HALOPERIDOL UNIA krople doustne, roztwór 2 mg/ml, 10 ml

 
Twoje Leki - HALOPERIDOL UNIA krople doustne, roztwór 2 mg/ml, 10 ml

Nazwa:

HALOPERIDOL UNIA krople doustne, roztwór 2 mg/ml, 10 ml

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy

Szczegółowy opis:

HALOPERIDOL UNIA krople doustne, roztwór 2 mg/ml, 10 ml - Rp
HALOPERIDOL UNIA krople doustne, roztwór 2 mg/ml, 100 ml - Lz

Skład
1 ml (32 krople) roztworu zawiera
Substancję czynną
Haloperidol 2 mg
Substancje pomocnicze
etanol 139 mg
kwas mlekowy 5 mg
woda oczyszczona do 1 ml

1 kropla zawiera 0,0625 mg haloperidolu

Opis działania
Haloperidol jest lekiem neuroleptycznym należącym do grupy pochodnych butyrofenonu. Wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne oraz uspokajające. Zmniejsza niepokój, agresję, pobudzenie psychoruchowe, skłonność do omamów i urojeń. Silnie hamuje wymioty, nudności i czkawkę.
Haloperidol zwiększa wydzielanie prolaktyny i może hamować owulację.
Mechanizm działania przeciwpsychotycznego polega na hamowaniu receptorów dopaminowych w ośrodkowym układzie nerwowym.
Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Największe stężenie we krwi występuje po 3 - 6 godzinach od podania doustnego. Haloperidol wydala się w około 40% z moczem i 15% z kałem, po wcześniejszym wydzieleniu z żółcią do przewodu pokarmowego.
Haloperidol działa długotrwale. Może się kumulować w organizmie, głównie w wątrobie.

Wskazania do stosowania
Dorośli:

 • schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotom,
 • inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne,
 • mania i hipomania,
 • zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkodzenie u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu,
 • zespół Gillesa de la Tourette'a (choroba tików).

Dzieci:

 • zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość,
 • zespół Gillesa de la Tourette'a,
 • schizofrenia dziecięca.

Przeciwwskazania

 • nadwrażliwość na haloperidol lub którykolwiek składnik preparatu,
 • zatrucie alkoholem lub innymi środkami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy,
 • stany śpiączkowe,
 • zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego,
 • choroba Parkinsona,
 • uszkodzenia zwojów podstawy mózgu,
 • stosowanie u dzieci poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u chorych z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek (możliwe zmiany metabolizmu lub wydalania), chorobami układu krążenia (lek może wywołać spadek ciśnienia i ból wieńcowy), padaczkę, z guzem chromochłonnym nadnerczy, zaburzeniami czynności tarczycy, jaskrą i uszkodzeniem mózgu.
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaawansowanymi chorobami układu oddechowego (astma oskrzelowa, rozedma płuc), zaburzeniami układu krwiotwórczego, miastenią (nużliwością mięśni), nadwrażliwością na pochodne fenotiazyny. Należy zachować ostrożność stosując haloperidol u osób z zaburzeniami metabolicznymi takimi jak: hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi), hipokalcemia (zmniejszone stężenie wapnia we krwi), hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi) oraz u osób uzależnionych od alkoholu.
Haloperidol może wywoływać zmiany w EKG.
U pacjentów w podeszłym wieku haloperidol może wywołać ortostatyczne spadki ciśnienia krwi oraz zaburzenia termoregulacji z możliwością przegrzania lub wychłodzenia.
W trakcie długotrwałego stosowania leku należy okresowo wykonywać badania laboratoryjne sprawdzające morfologię krwi, stężenie cukru i czynność wątroby.
W trakcie lub po przerwaniu leczenia, zwłaszcza długotrwałego i dużymi dawkami haloperidolu, mogą wystąpić dyskinezy (mimowolne ruchy kończyn i tułowia). Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie następujących objawów: nudności, wymioty, bezsenność.
Podczas stosowania haloperidolu pacjent nie powinien spożywać alkoholu.
Leku nie należy popijać kawą ani herbatą.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią
Nie wykonano odpowiednich badań u człowieka. Badania na zwierzętach wskazują na możliwość wystąpienia zagrożenia dla płodu. Haloperidol może być stosowany u kobiet ciężarnych jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie haloperidolu do mleka matki.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu i sprawność psychofizyczną.
Lek może ograniczać sprawność psychofizyczną. W czasie jego stosowania należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych będących w ruchu, ze względu na możliwość wystąpienia senności, zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej i wydłużenie czasu reakcji.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje)

