ZINCTERAL

 
Twoje Leki - ZINCTERAL

Nazwa:

ZINCTERAL

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Zincteral
Grupa: Związki mineralne
Postać: tabletki powlekane

ZINCTERAL, 45 mg, tabletki powlekane
(Zinci sulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
· Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
· Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
· Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
· Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Zincteral i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Zincteral
3. Jak stosować lek Zincteral
4. MoŜliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zincteral
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZINCTERAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Zincteral jest lekiem w postaci tabletek powlekanych do podawaniu doustnego zawierającym jako
substancję czynną jony cynku.
Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych, biorących udział w przemianach
komórkowych. Wchodzi w skład wielu układów enzymatycznych, regulujących podstawowe procesy
przemiany materii – bierze udział w syntezie białek i przemianie węglowodanów. Jest niezbędny do
prawidłowego wzrostu i rozmnażania. Cynk wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim.

Wskazaniem do stosowania leku Zincteral jest:
· Profilaktyka i leczenie niedoborów cynku spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem.
· Zaburzenia wchłaniania i niedobory cynku towarzyszące stanom, które zaburzają
przyswajanie cynku lub zwiększają jego utratę.
· Wspomagająco w chorobie Wilsona.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZINCTERAL

Kiedy nie stosować leku Zincteral
· Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku Zincteral.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zincteral
· Ciąża.
· Należy zwrócić uwagę na istniejące ryzyko wystąpienia niedoboru miedzi podczas stosowania
leków zawierających cynk, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie leku Zincteral z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
· Tetracykliny – sole cynku zmniejszają wchłanianie tetracyklin z przewodu pokarmowego
(sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu tetracyklin).
· Preparaty miedzi – duże dawki cynku mogą hamować wchłanianie miedzi (sole cynku
powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów miedzi).
· Tiazydowe leki moczopędne – zwiększają wydalanie cynku z moczem.
· Dieta bogatowłóknikowa (np. otręby), bogatofosforanowa (np. produkty mleczne), pieczywo
pełnoziarniste lub fityniany – zmniejszają wchłanianie cynku poprzez wiązanie go
w niewchłanialne kompleksy; takie produkty można spożywać co najmniej 2 godziny po
zastosowaniu soli cynku.
· Kwas foliowy – może w niewielkim stopniu zaburzać wchłanianie cynku.
· Doustne preparaty żelaza – duże dawki żelaza znacznie zmniejszają wchłanianie cynku (sole
cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów żelaza).
· Penicylamina i inne substancje chelatujące – zmniejszają wchłanianie cynku (pomiędzy
zastosowaniem penicylaminy i soli cynku powinny być co najmniej 2 godziny przerwy).
· Złożone preparaty odŜywcze (np. preparaty wielu witamin ze związkami mineralnymi) –
równoczesne zastosowanie kilku preparatów zawierających cynk może prowadzić do zbyt
dużego stężenia cynku w osoczu.
· Chinolony – cynk wpływa na zmniejszenie wchłaniania antybiotyków z grupy chinolonów
oraz fluorochinolonów.

Stosowanie leku Zincteral z jedzeniem i piciem
Lek stosuje się zwykle 1 godzinę przed, lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów
spożywczych może zaburzać wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Cynk przenika przez barierę łożyska. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek
soli cynku na przebieg ciąży i rozwój płodu. Brak jest także odpowiednich badań na zwierzętach.
Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla
matki przeważa nad potencjalnym zagroŜeniem dla płodu.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Cynk przenika do mleka kobiet karmiących. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych
dawek soli cynku u kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia
piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zincteral
Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera lak azorubiny (E122), z tego względu moŜe powodować reakcje nadwrażliwości.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZINCTERAL
Lek Zincteral należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania
Lek stosuje się doustnie.
Dorośli
Zwykle 1 do 2 tabletek na dobę.
Choroba Wilsona
U osób dorosłych zwykle stosuje się 4 tabletki na dobę w schemacie 1-2-1, rozpoczynając od dawki
1 tabletka na dobę, zwiększając co 3 dni, zgodnie z poniŜszym schematem dawkowania:
0-1-0 – jedna tabletka na dobę
1-1-0 – dwie tabletki na dobę
1-1-1 – trzy tabletki na dobę
1-2-1 – cztery tabletki na dobę
Dzieci i młodzież
U dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzieży 1 tabletkę na dobę.
Lek stosuje się zwykle 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów
spożywczych moŜe zaburzać wchłanianie cynku. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia przewodu
pokarmowego, lek można stosować bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku, jednak wówczas
wchłanianie leku może być mniejsze.
Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincteral
W przypadku zażycia większej dawki leku Zincteral niż zalecana może dojść do przedawkowania

W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Objawy
Piekący ból w jamie ustnej i gardle, wodnista lub krwawa biegunka, bolesne parcie na stolec,
odbijanie, niedociśnienie (zawroty głowy); Ŝółtaczka (zaŜółcenie oczu i skóry); obrzęk płuc (ból
w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie); wymioty. Mogą równieŜ wystąpić: krwiomocz,
bezmocz, zapaść, drgawki, hemoliza (rozpad krwinek czerwonych z wypływaniem z nich
hemoglobiny do osocza).
Pominięcie zastosowania dawki leku Zincteral

W przypadku pominięcia dawki leku Zincteral nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki; należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Zincteral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Po dużych dawkach cynku rzadko występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności,
niestrawności, zgaga), zaburzenia hematologiczne (zaburzenia morfologii krwi), w tym leukopenia
(zmniejszenie liczby białych krwinek) objawiające się: gorączką, dreszczami, bólem gardła,
neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów) objawiająca się: owrzodzeniami w jamie ustnej
i gardle, anemia syderoblastyczna (niedokrwistość wywołana upośledzeniem procesu produkcji
krwinek czerownych) objawiająca się: uczuciem zmęczenia, osłabieniem. Mogą także wystąpić bóle
głowy i metaliczny smak w ustach.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZINCTERAL
Przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zincteral
· Substancją czynną leku jest cynku siarczan jednowodny w ilości odpowiadającej 45 mg jonów
cynku.
· Inne składniki leku to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu
stearynian.
Otoczka: lak azorubiny (E122), glikol polietylenowy, hydroksypropylometyloceluloza, tytanu
dwutlenek.

Jak wygląda lek Zincteral i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, koloru fioletowo-róŜowego, okrągłe o jednolitej powierzchni.
50 tabletek (2 blistry po 25 szt.) w tekturowym pudełku.
150 tabletek (1 pojemnik zawierający 150 szt.) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
Polska

Data zatwierdzenia ulotki: 09.2011Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012