CALCIUM TEVA

 
Twoje Leki - CALCIUM TEVA

Nazwa:

CALCIUM TEVA

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

CALCIUM TEVA, 9 mg jonów wapnia/ml, roztwór do wstrzykiwań
Calcii glubionas

Grupa: Suplementy diety Postać: roztwór do wstrzykiwań

Okres ważności: 4 lata

Co to jest lek Calcium Teva i w jakim celu sie go stosuje?

Roztwór do wstrzykiwań Calcium Teva zawiera wapń w postaci glubionianu wapnia. Wapń jest pierwiastkiem biorącym udział w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej w ciągu całego życia człowieka. Warunkuje przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuję tuwnowage elektrolitową organizmu, wpływa również na sprawność pracy mięśnia sercowego. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Wpływa na aktywność katalityczną szeregu enzymów, pełni tez rolę przekaźnika, dzięki któremu bodźce chemiczne, fizyczne lub hormonalne ulegają przekształceniu w określony efekt biologiczny. Wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych.

Wskazania do stosowania:

- stany niedoboru wpnia wspomagające szybkiego uzupełnienia: tężyczka, ostra hipokalcemia (niedobór wapnia), mnogie złamania, kurcz głośny, długotrwałe odżywianie pozajelitowe;
-jako lek uzupełniający terapię chorób o podłożu alergicznym: astma oskrzelowa, obrzęk Quinckego, wstrząs anafilaktyczny, alergiczne choroby skóry, alergiczny niezyt nosa;
- zatrucie solami metali ciężkich lub magnezu, fluorkami,czterochlorkiem węgla;
- stany hiperpotasemii (nadmierne stężenie potasu we krwi);
- uzupełnienie niedoborów wapnia u pacjentów nie reagujących na leczenie preparatami doustnymi

Nie należy stosować leku Calcium Teva jeśli u pacjenta występuje:
- nadwrażliwość na sole wapnia;
- ostra niewydolność nerek;
- hiperkalcemia i hiperkalciura (zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia z moczem);
- migotanie komór;
- galaktozemia (nietolerancja galaktozy).

Jak stosować lek Calcium Teva:
Roztwór do wstrzykiwań Calcium Teva nalezy stosować ściśle zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości nalezy ponownie skontaktować się z z lekarzem.
Podawać wyłącznie dożylnie.
Dawki nalezy ustalać indywidualnie, w zależności od stopnia niedoboru wapnia (1ml roztworu zawiera 9mg jonów wapnia).
Dorośli: dożylnie (powoli, z szybkością 1 do 2 ml/min.) 5 do 10 ml/dawkę.
Noworodki i dzieci: dożylnie (powol, z szybkością 1 do 2 ml/min.) 15 do 20mg/kg mc./dobę.
W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jak każdy lek, Calcium Teva, moze powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak przechowywać lek Calcium Teva:
Lek nalezy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 stopni Celcjusza.
Nie nalezy stosować leku Calcium Teva po upływie terminu ważnosci zamieszczonego na opakowaniu.

Inne informacje:
Co zawira lek Calcium Teva
1ml roztworu zawiera 137,5 mg glubionianu wapnia, co odpowiada 9 mg jonów wapnia.
Jedna ampułka Calcium Teva (5ml) zawiera 687,5 mg glubionianu wapnia (45 mg jonów wapnia).
Jedna ampułka Calcium Teva (10ml) zawiera 1375mg glubionianu wapnia (90mg jonów wapnia).
Substancja pomocnicza: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Calcium Teva i co zawiera opakowanie

Calcium Teva jest roztworem w ampułkach z bezbarwnego szkła o pojemności 5 ml lub 10 ml, pakowanych do wkładek PCV (po 5 ampułek), a następnie do tekturowych pudełek (po 2 wkładki, łącznie 10 ampułek w pudełku).

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. (22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
H-2100 Godollo, Tancsics Mihaly ut 82., Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:
10.08.2010r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012