 • haloperidol wzmaga działanie:
  - alkoholu i środków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leków nasennych, uspokajających, opioidowych (silnych) środków przeciwbólowych, barbituranów),
  - leków obniżających ciśnienie krwi,
  - leków wywierających objawy pozapiramidowe (niektórych leków stosowanych w schizofrenii lub w depresji).
 • haloperidol może hamować metabolizm trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
 • może nasilać lub zmniejszać działanie leków przeciwzakrzepowych,
 • leki o działaniu antycholinergicznym (atropina, skopolamina) mogą zwiększać antycholinergiczne działanie haloperidolu, co może wywołać zaparcia lub udar cieplny,
 • haloperidol osłabia działanie amfetaminy, lewodopy, klonidyny, guanetydyny i adrenaliny,
 • leki zobojętniające sok żołądkowy i sole litu wpływają na wchłanianie haloperidolu,
 • stosowanie jednoczesne z solami litu zwiększa ryzyko objawów neurotoksyczności [dezorientacja, hiperrefleksja (nadmierna reakcja na bodące), drżenia, zaburzenia mowy, napady padaczki],
 • podanie razem z adrenaliną może wywołać znaczny spadek ciśnienia krwi i tachykardię (przyspieszone bicie serca). Adrenaliny nie wolno stosować w leczeniu przedawkowania haloperidolu,
 • karbamazepina, fenobarbital i rifampicyna zmniejszają stężenie haloperidolu w osoczu,
 • fluoksetyna i buspiron zwiększają stężenie haloperidolu w osoczu,
 • ze względu na obniżanie progu drgawkowego przez haloperidol, lekarz może zwiększyć dawki stosowanych leków przeciwpadaczkowych.

Dawkowanie i sposób stosowania
Lek należy dawkować indywidualnie, zależnie od stanu klinicznego.
1 ml preparatu zawiera 2 mg haloperidolu (32 krople).
1 kropla preparatu zawiera 0,0625 mg haloperidolu.

Dorośli:
W schizofrenii, psychozach, manii, hipomanii, zaburzeniach zachowania: gdy objawy są umiarkowane dawka wynosi 1 mg do 3 mg 2 lub 3 razy na dobę.
W przypadku nasilonych objawów lub u pacjentów nie reagujących na lek, dawka początkowa wynosi 3 mg do 5 mg 2 lub 3 razy na dobę.
W razie potrzeby, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę do 30 mg na dobę.
Leczenie podtrzymujące - po osiągnięciu efektu terapeutycznego, dawkę można stopniowo zmniejszać do dawki podtrzymującej 5 mg do 10 mg na dobę.

Zespół Gillesa de la Tourette'a (choroba tików):
Początkowo: 1,5 mg do 3 mg na dobę.
Leczenie podtrzymujące: 10 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni, albo osoby, u których po lekach neuroleptycznych wcześniej występowały objawy niepożądane, mogą wymagać mniejszych dawek haloperidolu. Początkową dawkę należy zmniejszyć o połowę, następnie stopniowo zwiększać do osiągnięcia efektu terapeutycznego.

Dzieci powyżej 3 lat:
Zaburzenia zachowania, schizofrenia dziecięca.
Całkowita dawka dobowa wynosi 0,025 mg do 0,050 mg/kg mc. Połowę całkowitej dawki należy podać rano, a drugą połowę wieczorem.
Nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Zespół Gillesa de la Tourette'a (choroba tików):
0,020 mg do 0,075 mg/kg mc. na dobę. Możliwe jest stopniowe zwiększanie dawki, nie więcej niż o 0,5 mg co 5 - 7 dni.
Nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu
Po przedawkowaniu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Po znacznym przedawkowaniu pacjent wymaga leczenia szpitalnego.

Objawy przedawkowania przypominają zaostrzone działania niepożądane. Wystąpić mogą zawroty głowy, silne uczucie zmęczenia lub słabości, znaczna senność lub śpiączka, utrata przytomności, spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, spadek temperatury ciała, drżenie mięśni, sztywność, zaburzenia oddychania. Paradoksalnie może wystąpić nadciśnienie.

Leczenie:
Zmniejszenie wchłaniania poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka wodą z węglem aktywowanym. W zaburzeniach oddechowych należy zapewnić drożność dróg oddechowych, wykonać intubację i prowadzić oddech kontrolowany lub wspomagany.
Leczenia niedociśnienia krwi i zapaści krążeniowej polega vertrauenswürdige replica uhren na dożylnym podaniu płynów. Nie należy stosować adrenaliny, mogącej wywołać paradoksalny spadek ciśnienia. W przypadku zaburzeń rytmu serca należy monitorować czynność serca badaniem EKG.

