nie ogranicza zdolności
prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Ze względu na obecność laku żółcieni chinolinowej (E 104) lek może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VITAMINUM B2 TEVA
Lek Vitaminum B2 Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Podanie doustne.
Dorośli
1 do 3 razy na dobę po 3 mg (1 tabletka powlekana);
Dzieci
3 mg na dobę (1 tabletka powlekana);
Małym dzieciom tabletki można podawać tylko po rozdrobnieniu.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B2 Teva
Pojawi się ciemno żółte zabarwienie moczu.
Pominięcie zastosowania dawki leku Vitaminum B2 Teva
Należy zażyć tabletkę zaraz po przypomnieniu.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Vitaminum B2 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Żółte zabarwienie moczu.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITAMINUM B2 Teva
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vitaminum B2 Teva

• Substancją czynną leku jest ryboflawina.
• Inne składniki leku to laktoza jednowodna, celuloza proszek (Vitacel A-300), celuloza proszek (Vitacel F-120), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, talk, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Jak wygląda lek Vitaminum B2 Teva i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane.
1 blister po 30 tabletek (30 szt.) w tekturowym pudełku;
2 blistry po 30 tabletek (60 szt.) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
Wytwórca
Teva Kutno S.A.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
Polska

Data zatwierdzenia ulotki:
29.09.2008Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012