Antidral

 
Twoje Leki - Antidral

Nazwa:

Antidral

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Skuteczny sposób na pot.

ANTIDRAL 100 mg/g, płyn na skórę
(Aluminii chloridum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Antidral ostrożnie.
· Należy zachować tę ulotkę, aby moŜna ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
· Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
· informacja.
· Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, naleŜy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Antidral i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antidral
3. Jak stosować lek Antidral
4. Możliwe działania niepoŜądane
5. Jak przechowywać lek Antidral
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ANTIDRAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Antidral zawiera chlorek glinowy, który zmniejsza aktywność gruczołów potowych poprzez
denaturację białek zawartych w gruczołach i łączenie się z włóknami fibrynowymi, stanowiącymi
zakończenia gruczołów wydzielania zewnętrznego. Po zastosowaniu płynu ciśnienie wewnątrz światła
przewodu potowego wzrasta (system sprzęŜenia zwrotnego), w wyniku czego zahamowane zostaje
wydzielanie potu z gruczołów potowych. Pozostałe składniki leku ułatwiają wchłanianie substancji
czynnej oraz znacznie ograniczają moŜliwość wystąpienia zakażeń naskórka.

Antidral stosuje się zewnętrznie na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę stóp, pach
i dłoni.
Antidral likwiduje lub łagodzi przykre dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANTIDRAL

Kiedy nie stosować leku Antidral
· Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku.
· Nie należy stosować płynu w przypadku uszkodzenia naskórka oraz po goleniu lub depilacji.
Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek Antidral
· Stosowanie leku należy ograniczyć jedynie do powierzchni skóry, dla których płyn jest
wskazany. Należy unikać kontaktu płynu Antidral z błoną śluzową i oczami.
· Nie należy myć skóry bezpośrednio przed zastosowaniem leku. Jeśli płyn stosuje się na skórę
pach, miejsc tych nie należy golić w ciągu 12 godzin przed lub po uŜyciu płynu, ze względu
na możliwość wystąpienia reakcji skórnych.
· Lek Antidral może niszczyć lub odbarwiać odzieŜ.

Stosowanie leku Antidral z innymi lekami
Brak danych.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Antidral z jedzeniem i piciem
Nie dotyczy.

Stosowanie leku Antidral u dzieci
Brak danych o stosowaniu płynu u dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Antidral u pacjentów z niewydolnością nerek
Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Antidral nie ma wpływu na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Antidral

Lek zawiera etanol (50% objętości opakowania).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ANTIDRAL
Płyn stosuje się zewnętrznie.
Lek Antidral należy stosować codziennie rano, po umyciu i dokładnym osuszeniu skóry (unikać
tarcia). W przypadku mniej intensywnego pocenia się wskazane jest stosowanie płynu co drugi lub co
trzeci dzień.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej dawki leku Antidral niż zalecana
W przypadku przedawkowania może wystąpić podrażnienie skóry.W razie wystąpienia podraŜnienia
skóry przerwać stosowanie leku Antidral. Miejsca podrażnione smarować łagodnym kremem
zawierającym hydrokortyzol. Antidral można stosować ponownie po całkowitym ustąpieniu objawów
podrażnienia.
Przedawkowanie leczy się objawowo.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Antidral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania płynu mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry, takie jak: pieczenie, świąd lub
rumień. W takim wypadku należy przerwać leczenie
U niektórych osób w czasie stosowania płynu Antidral mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ANTIDRAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w pozycji pionowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Antidral

1 gram płynu zawiera 100 mg glinu chlorku oraz substancje pomocnicze: gliceryna farmaceutyczna,
etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza.

Jak wygląda lek Antidral i co zawiera opakowanie
Butelka z polietylenu HPPE, obejma kulki z polietylenu typ GGNX-18-D003, kulka i nakrętka
z polipropylenu J-400 w tekturowym pudełku.
1 butelka zawiera 50 ml płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2011Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012