Przeciwdziałanie ciężkim objawom pozapiramidowym przez podanie np. difenhydraminy. Brak specyficznej odtrutki.
Wymuszona diureza, dializa, hemodializa, hemoperfuzja, są nieskuteczne w leczeniu zatrucia.

Działania niepożądane
W trakcie stosowania haloperidolu mogą występować następujące działania niepożądane:
Częste:
akatyzja (niepokój mięśniowy), objawy pozapiramidowe (skurcze mięśni, drżenia, ruchy mimowolne, zahamowanie ruchowe, utrudniona mowa i połykanie, utrudniony chód, maskowata twarz). Objawy te należy leczyć lekami stosowanymi w parkinsonizmie.

Mniej częste:
reakcje alergiczne (objawy skórne w postaci pokrzywki, wysypki, nadwrażliwość na światło słoneczne, kontaktowe zapalenie skóry), objawy antycholinergiczne (utrudnione oddawanie moczu, omamy), zmniejszone pragnienie, uczucie zmęczenia lub słabości, spadki ciśnienia krwi, niekontrolowane ruchy mięśni twarzy, języka, żuchwy i kończyn. Ruchy języka mogą być wczesnym objawem dyskinez późnych.

Rzadkie:
Agranulocytoza (ból gardła, gorączka, owrzodzenie błony śluzowej gardła i przełyku), udar cieplny, żółtaczka, złośliwy zespół neuroleptyczny (utrudnione oddychanie lub przyspieszenie oddechu, zaburzenia rytmu serca, wahania ciśnienia krwi, wysoka gorączka, pocenie się, zaburzenia oddawania moczu, sztywność mięśni), dystonie (zwiększona częstość mrugania lub skurcz powiek, grymasy twarzy lub nienormalne pozycje ciała), obrzęki, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, nadciśnienie lub niedociśnienie, omdlenia, skurcz głośni lub oskrzeli, wydłużenie odstępu QT, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, niepokój, euforia, pobudzenie, nadmierna sedacja (uspokojenie), depresja, letarg, zmiany w morfologii krwi, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, napady padaczkowe, zaostrzenie objawów psychotycznych.

Inne działania niepożądane:
nieostre widzenie, zaburzenia cyklu miesiączkowego, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny, obrzmienie lub wrażliwość piersi u kobiet, mlekotok, zwiększenie masy ciała, ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn), zmniejszenie popędu płciowego, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cukru we krwi, senność, nadwrażliwość na światło, nudności lub wymioty, biegunka.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu; nie stosować leku po terminie ważności.

Termin ważności
2 lata

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, w suchym miejscu. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie
Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 10 ml z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu umieszczona w tekturowym pudełku.
Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 100 ml z zakrętką z polietylenu umieszczona w tekturowym pudełku.

Świadectwo Rejestracji
M.Z.i.O.S. Nr-R/2394

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Hublot replica replica watches ukOpinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: marian - 05/10/2010, 11:02
nie znam tego leku dopiero pierwszy raz

Nadesłany przez: piotr - 14/10/2011, 15:50
ten lek jest niebezpieczny bo jako bralem na uspokjenie 2009 czerwcu wylodowlem psychitryku

Nadesłany przez: gosc - 11/12/2011, 16:27
NAJGORSZY lek z jakim mialam do tej pory stycznosc. OSTRZEGAM wszystkich jesli nie musza niech nie biora!!!! Ja teraz zastanowilambym sie 1000razy czy warto przyjmowac to swinstwo. Prawdopodobnie we Włoszech ten lek jest calkowicie wycofany, tak samo jak concerta w Usa ale u nas niestety nadal czesto zapisywany przez lekarzy!!!

Nadesłany przez: anna - 20/12/2011, 19:34
Ludzie pomocy
lekarz przepisał mojemu dziecku lek haloperidol dziecko moje jest nadpobubliwe bardzo nie potrafi sie skupic ruchliwe nie usiedzi w miejscu nawet minuty nie wiem czy mam mu podac ten lek ma 7 lat prosze o opinie CZY TEN LEK WYWOŁUJE JAKIES UBOCZNE SKUTKI PROSZE O ODP.ANNA

Nadesłany przez: Maria - 22/04/2012, 10:00
Lek zapisał mi lekarz dla mojego taty lat 82.U taty stwierdzono otępienie umysłowe.Bywał pobudzony,agresywny.Teraz mu podaję ten lek to jest apatyczny i taki jakiś,że mnie się serce kraje.Postanowiłam mu go nie podawać.Zobaczę jak będzie.

Nadesłany przez: wika - 25/04/2013, 07:35
Żadnych psychotropów DZIECIOM!!!!!!! DIETA DIETA I JESZCZE RAZ DIETA!!

