Vitaminum B Compositum Teva

 
Twoje Leki - Vitaminum B Compositum Teva

Nazwa:

Vitaminum B Compositum Teva

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Vitaminum B Compositum Teva
Grupa: WITAMINY
Postać: tabletki drażowane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum B compositum Teva
ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Vitaminum B compositum Teva
(Thiamini nitras + Riboflavinum + Pyridoxini hydrochloridum + Nicotinamidum + Calcii
pantothenas)

tabletki drażowane

Skład:
Jedna tabletka drażowana zawiera jako substancje czynne:
Tiaminy azotan (witamina B1) 3 mg
Ryboflawina (witamina B2) 5 mg
Pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 5 mg
Nikotynamid (witamina PP) 40 mg
Wapnia pantotenian 5 mg
Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
stearynian, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E124), Opaglos
6 000 white.

Opakowanie:
50 tabletek drażowanych (2 blistry po 25 tabletek drażowanych) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca:
Teva Kutno S.A.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vitaminum B compositum Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B compositum Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum B compositum Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vitaminum B compositum Teva
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B compositum Teva i w jakim celu się go stosuje
Vitaminum B compositum Teva to zestaw witamin grupy B biorących udział w przemianach
węglowodanów, tłuszczów i białek. W wyniku tych przemian możliwe jest powstawanie w organizmie
człowieka aktywnych substancji koniecznych do życia, jak również związków magazynujących
energię. Skuteczność działania witamin z grupy B jest znacznie większa, gdy działają one w
skojarzeniu. Organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać witaminy z grupy B i dlatego muszą
być dostarczane regularnie w pożywieniu lub drogą suplementacji.
Niedobory witamin z grupy B mogą być przyczyną, m. in.: ogólnego osłabienia, zaburzeń snu,
zaburzeń nerwowych, zapalenia skóry i błon śluzowych, zapalenia wielonerwowego, niedokrwistości,
zaburzeń krążenia i innych.

Wskazania do stosowania
- Profilaktyka i niedobory witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania
(wspomagająco w leczeniu stanów gorączkowych, oparzeń, wyniszczenia alkoholowego).
- Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach lub przeżytym stresie.
Wspomagająco:
- choroby żołądka i jelit przebiegające z zaburzeniami wchłaniania, zaburzeniami trawienia, także
z towarzyszącą długotrwałą biegunką;
- stany zapalne skóry i błon śluzowych (np. warg, jamy ustnej);
- zaburzenia czynności obwodowego układu nerwowego (zapalenie wielonerwowe);
- podczas stosowania leków moczopędnych;
- po przebytej antybiotykoterapii;
- przed i po zabiegach chirurgicznych;
- w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje o różnej etiologii, choroby
psychosomatyczne).

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum B compositum Teva
Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum Teva, jeżeli występują:
- uczulenie na witaminy z grupy B lub którykolwiek ze składników leku;
- u pacjentów stosujących lewodopę (lek w chorobie Parkinsona) bez inhibitora obwodowej
dekarboksylazy.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B compositum Teva:
Należy zachować ostrożność u osób z upośledzoną czynnością nerek, kamicą nerkową, hiperkalcemią
(zwiększone stężenie wapnia we krwi).
Zawarta w produkcie witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest
objawem prawidłowym, gdyż barwa ta pochodzi od wodnego roztworu tej witaminy.
Lek może powodować reakcje alergiczne.
Stosowanie leku Vitaminum B compositum Teva z jedzeniem i piciem
Brak danych dotyczących wpływu pokarmu na wchłanianie witamin z grupy B.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany u kobiet w ciąży.
Nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B6 na dobę.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią.
Nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B6 na dobę.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W zalecanych dawkach lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Stosowanie innych leków
Witamina B1 nasila działanie leków zwiotczających mięśnie.
Probenecyd przedłuża, a pochodne fenotiazyny, leki przeciwdepresyjne i hormonalne środki
antykoncepcyjne osłabiają działanie witaminy B2.
Witamina B6 hamuje ośrodkowe działanie lewodopy. Podawana jednocześnie z amiodaronem może
wywoływać uczulenie na światło słoneczne. Podczas stosowania chloramfenikolu, cykloseryny,
hydralazyny, leków immunosupresyjnych, izoniazydu zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę B6.
Nikotynamid nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi.
Alkohol i palenie papierosów zmniejszają wchłanianie witamin z grupy B.
W trakcie stosowania leku Vitaminum B compositum Teva mogą ulec zaburzeniu wyniki niektórych
testów laboratoryjnych.

3. Jak stosować lek Vitaminum B compositum Teva

Dorośli i młodzież:
1 tabletka drażowana, 3 razy na dobę.
Dzieci od 4 roku życia:
1 tabletka drażowana, 1 do 2 razy na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Vitaminum B compositum Teva niż zalecana
Lek jest słabo toksyczny i przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Nadmiar witamin z grupy B
wydalany jest w moczu.
W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Vitaminum B compositum Teva
Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie szybko. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawk

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Vitaminum B compositum Teva może powodować działania niepożądane.
Witamina B1
Objawy uboczne pojawiają się bardzo rzadko (głównie po podaniu parenteralnym) i mają jedynie
charakter alergiczny.
Witamina B2
Może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest objawem prawidłowym. Sporadycznie
może dochodzić do skórnych zmian uczuleniowych, nudności i wymiotów.
Witamina B6
Duże dawki witaminy B6 (>2 g/d stosowane przez 2 miesiące i dłużej) mogą wywołać neuropatie
obwodowe.
Witamina PP
W pojedynczych przypadkach może powodować pieczenie i zaczerwienienie skóry, wysypkę, rumień
twarzy, pokrzywkę. Podczas stosowania dużych dawek nikotynamidu mogą wystąpić: bóle głowy,
zawroty głowy, nudności, wymioty, spadek apetytu oraz zaburzenia czynności wątroby.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B compositum Teva mogą wystąpić inne
działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w
tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Vitaminum B compositum Teva
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła.
Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum Teva po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje
-
Data zatwierdzenia ulotki: 17.11.2010r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012