KETOPRONIL żel 2,5% (25 mg/g), 35 g

 
Twoje Leki - KETOPRONIL żel 2,5% (25 mg/g), 35 g

Nazwa:

KETOPRONIL żel 2,5% (25 mg/g), 35 g

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy

Szczegółowy opis:

Skład
100 g żelu zawiera
Substancje czynne
Ketoprofen 2,5 g
Substancje pomocnicze
glikol propylenowy, trietanoloaminę, Lubrajel DV (mieszanina glicerolu polimetakrylanu i glikolu propylenowego z dodatkiem propylu parahydroksybenzoesanu i metylu parahydroksybenzoesanu), metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.


Dostępne opakowanie:
35 g lub 50 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Ketopronil i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Ketopronil
 3. Jak stosować lek Ketopronil
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Ketopronil
 6. Inne informacje


1. Co to jest lek Ketopronil i w jakim celu się go stosuje
Ketopronil jest lekiem występującym w postaci żelu. Zawiera substancję czynną ketoprofen, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa silnie przeciwzapalnie i przeciwbólowo poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i leukotrienów.

Wskazaniami do stosowania leku są:

 • Bóle kostno-mięśniowe.
 • Stany zapalne spowodowane urazami (zwichnięcia, skręcenia i kontuzje wywołane uprawianiem sportu).
 • Zapalenie ścięgien.

2. Zanim zastosuje się lek Ketopronil

Nie należy stosować leku Ketopronil, jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • Nadwrażliwość na ketoprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
 • Astmę oskrzelową.
 • Częste reakcje nadwrażliwości.
 • Napady astmy „aspirynowej”, wysypkę lub nieżyt nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Skórę zmienioną chorobowo (zmiany sączące, egzema, owrzodzenia skóry), uszkodzoną skórę oraz oparzenia.

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.
Nie należy stosować leku Ketopronil u dzieci z uwagi na brak kontrolowanych badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży (szczególnie trzy ostatnie miesiące), karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ketopronil:

 • W przypadku pojawienia się objawów niepożądanych na skórze w miejscu stosowania żelu (zaczerwienienie, wysypka), stosowanie żelu należy przerwać.
 • Należy chronić oczy, błony śluzowe, okolice narządów płciowych przed kontaktem z lekiem.
 • Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością krążenia, nerek i (lub) wątroby, ponieważ opisywano pojedyncze przypadki ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
 • Podczas stosowania żelu z ketoprofenem oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać ekspozycji skóry na światło słoneczne (także solarium).
 • Nie stosować leku na duże powierzchnie ciała.

Należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek Ketopronil może być stosowany do piątego miesiąca ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Stosowanie leku Ketopronil w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ ketoprofen stosowany doustnie lub w dużych dawkach na skórę, może powodować wady rozwojowe płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku Ketopronil podczas karmienia piersią ze względu na przenikanie ketoprofenu w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Brak danych dotyczących wpływu ketoprofenu stosowanego miejscowo na skórę na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Ketoprofen stosowany miejscowo w postaci żelu nawet w dużej ilości, tylko nieznacznie (około 5%) wchłania się do krwiobiegu. Z powodu małego stężenia w osoczu krwi po zastosowaniu miejscowym występowanie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.
Zaobserwowano interakcje w przypadku stosowania ketoprofenu z dużymi dawkami metotreksatu, jak też z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

3. Jak stosować lek Ketopronil
Dorośli, dzieci powyżej 12 lat i osoby w podeszłym wieku:
Pasek żelu o długości od 5 cm do 10 cm, tj. od 1 g do 2 g leku (od 25 mg do 50 mg ketoprofenu), należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na bolące miejsca i delikatnie wmasować w skórę.
Po każdorazowym użyciu należy dokładnie umyć ręce oraz zamknąć tubę.
Nie stosować dłużej niż 10 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ketopronil jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia żelu należy:
W razie przypadkowego zażycia żelu, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Omyłkowo zażyty żel może wywołać reakcję ogólną o nasileniu zależnym od ilości zażytego leku. Może wywołać: senność, nudności, wymioty. Spożycie dużych dawek ketoprofenu może spowodować zahamowanie czynności oddechowych, śpiączkę, drgawki, krwawienie z przewodu pokarmowego, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi, ostrą niewydolność nerek. Nie ma swoistego antidotum. Jeśli od przedawkowania nie upłynęło więcej niż 1 godzina wykonuje się płukanie żołądka i stosuje leczenie objawowe.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Ketopronil może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane po miejscowym zastosowaniu żelu zawierającym ketoprofen występują rzadko. Może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry, uczucie pieczenia, wyprysk kontaktowy, świąd, rumień. Bardzo rzadko mogą wystąpić: nadwrażliwość na światło oraz objawy skórne o cięższym przebiegu, np. wyprysk pęcherzykowy, reakcje anafilaktyczne.
Może wystąpić atak astmy oskrzelowej, szczególnie u osób z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. W tych przypadkach stosowanie żelu jest przeciwwskazane.
Inne działania niepożądane (zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia nerek i dróg moczowych) wynikają z przenikania substancji czynnej przez skórę, są więc uzależnione od ilości użytego żelu, leczonej powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, okresu leczenia oraz leczenia z opatrunkiem lub bez. Bardzo rzadko obserwowano nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.
Stwierdzone działania niepożądane przemijają po odstawieniu leku.

5. Przechowywanie leku Ketopronil
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować żelu Ketopronil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej tj. od 15C do 25C.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy,
ul. Chłodna 56/60,
00-872 Warszawa
tel. (022) 620 90 81 wew. 190.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012