PolopirynaC Plus

 
Twoje Leki - PolopirynaC Plus

Nazwa:

PolopirynaC Plus

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Polopiryna C Plus
500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący
(Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Polopiryna C Plus ostrożnie.
Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, w ciągu 3-5 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Polopiryna C Plus i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polopiryna C Plus
3. Jak stosować lek Polopiryna C Plus
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Polopiryna C Plus
6. Inne informacje

1.CO TO JEST LEK POLOPIRYNA C PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Polopiryna C Plus jest lekiem o skojarzonym działaniu składników. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszając ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo.
Substancje buforujące zawarte w leku, umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie leku Polopiryna C Plus w wodzie, dzięki temu łatwo się on wchłania i jest dobrze tolerowany.

Lek zaleca się stosować w następujących wskazaniach:
- gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i grypą;
- bóle o lekkim i średnim nasileniu (bóle zębów, nerwobóle, bóle stawów i mięśni, bóle głowy, migrena).


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLOPIRYNA C PLUS


Kiedy nie stosować leku Polopiryna C Plus
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku
W przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy; stanów zapalnych przewodu pokarmowego
W przypadku skazy krwotocznej, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowania leków przeciwzakrzepowych
W przypadku zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężyczce)
Jeśli u pacjenta występuje znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi
Jeśli u pacjenta występuje astma współistniejąca z polipami nosa (wywołanymi lub nasilonymi przez kwas acetylosalicylowy)
W ciężkiej niewydolności nerek, wątroby
W ciężkiej niewydolności serca
W okresie ciąży i karmienia piersią
U pacjentów chorych na fenyloketonurię (choroba genetyczna charakteryzująca się niedoborem hydroksylazy fenyloalaniny)
U dzieci do lat 12 w przebiegu ospy wietrznej i grypy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polopiryna C Plus
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy NLPZ
W przypadku chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny)
W przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego
Przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować leku co najmniej przez 5 dni)
W przypadku dny (skazy moczanowej - przewlekłej choroby związanej z zaburzeniami przemiany kwasu moczowego)
Po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego
Podczas jednoczesnego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (doustne przeciwwitaminy K, heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe – tyklopidyna, indobufen)
U pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby
W przypadku stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
U pacjentów z niewydolnością serca
Gdy u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej - anemii spowodowanej szybszym rozpadem krwinek czerwonych)
U pacjentów w wieku powyżej 65 lat; należy podać mniejsze dawki - patrz: dawkowanie
U pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie, ponieważ lek zawiera 178 - 358 mg sodu w dawce.

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na przewód pokarmowy.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 lat, w przypadku zakażeń wirusem ospy wietrznej lub grypy, może spowodować wystąpienie rzadkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu tzw. zespołu Reye’a.

Polopiryna C Plus należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5 dni. W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Polopiryna C Plus z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Kwasu acetylosalicylowego (podobnie jak innych leków z grupy NLPZ) nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami, gdyż powoduje nasilenie:
działania hipoglikemizującego leków przeciwcukrzycowych (np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika), na skutek wypierania tych leków z połączeń z białkami;
działania leków przeciwzakrzepowych (np. pochodnych kumaryny i heparyna), leków hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna). Leki te stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoków oraz ryzyko wydłużenia czasu krwawienia;
działania sulfonamidów, stosowanych w zakażeniach bakteryjnych oraz fenytoiny, leku przeciwpadaczkowego. Kwas acetylosalicylowy podawany jednocześnie z sulfonamidami nie tylko nasila ich działanie, ale również skraca czas działania;
działania digoksyny, stosowanej w leczeniu niewydolności serca, gdyż zwiększa jej stężenie we krwi;
działania toksycznego na szpik kostny metotreksatu, stosowanego m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów, ze względu na wypieranie go z połączeń z białkami przez salicylany;
działania toksycznego kwasu walproinowego, leku przeciwpadaczkowego. Ze względu na synergistyczne działanie kwasu acetylosalicylowego i walproinowego może ulec nasileniu działanie antyagregacyjne leku i skłonność do krwawień.

