Vitaminum B1 Teva, 3 mg

 
Twoje Leki - Vitaminum B1 Teva, 3 mg

Nazwa:

Vitaminum B1 Teva, 3 mg

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

VITAMINUM B1
TEVA, 3 mg, tabletki

VITAMINUM B1
TEVA, 25 mg, tabletki

(Thiamini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
moŜe im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vitaminum B1 Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum B1 Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Teva
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VITAMINUM B1 TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Witamina B1 (tiamina) jest koenzymem dekarboksylazy kwasu pirogronowego i kwasu
alfa-ketoglutarowego. Jest niezbędna w procesach oddychania tkankowego, głównie w przemianie
węglowodanów. Wzmaga czynność acetylocholiny, hamuje esterazę cholinową, działa synergicznie
z tyroksyną i insuliną, pobudza wydzielanie gonadotropin. Niedobór tiaminy jest przyczyną
niedostatecznej ilości związków wysokoenergetycznych, upośledzonej syntezy acetylocholiny,
zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego.
Zapotrzebowanie na tiaminę u człowieka zależy od ilości spalanych kalorii; około 0,75 mg - 1 mg na
1000 kcal (4187 kJ). Niedobór witaminy B1 wynika najczęściej z niewłaściwego odżywiania.
Witamina B1 podana doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w dwunastnicy
i w jelicie cienkim. Po wchłonięciu szybko przenika do tkanek. Nadmiar tiaminy wydalany jest
z moczem.

Wskazaniami do stosowania leku Vitaminum B1 Teva są:
Hipowitaminoza i awitaminoza B1, zapalenie wielonerwowe, stany zapalne i porażenie nerwów
obwodowych, nerwobóle, rwa kulszowa, niektóre schorzenia ośrodkowego układu nerwowego,
alkoholizm, polineuropatia cukrzycowa, zaburzenia sercowo-naczyniowe, uszkodzenie miąższu
wątroby. Pomocniczo w półpaścu, liszaju Wilsona, zaburzeniach trawienia, zaburzonej koncentracji,
depresji. Duże dawki witaminy B1 podaje się po przebytych zakaŜeniach wirusowych, zapaleniu
wątroby, rzucawce porodowej.
Profilaktycznie po antybiotykoterapii i w okresie rekonwalescencji.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VITAMINUM B1TEVA

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B1 Teva

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek
z pozostałych składników leku Vitaminum B1 Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B1 Teva.

Lek jest zwykle dobrze tolerowany.
Stosowanie leku Vitaminum B1 Teva z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Wchłanianie witaminy B1 jest zmniejszone przy równoczesnym stosowaniu alkoholu etylowego.

Stosowanie leku Vitaminum B1 Teva z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania chlorowodorku tiaminy.

Stosowanie leku Vitaminum B1 Teva u pacjentów z niewydolnością nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Witamina B1 przenika przez barierę łożyska. Brak jest danych mogących wskazywać na uszkodzenie
płodu podczas stosowania witaminy B1.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek przenika przez łożysko i jest wydzielany do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VITAMINUM B1TEVA


Lek Vitaminum B1 Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Podanie doustne.
Leczniczo
Dorośli: 25 mg do 100 mg na dobę w dawkach podzielonych.
Dzieci: 10 mg do 25 mg na dobę w dawkach podzielonych.
Zapobiegawczo
Dorośli: 3 mg do 9 mg na dobę.
Dzieci: 0,5 mg do 1,5 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B1 Teva
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vitaminum B1 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.
Rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITAMINUM B1TEVA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vitaminum B1 Teva

• Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek.
• Inne składniki leku to laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza
mikrokrystaliczna (Vitacel A-300, Vitacel F-120), talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B1 Teva i co zawiera opakowanie
Tabletki.
2 blistry po 25 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
Polska

Data zatwierdzenia ulotki:
wrzesień 2011Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012