Bioracef

 
Twoje Leki - Bioracef

Nazwa:

Bioracef

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Bioracef®
(Cefuroximum)

125 mg, 250 mg, 500 mg, tabletki powlekane
Lek dostępny w opakowaniach po 10 lub 14 tabletek.

Lek wydawany na podstawie recepty.

ULOTKA DLA PACJENTA


BIORACEF 125 mg tabletki powlekane
BIORACEF 250 mg tabletki powlekane
BIORACEF 500 mg tabletki powlekane

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki
1.Co to jest lek Bioracef i w jakim celu się go stosuje
2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioracef
3.Jak stosować lek Bioracef
4.Możliwe działania niepożądane
5.Jak przechowywać lek Bioracef
6.Inne informacje

1.Co to jest Bioracef i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Bioracef zawierają cefuroksym aksetyl, z którego w jelitach i we krwi uwalnia się antybiotyk cefuroksym. Jest to antybiotyk z grupy cefalosporyn. Bioracef działa przeciwbakteryjnie w zakażeniach wywołanych różnymi bakteriami chorobotwórczymi. Bioracef jest przeznaczony do leczenia zakażeń o lekkim i średnio ciężkim przebiegu: zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, takich jak: zapalenie gardła, migdałków, ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, a także do leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego, zakażeń skóry i tkanek miękkich,
niepowikłanych zakażeń układu moczowo-płciowego.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioracef

Kiedy nie stosować leku Bioracef
Nie należy zażywać tabletek Bioracef w przypadku uczulenia na cefuroksym lub inny antybiotyk z grupy cefalosporyn, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bioracef

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tabletek Bioracef u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki, szczególnie na penicyliny, gdyż może wystąpić reakcja uczuleniowa. Szczególną ostrożność zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny wystąpił wstrząs anafilaktyczny.
Z uwagi na wielkość tabletek nie można ich podawać dzieciom, które nie potrafią połykać tabletek, zwłaszcza że tabletkę należy połknąć w całości.
Stosowanie leku Bioracef może powodować grzybicę, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
Bardzo rzadko w trakcie leczenia może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub wkrótce po zakończeniu leczenia, należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub ewentualnie wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Stosowanie leku Bioracef z jedzeniem i piciem
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Stosowanie leku Bioracef z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty, gdyż mogą one wpływać na skuteczność leczenia lekiem Bioracef lub powodować działania niepożądane.
• Leki stosowane w dolegliwościach żołądka (zobojętniające sok żołądkowy) mogą
zmniejszać skuteczność leczenia lekiem Bioracef.
• Podczas jednoczesnego stosowania leku Bioracef i niektórych leków moczopędnych może
nastąpić zaburzenie czynności nerek.
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: stosowanie leku może powodować fałszywie dodatni wynik odczynu Coombsa, u pacjentów z cukrzycą stosowanie leku może fałszować wyniki oznaczania glukozy w moczu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.
Matki karmiące nie powinny stosować leku, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, (cefuroksym przenika do mleka matki).
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Bioracef nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3.Jak stosować Bioracef

Lek należy przyjmować tak jak zalecił lekarz.

Bioracef może być stosowany w terapii sekwencyjnej, np. w leczeniu zapalenia płuc: cefuroksym w postaci iniekcji przez 2-3 dni, a następnie tabletki Bioracef przez 7-10 dni.
Stosowanie u osób w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: nie ma konieczności zmiany dawki.
U osób poddawanych hemodializie trzeba podać uzupełniającą dawkę preparatu Bioracef:
250-500 mg po zakończeniu hemodializy.

SPOSÓB PODAWANIA
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijać niewielką ilością wody. Tabletek nie należy łamać ani kruszyć ze względu na gorzki smak.

W przypadku pominięcia dawki

Należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas podania następnej dawki, to nie
należy przyjmować pominiętej dawki i dalej stosować lek w ustalonym czasie.
Nie należy przyjmować podwójnej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż należało
Przedawkowanie może spowodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego
prowadzące do drgawek. W celu zmniejszenia stężenia cefuroksymu w surowicy należy
przeprowadzić hemodializę lub dializę otrzewnową.
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku

Bez uzgodnienia z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Bioracef może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane po zastosowaniu tabletek Bioracef występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000), są lekkie i przemijające.
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha), bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, A1AT oraz LDH,
- bardzo rzadko żółtaczka,
- śródmiąższowe zapalenie nerek,
- zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi (eozynofilia), niedokrwistość hemolityczna,
- bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić bóle głowy, skórne reakcje alergiczne - wysypka, pokrzywka, świąd,
- ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), gorączka polekowa, reakcje podobne do choroby posurowiczej, anafilaksja

U niektórych osób w czasie stosowania leku Bioracef mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
W przypadku zaobserwowania objawów niepożądanych, należy przerywać stosowanie leku Bioracef i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku Bioracef
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 25°C, w
suchym miejscu. Chronić od światła.
Nie należy stosować leku Bioracef po upływie terminu ważności, który umieszczony jest na
opakowaniu.

6. Inne informacje
Co zawiera lek Bioracef

Substancją czynną w tabletce jest cefuroksym (w ilości 125 mg lub 250 mg lub 500 mg)
w postaci cefuroksymu aksetylu.
Inne składniki leku to: skrobi glikolan sodu, krzemu dwutlenek koloidalny, kroskarmeloza
sodowa, skrobia modyfikowana, sodu laurylosiarczan.
Skład otoczki: (Opadry white 03Y28739) hypromeloza, tytanu dwutlenek, olej rycynowy.
Opakowanie zawiera 10 lub 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki:
07.09.2010 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: ann - 20/01/2013, 20:25
...moje dziecko 7-letnie,za każdym razem po połknięciu tabletki 250mg,po upływie 40minut wymiotuje:(

dostaje 17.40 - wymiotuje 18.20,później 5.40 - wymiotuje 6.40,dzisiaj rano wymiotował 7.20,ale widziałam jak wierci się i jest Mu źle:(,dzisiaj znowu po podaniu dawki popołudniowej wymiotował dokładnie 18.20.Nie wiem co robić,jutro rano jadę do lekarza zapytać się co i jak,ale czy mam podać następną dawkę w nocy ?????

Nadesłany przez: A. - 09/01/2013, 11:09
ja mam skutki uboczne, begunkę, nudności, ból brzucha, czy odstawić ten lek?.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012