Biodacyna Ophthalmicum 0,3%

 
Twoje Leki - Biodacyna Ophthalmicum 0,3%

Nazwa:

Biodacyna Ophthalmicum 0,3%

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

BIODACYNA OPHTHALMICUM 0,3 %
(Amikacinum)
3 mg/ml
krople do oczu, roztwór


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta.
Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3 % i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biodacyna Ophthalmicum 0,3 %
3. Jak stosować lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3 %
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3 %
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3 % i w jakim celu się go stosuje

Lek przeznaczony jest do wkraplania do oka zgodnie z zaleceniami lekarza.
Krople do oczu Biodacyna Ophthalmicum 0,3 % zawierają antybiotyk aminoglikozydowy amikacynę. Amikacyna jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy aminoglikozydów o szerokim zakresie działania. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze wobec większości szczepów opornych na inne antybiotyki aminoglikozydowe (gentamycynę, tobramycynę i kanamycynę). Jest aktywna wobec bakterii Gram-ujemnych i niektórych bakterii Gram-dodatnich.
Antybiotyk jest skuteczny w leczeniu zakażeń oka wywołanych przez bakterie: Staphylococcus aureus, Proteus spp., Escherichia coli, Serratia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp. oraz Pseudomonas spp., w tym Pseudomonas aeruginosa.

Wskazania
Lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3% stosuje się w leczeniu bakteryjnych zakażeń oka:
w zapaleniu spojówki, rogówki, w zapaleniu brzegów powiek i woreczka łzowego, w leczeniu jęczmienia.
Preparat podaje się profilaktycznie pacjentom przygotowywanym do operacji na gałce ocznej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biodacyna Ophthalmicum 0,3 %

Kiedy nie stosować leku Biodacyna Ophthalmicum 0,3 %
Leku Biodacyna Ophthalmicum 0,3 % nie można stosować u pacjentów, u których stwierdzono uczulenie na amikacynę lub inne antybiotyki aminoglikozydowe oraz na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, w szczególności na chlorek benzalkoniowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3 %


Jeśli stosowanie leku wywoła niepokojące objawy podrażnienia oka (świąd, pieczenie lub obrzęk powiek), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli kilkudniowe leczenie nie powoduje poprawy, należy skontaktować się z lekarzem.
Leku nie stosować dłużej niż zaleca lekarz; po długotrwałym stosowaniu antybiotyku może nastąpić rozwój szczepów opornych i wtórne nadkażenie bakteryjne lub grzybicze.
Nie należy dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka.

Stosowanie leku Biodacyna Ophthalmicum 0,3 % z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
W ciężkich zakażeniach wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa lekarz może zalecić amikacynę w postaci wstrzykiwań i inne leki podawane do oka.
W przypadku równoczesnego stosowania kropli Biodacyna Ophthalmicum 0,3 % i innego preparatu do oczu należy zachować pomiędzy ich podaniami co najmniej kilka minut przerwy, tak aby kropla rozpłynęła się po rogówce w stanie nie rozcieńczonym kroplą innego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Należy poradzić się lekarza.
Objawy choroby oraz wystąpienie działań niepożądanych leku mogą uniemożliwiać prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Biodacyna Ophthalmicum 0,3%

Należy zawsze stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Należy wkraplać 1 - 2 krople leku 3 lub 4 razy na dobę do worka spojówkowego (odchylając lekko dolną powiekę) zwykle przez okres 7 do10 dni tak jak zalecił lekarz.
Lek zakrapla się z pojemnika po zdjęciu nasadki z zakraplacza.
Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, by nie spowodować zanieczyszczenia leku.
Po wkropleniu leku pojemnik starannie zakręcić.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana

Przedawkowanie może nastąpić w przypadku, gdy zastosuje się krople częściej niż 4 razy na dobę. Może to spowodować nasilenie działań niepożądanych.

Przerwanie stosowania leku
Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, krople do oczu Biodacyna Ophthalmicum 0,3%, mogą powodować działania niepożądane, choć nie u każdego pacjenta.
Działania niepożądane występują rzadko. Na ogół nie wymaga to przerwania leczenia.
Może wystąpić niespecyficzne zapalenie spojówek, pieczenie, uczucie swędzenia, podrażnienie oraz reakcje nadwrażliwości objawiające się zaczerwienieniem, świądem, obrzękiem powiek.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymieniony w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. Przechowywanie leku Biodacyna Ophthalmicum 0,3%
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Chronić od światła.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek po zakończeniu leczenia należy wyrzucić.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.

6. Inne informacje

Składniki leku
Substancja czynna: amikacyna (w postaci siarczanu) 15 mg w 5 ml roztworu.
Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, soduwodorofosforan dwunastowodny, sodu dwuwodorofosforan dwuwodny,sodu chlorek,woda do wstrzykiwań.

Dostępne zarejestrowane opakowanie

Opakowanie zawiera 5 ml roztworu leku w pojemniku plastikowym z zakraplaczem
i zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym, który ulega zerwaniu przy pierwszym otwarciu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki: 28.07.2011 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012