Nadesłany przez: marta - 23/03/2013, 21:14
Dziś neurolog dziecięcy przepisał ten lek mojemu 6-letniemu synkowi, na tiki. Zaczynając od dawki 1x2krople dziennie, co tydzień mam zwiększać dawkę aż dojdziemy do 2x5 kropli, potem mamy zgłosić się na kontrolę. Post mamy i brygidy napawa optymizmem. Mam nadzieję, że i w naszym przypadku tiki miną :)

Nadesłany przez: siostra - 29/08/2012, 02:04
Nie polecam tego leku. Moja siostra go zażywała do niedawna, bo ostatnio, gdy wzięła skręciło ją w pół na godzine także nie wiem co to za lek,ale nie polecam.

Nadesłany przez: teresa firus - 28/04/2013, 16:41
jestem matka i opiekunem prawnym corki,ma b. zaawansowana padaczke, czy moze stosowac haloperidol w kroplach. Jesli tak,to jaka maksimatna dawka moze byc podana. Corka ma 49 lat i na epilepsje leczy sie od czwartego roku zycia. obecnie stos. depakine chrome 2x 1000 ; keppra 2x750 ; neurotop 1x 600. PROSZE MI POMOC,CORKA JEST B. AGRESYWNA. z POWAZANIEM TERESA FIRUS Moj e-mail < teresa_fi@wp.pl >

Nadesłany przez: Brygida - 10/10/2012, 19:13
Moje 7 letnie dziecko miało tiki nerwowe (wciąż obracało oczkami) i został przepisany ten lek przez lekarza. U mnie się sprawdził po około 2 tygodniach stosowania. Maksymalna dzienna dawka to było 5 kropli a przez pierwsze dni 3 krople. Dziecko nie było otępiałe tylko po prostu mniej zestresowane i zwyczajnie spokojne. Lek nawet nie przeszkadzał w skupieniu czy nauce w szkole. Jednak uważam że aby leczyć poważne choroby trzeba być w stałym kontakcie z lekarzami i powiadamiać ich o niepożądanych efektach w celu ustalenia odpowiedniej dawki. My oprócz wizyt u pediatry również odwiedziliśmy neurologa dziecięcego.

Nadesłany przez: maryjka - 29/10/2012, 09:28
Jestem z tego leku zadowolona.Stosowałam go przez ponad trzy lata, pod kontrolą lekarza i stosowałam się do jego zaleceń/morfologia.zawartość potasu itp./ Teraz od czterech m-cy nie przyjmuje tego leku
i nie obserwuję żadnych niepokojących objawów.

Nadesłany przez: mama - 12/02/2013, 18:08
Mój 11 letni synek przyjmuje ten lek czwarty miesiąc. Nie zaobserwowałam u niego niepokojących objawów z powodu stosowania leku, poza nadmierną sennością. Przyjmował na początku po 5 kropel 3 x dziennie, teraz porcja jest stopniowo zmniejszana. Lek przepisał lekarz neurolog z powodu tików (chrząkania). Wcześniejsze tabletki nie pomagały, haloperidol zlikwidował tiki po 2 tyg.

Nadesłany przez: Myszka - 23/02/2013, 22:05
Mój ukochany był prostolinijnym spokojnym człowiekiem,a jego brat wmówił rodzinie,że przezemnie jest nerwowy. Napuścił bratową i ta wzięła go do lekarza który przepisał mu to ohydstwo. Podstępem podał rano ten lek. Konrad wyznał mi,,myszka ja nie wiem co się ze mną dzieje" mało tego w tym samym dniu drugi brat z żoną wywieźli go do hospicjum. Na trzeci dzień przyszli w żałobie oglądac nieboszczyka,ale on przeżył i umarł dopiero na walentynki. Tak rodzina pozbyła się problemu.

Nadesłany przez: Paulina - 09/01/2013, 06:52
Ja tez mam problem z moim dzieckiem tylko ze moj synek ma 3 latka i ma tiki nerwowe i neurolog mu przepisal ten lek. I nie wiem czy mu podawac czy lepiej nie. Bo widze ze komentarze na temat tego leku sa rozne. Mam podawac ten lek czy lepiej nie?

Nadesłany przez: krystian - 26/08/2013, 22:27
Witam biore lek haloperidol od 3 tygodni i dla mnie super lek dostalem go na tiki i jak ręką odjoł

Nadesłany przez: Kasia - 24/11/2013, 15:31
Jeśli lekarze wam przepisują lek to go po prostu bierzcie i nie kombinujcie a jeśli leczycie sie na własna rękę i nie stosujecie do zaleceń to nie miejcie pretensji ze jest gorzej a lek do d**y... Kocham Polskie myślenie

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012