LOSARTAN ARROW

 
Twoje Leki - LOSARTAN ARROW

Nazwa:

LOSARTAN ARROW

Producent:

Arrow Poland S.A.

Szczegółowy opis:

LOSARTAN ARROW, 50mg, tabletki powlekane
Losartanum kalicium 50mg

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Dostępne dawki Losartan Arrow:
Losartan Arrow 30 x 50mg

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:
Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego co odpowiada 45,8 mg losartanu.
Każda tabletka zawiera 23,40 mg laktozy jednowodnej.
Substancje pomocnicze.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:
Tabletki powlekane.
Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy 7,6 mm z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Wskazania do stosowania:
- Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży
w wieku 6 – 18 lat.
- Leczenie chorób nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g/dobę jako składowa leczenia przeciwnadciśnieniowego.
- Leczenie przewlekłej niewydolności serca (u pacjentów w wieku ≥ 60 lat), gdy leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) nie jest odpowiednie z powodu występowania niezgodności, zwłaszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnością serca, których stan został ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosić ≤ 40%, a ich stan powinien być ustabilizowany podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca.
- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów dorosłych z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG (patrz punkt 5.1 Badanie LIFE, Rasa).

Przeciwwskazania:
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- 2. i 3. trymestr ciąży
- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Dawkowanie i sposób podawania:
Tabletki zawierające losartan należy połykać, popijając szklanką wody.
Losartan Arrow można przyjmować niezależnie od posiłków.
Nadciśnienie tętnicze:
Zwykle stosowana dawka początkowa i podtrzymująca u większości pacjentów wynosi 50 mg raz na
dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3 do 6 tygodni od
rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów korzystne może być zwiększenie dawki do 100 mg raz
na dobę (rano). Losartan można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza z lekami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazydem).

Okres ważności: 3 lata

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16550


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012