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z kortykosteroidami i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub picie alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (choroby wrzodowej, krwawień) oraz uszkodzenia nerek.

Kwas acetylosalicylowy osłabia:
działanie leków stosowanych w leczeniu dny (skazy moczanowej), np. probenecydu. Stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą powodować nasilenie objawów choroby;
działanie leków moczopędnych (np. furosemidu), poprzez zatrzymanie sodu oraz wody w organizmie;
działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl) na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej w nerkach.

Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

Wapń zmniejsza wchłanianie związków fluoru oraz antybiotyków z grupy fluorochinolonów i tetracyklin; w celu uniknięcia tej interakcji wymagana jest trzygodzinna przerwa pomiędzy podaniem wymienionych leków i związków wapnia.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych (np. pochodne digoksyny) i związków wapnia zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Moczopędne leki tiazydowe (np. hydrochlorotiazyd) zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia i stwarzają ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (zwiększenie stężenia wapnia w krwi). Wapń w skojarzeniu z witaminą D może osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Stosowanie leku Polopiryna C Plus z jedzeniem i piciem
Lek zaleca się stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Składniki leku przenikają przez barierę łożyska do tkanek płodu. W czasie ciąży lek Polopiryna C Plus należy stosować jedynie na wyraźne zalecenie lekarza, po dokładnym oszacowaniu ryzyka w stosunku do korzyści. Nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż lek może powodować wady rozwojowe płodu i komplikacje podczas porodu.

W niewielkich ilościach Polopiryna C Plus przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. W przypadku doraźnego stosowania nie ma konieczności przerywania karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Polopiryna C Plus stosowany w zalecanych dawkach (patrz dawkowanie) nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
Lek zawiera 178 - 358 mg jonów sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLOPIRYNA C PLUS

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:
Dorośli: 1-2 saszetki 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa - 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa - 3 saszetki.

Dzieci powyżej 12 lat:
1 saszetka 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa - 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w ½ szklanki przegotowanej, letniej wody, wymieszać i wypić.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Polopiryna C Plus
W razie przypadkowego zażycia dawki, znacznie przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.
W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zastosuje płukanie żołądka i o ile to konieczne zastosuje leki wyrównujące zaburzenie elektrolitowe i inne leki likwidujące objawy przedawkowania.

Pominięcie zażycia leku Polopiryna C Plus

Lek Polopiryna C Plus stosuje się doraźnie. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Polopiryna C Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W czasie stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

zaburzenia żołądka i jelit:
nudności, wymioty, bóle brzucha,
zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,
nadżerki błony śluzowej i krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców;

zaburzenia układu nerwowego:
zawroty głowy, pocenie się, szum w uszach;

zaburzenia krwi i układu chłonnego:
zaburzenia krzepnięcia krwi, zwiększone krwawienia miesiączkowe;

zaburzenia układu immunologicznego:
u osób nadwrażliwych mogą pojawić się zmiany skórne: rumień, pokrzywka,
uważa się, że kwas acetylosalicylowy jako hapten może wywołać napad astmy oskrzelowej u dorosłych lub duszności.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLOPIRYNA C PLUS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Chronić przed wilgocią.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Polopiryna C Plus
Każda saszetka zawiera:
substancje czynne
kwas acetylosalicylowy - 500 mg
kwas askorbowy (witamina C) - 300 mg
wapń (w postaci laktoglukonianu wapnia) - 200 mg
Ponadto lek zawiera:
sodu wodorowęglan (178 mg jonów sodu), kwas cytrynowy, bezwodny, aspartam, aromat cytrynowy, sodu laurylosiarczan, ß-karoten, powidon K-25.

Jak wygląda lek Polopiryna C Plus i co zawiera opakowanie
Lek ma postać proszku musującego zapakowanego w saszetki.
Opakowanie zewnętrzne - pudełko z kartonu, zawiera 6, 10, 14, 20 lub 28 sztuk saszetek oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA
ul. Drewnowska 43/55
91-002 Łódź

Data zatwierdzenia ulotki
: 07.07.2011 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012