Warning: touch(): Unable to create file uplimg/site_pin_2c5ab89875b85216b29fdbb11e548a5a.jpg because No such file or directory in /home/platne/miedzywodzie/public_html/twojeleki/includes/functions.php on line 50 Warning: imagejpeg(): Unable to open 'uplimg/site_pin_2c5ab89875b85216b29fdbb11e548a5a.jpg' for writing: No such file or directory in /home/platne/miedzywodzie/public_html/twojeleki/includes/functions.php on line 51 TWOJELEKI.PL - LUMINALUM UNIA tabletki 100 mg, 10 szt.
 

LUMINALUM UNIA tabletki 100 mg, 10 szt.

 
Twoje Leki - LUMINALUM UNIA tabletki 100 mg, 10 szt.

Nazwa:

LUMINALUM UNIA tabletki 100 mg, 10 szt.

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy

Szczegółowy opis:

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancję czynną: Fenobarbital 100 mg

Substancje pomocnicze: laktozę, skrobię ziemniaczaną, stearynian magnezu, żelatynę, talk i ultraamylopektynę.

Opis działania

Fenobarbital jest długo działającą pochodną kwasu barbiturowego, która wykazuje depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.). Jego wpływ jest obserwowany w różnych postaciach zaburzeń czynności o.u.n. W zależności od wielkości dawki działa pobudzająco, uspokajająco oraz nasennie aż do wywołania stanów głębokiej śpiączki. Podobnie jak inne pochodne kwasu barbiturowego, wpływa depresyjnie na obszary czuciowe kory mózgowej i obniża aktywność motoryczną.

Depresyjne działanie fenobarbitalu polega na zmniejszeniu pobudzenia postsynaptycznego i stymulacji postsynaptycznych inhibitorów GABA-ergicznych.

Ponadto fenobarbital zwiększa wydzielanie hormonu antydiuretycznego i zmniejsza diurezę. Fenobarbital wchłania się dobrze z doustnych postaci leków, maksymalne stężenie w surowicy występuje po 1 - 3 h u pacjentów dorosłych, zaś u niemowląt po ok. 3 - 6 h.

Po podaniu doustnym wchłonięciu ulega 80% - 90% dawki.

Okres półtrwania fenobarbitalu zależy w dużym stopniu od wydolności układu mikrosomalnego i zmienia się w zależności od wieku pacjenta; u dorosłych wynosi od 49 - 160 h, u dzieci od 37 - 73 h oraz u noworodków od 43 - 500 h.

Wskazania do stosowania

Wskazaniem do stosowania fenobarbitalu są napady padaczkowe częściowe i uogólnione.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować w przypadkach:

- stwierdzonej alergii na pochodne kwasu barbiturowego
- porfirii
- niewydolności wątroby i śpiączki wątrobowej
- ciąży
- ostrych zatruć środkami psychotropowymi, nasennymi, przeciwbólowymi i alkoholem.

Ostrzeżenia

Fenobarbital podczas długotrwałego stosowania może wywoływać uzależnienie psychiczne i fizyczne. Nagłe odstawienie leku może powodować objawy abstynencji.

Fenobarbital należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

- zaburzenia krążenia mózgowego (u osób w podeszłym wieku)
- niewydolność nerek
- niewydolność oddechowa
- ostre stany bólowe (ze względu na możliwość maskowania istotnych diagnostycznie objawów)
- stany depresyjne ze skłonnościami samobójczymi
- niewydolność nadnerczy

Zalecane środki ostrożności

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi. Lek zmniejsza w znacznym stopniu czas reakcji.

Podczas stosowania leku obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia

Ciąża i okres karmienia jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania fenobarbitalu.

Ostrzeżenia dodatkowe

Podczas stosowania leku nie należy pić napojów alkoholowych.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje)

Fenobarbital jest induktorem enzymatycznym i dlatego wykazuje interakcje z innymi lekami związane z fazą metabolizmu, a mianowicie: podczas równoczesnego stosowania następujących leków następuje hamowanie metabolizmu fenobarbitalu i zwiększenie skuteczności jego działania:

- kwas walproinowy, fenytoina
- chloramfenikol
- cimetidyna

Fenobarbital powoduje obniżenie skuteczności działania następujących leków:

- doksycykliny, cyklosporyny, gryzeofulwiny, chloramfenikol
- karbamazepin
- teofiliny i jej pochodnych
- środków antykoncepcyjnych oraz estradiolu, progesteronu i innych hormonów steroidowych
- kortykosteroidów
- doustnych środków przeciwzakrzepowych (acenokumarolu, warfaryny, dikumarolu)

Fenobarbital wykazuje synergizm działania z lekami działającymi depresyjnie na o.u.n. lub z alkoholem etylowym.

Nasila toksyczne działanie metotreksatu.
Inhibitory MAO przedłużają działanie barbituranów.

Dawkowanie i sposób podawania

Należy ściśle przestrzegać sposobu dawkowania leku określanego indywidualnie dla każdego pacjenta i zależnego od wieku, masy ciała oraz stanu pacjenta.

Lek podaje się w dawce jednorazowej przed snem.

U dorosłych:

Przeciwdrgawkowo: od 60 do 200 mg na dobę.

Objawy przedawkowania oraz sposób postępowania w przypadku przedawkowania

W lekkich przypadkach obserwuje się: osłabienie, senność, bradykardię, spowolnienie i pogłębienie oddechu, zaburzenia mowy, nadmierną ruchliwość gałek ocznych oraz nudności i wymioty.

W ciężkich przypadkach obserwuje się: śpiączkę, zaburzenia oddechu (oddech Cheyne-Stokes`a) objawy zapaści krążeniowej oraz zanik czynności elektrofizjologicznej mózgu.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy natychmiast skorzystać z fachowej pomocy medycznej.

U pacjentów przytomnych można zastosować płukanie żołądka zawiesiną węgla aktywowanego lub podać osmotyczne środki przeczyszczające.

Skuteczną metodą przyśpieszenia wydalania fenobarbitalu z ustroju jest wymuszona diureza z alkalizacją moczu.

Działania niepożądane

- stany bezsenności
- letarg
- bóle i zawroty głowy
- fobie
- w niektórych przypadkach stany podniecenia
- nudności i wymioty
- bóle mięśni
- nerwobóle
- depresja oddechowa i zapaść krążeniowa.

Fenobarbital może powodować reakcje alergiczne szczególnie u osób wrażliwych np. chorych na astmę:

- krwotoczne zapalenie skóry lub inne zmiany skórne
- obrzęki umiejscowione głównie na powiekach, policzkach i wargach
- gorączka
- delirium

oraz zmiany degeneracyjne wątroby i innych narządów wewnętrznych. W czasie długotrwałego stosowania fenobarbitalu może wystąpić niedokrwistość megaloblastyczna.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu.

Nie stosować leku po terminie ważności.

Przechowywanie

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowania

Opakowanie bezpośrednie: blistry z folii PCW/Al zawierające 10 tabletek po 100 mg fenobarbitalu. Opakowanie zewnętrzne: kartonik.

Termin ważności

3 lata

Świadectwo Rejestracji

M.Z.i O.S. Nr 8126

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: aymoo - 07/08/2011, 11:49
Test

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna