Ibufen dla Dzieci FORTE

 
Twoje Leki - Ibufen dla Dzieci FORTE

Nazwa:

Ibufen dla Dzieci FORTE

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Ibufen dla dzieci forte, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna
(Ibuprofenum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Ibufen dla dzieci forte ostrożnie.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ibufen dla dzieci forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibufen dla dzieci forte
3. Jak stosować lek Ibufen dla dzieci forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibufen dla dzieci forte
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBUFEN DLA DZIECI FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Jak działa lek
Ibufen dla dzieci forte należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.


W jakim celu stosuje się Ibufen dla dzieci forte

Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących przypadkach:
gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych);
bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBUFEN DLA DZIECI FORTE
Kiedy nie stosować leku Ibufen dla dzieci forte

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ibufen dla dzieci forte,
jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała duszność, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ),
jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, albo występuje lub występowało krwawienie z żołądka,
jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek lub niewydolność serca,
nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 10 kg (do 1 roku życia),
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi,
jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),
w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży (patrz niżej),
jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibufen dla dzieci forte
jeśli występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej). Jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibufen dla dzieci forte należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych,
jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra przemijająca porfiria),
jeśli występuje lub kiedykolwiek występowała choroba jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna),
jeśli stwierdzono nadciśnienie tętnicze krwi i (lub) niewydolność serca,
jeśli stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
jeśli stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych,
jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność,
jeśli występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki,
przyjmowanie takich leków, jak Ibufen dla dzieci forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane,
w przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą,
jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi,
należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt „Stosowanie innych leków” poniżej),
w przypadku długotrwałego stosowania leku Ibufen dla dzieci forte, wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi.

Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może prowadzić do śmierci i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii.

Leki z grupy NLPZ, do której należy ibuprofen mogą maskować objawy infekcji i gorączkę.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Należy również skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent stosuje inne leki, szczególnie leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy i kortykosteroidy.

Podczas stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej ambliopii (osłabienie ostrości wzroku), dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy zgłaszać lekarzowi.

Po długotrwałym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leku.

Przed zastosowaniem leku Ibufen dla dzieci forte należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków
Niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta, antagoniści angiotensyny II) oraz niektóre inne leki mogą mieć wpływ na działanie ibuprofenu lub ibuprofen może wpływać na działanie innych leków. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:
kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
leków przeciwnadciśnieniowych (np. moczopędnych),
leków przeciwzakrzepowych,
zydowudyny,
litu i metotreksatu,
kortykosteroidów,
digoksyny,
selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI),
fenytoiny,
cyklosporyny,
takrolimusu,
antybiotyków chinolowych,
mifeprystonu,
probenecydu i sulfinpyrazonu.

Stosowanie leku Ibufen dla dzieci forte z jedzeniem i piciem
Lek podaje się po posiłkach, z dużą ilością płynów.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Należy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.
Lek przenika do mleka kobiecego, jednak może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli podawany jest w zalecanych dawkach i przez najkrótszy możliwy okres czasu.
Lek należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Ibufen dla dzieci forte nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn, jeśli jest stosowany krótkotrwale i zgodnie z zaleceniami.

Stosowanie leku Ibufen dla dzieci forte u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby nie ma potrzeby zmniejszenia dawki.
Nie zaleca się stosowania ibuprofenu u osób z zaawansowaną niewydolnością nerek lub wątroby.

Stosowanie leku Ibufen dla dzieci forte u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ibufen dla dzieci forte

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera sodu benzoesan, który powoduje niewielkiego stopnia podrażnienia skóry, oczu i błon śluzowych i w związku z tym powinien być stosowany z dużą ostrożnością u pacjentów z nadwrażliwością (w szczególności u dzieci ze zmianami atopowymi, astmą).
Lek zawiera glicerol i może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IBUFEN DLA DZIECI FORTE
Lek Ibufen dla dzieci forte należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie doustne.

Określając dawkę ibuprofenu należy uwzględnić masę ciała (mc.) i wiek pacjenta. Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu wynosi od 7 do 10 mg/kg mc., aż do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc., podzielonej na 3 do 4 pojedynczych dawek.
Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 6 godzin.

W celu dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki.
Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Zazwyczaj stosowana dawka
Dzieci od 1 do 2 lat (10 -12 kg): dawka początkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 7,5 ml (300 mg ibuprofenu).

Dzieci od 3 do 5 lat (13 -19 kg): dawka początkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 ml (400 mg ibuprofenu).

Dzieci od 6 do 9 lat (20 -29 kg): dawka początkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 ml (600 mg ibuprofenu).

Dzieci od 10 do 12 lat (30 -39 kg): dawka początkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 ml (800 mg ibuprofenu).

Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli: dawka początkowa 5 ml do 10 ml (co odpowiada 200 mg do 400 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml (1200 mg ibuprofenu).

Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 3 dni.

Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Leku nie należy stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 10 kg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibufen dla dzieci forte
Przypadki przedawkowania są rzadkie, jednak jeśli przypadkowo została przyjęta zbyt duża dawka leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
U większości pacjentów mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub jelit, a także bezdech i spadek ciśnienia krwi. Ciężkie zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy (INR) może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby.
U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.
Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Lekarz rozważy podanie węgla aktywowanego w ciągu jednej godziny od przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Ibufen dla dzieci forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek Ibufen dla dzieci forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Ibufen dla dzieci forte jest na ogół dobrze tolerowany, jednak w trakcie jego stosowania mogą wystąpić działania niepożądane.
Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. Podczas stosowania ibuprofenu w innych wskazaniach i długotrwale mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania stosując następujące określenia:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
Często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów)
Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów)
Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów)
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Bardzo rzadko:
Wyjątkowo zakażenia skóry w przebiegu ospy wietrznej. Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) występujące w czasie stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).
Jeśli podczas stosowania leku Ibufen dla dzieci forte wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwzakaźnego (antybiotykoterapia).
Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie.

Zaburzenia powstawania komórek krwi, pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Nie wolno we własnym zakresie stosować leczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi gorączkę (przeciwgorączkowymi).

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.
W przypadku silnego bólu w nadbrzuszu, krwawych wymiotów lub smołowatego stolca należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości, których objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i gardła, duszność, przyspieszona akcja serca, niskie ciśnienie tętnicze, wstrząs. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

Reakcje psychotyczne, depresja.

W czasie leczenia dużymi dawkami NLPZ opisywano przypadki kołatania serca, niewydolności serca, zawału mięśnia sercowego, obrzęku, nadciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

Nadciśnienie tętnicze.

Uszkodzenie wątroby (pierwszym objawem może być nieprawidłowe zabarwienie skóry), uszkodzenie wątroby dotyczy długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Ostre postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica tkanki.

Zmniejszenie ilości wydalanego moczu; zwiększenie stężenia sodu w osoczu; stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Bóle boków i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych). W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy odstawić lek Ibufen dla dzieci forte i natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

Rzadko:
Szumy uszne.
Leki takie jak Ibufen dla dzieci forte mogą bardzo rzadko prowadzić do chorób nerek. Bóle boków i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych). Rzadko może również wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Niezbyt często:
Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, jak również napady duszności. Należy przerwać stosowanie leku Ibufen dla dzieci forte i natychmiast powiadomić lekarza.
Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie.

Zaburzenia widzenia.

Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce i krwawe wymioty, zaostrzenie istniejącej choroby jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Często:
Objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha i nudności, biegunka, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Przyjmowanie takich leków, jak Ibufen dla dzieci forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBUFEN DLA DZIECI FORTE
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Lek nadaje się do użytku w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibufen dla dzieci forte
Substancją czynną leku jest ibuprofen. 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
Ponadto lek zawiera: makrogologlicerolu hydroksystearynian, gumę ksantan, glicerol, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny lub disodu fosforan
dwuwodny, sacharynę sodową, maltitol ciekły, aromat truskawkowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Ibufen dla dzieci forte i co zawiera opakowanie
Zawiesina ma barwę białą lub prawie białą, zapach i smak truskawkowy.

Dostępne opakowanie:
100 ml lub 40 ml zawiesiny w białej butelce PET zamkniętej polietylenową zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z systemem zabezpieczającym opakowanie przed otwarciem przez dziecko.
Butelka wraz z ulotką dla pacjenta i dozownikiem w formie strzykawki umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański

Wytwórca
Medana Pharma SA
ul. Wł. Łokietka 10,
98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

21.12.2011 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012