CLOPIDOGREL ARROW

 
Twoje Leki - CLOPIDOGREL ARROW

Nazwa:

CLOPIDOGREL ARROW

Producent:

Arrow Poland S.A.

Szczegółowy opis:

CLOPIDOGREL ARROW
Clopidogrelum

LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE

Dostępne dawki: Clopidogrel Arrow 28 x 75mg

Skład:
Każda tabletka powlekana zawiera 97,87 mg klopidogrelu wodorosiarczanu, co odpowiada
75 mg klopidogrelu oraz 78,13 mg laktozy bezwodnej i 0,29 mg lecytyny sojowej (E322).

Wskazania do stosowania:
Klopidogrel wskazany jest u dorosłych w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej miażdżycy:
u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.
u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym:
- bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa
lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q), w tym
pacjentówktórym wszczepia się stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu
z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA).
- z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem
odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych
zachowawczo kwalifikujących się do leczenia
trombolitycznego.

Dawkowanie:
Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:
Klopidogrel należy podawać w pojedynczej dawce dobowej wynoszącej 75 mg, z jedzeniem
lub bez jedzenia
U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym:
- bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego
bez załamka Q): leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej
300 mg i następnie kontynuować dawką 75 mg raz na dobę (z kwasem acetylosalicylowym
(ASA) 75 mg do 325 mg na dobę). Ponieważ większe dawki ASA były związane z
większym ryzykiem krwawienia, zaleca się żeby dawka ASA nie była wyższa niż 100 mg.
Optymalny czas trwania leczenia nie został wyraźnie ustalony.
- z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST: leczenie klopidogrelem
należy rozpocząć od dawki nasycającej 300 mg, a następnie podawać dawkę 75 mg raz
na dobę w skojarzeniu z ASA i lekami trombolitycznymi lub bez leków trombolitycznych.
U pacjentów powyżej 75. roku życia leczenie klopidogrelem należy rozpocząć bez podawania
dawki nasycającej. Leczenie skojarzone należy rozpocząć jak najszybciej po wystąpieniu
objawów i kontynuować przez co najmniej 4 tygodnie. Nie badano korzyści z jednoczesnego
stosowania klopidogrelu i ASA w okresie powyżej 4 tygodni w tym modelu leczenia.
Farmakogenetyka
Osoby ze słabo metabolizującym izoenzymem CYP2C19 gorzej odpowiadają na leczenie
klopidogrelem. Dotąd nie ustalono optymalnego dawkowania klopidogrelu u osób słabo
metabolizujacych.
Dzieci i młodzież
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności klopidogrelu u dzieci i młodzieży.
Zaburzenie czynności nerek
Doświadczenie terapeutyczne u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek jest ograniczone.
Zaburzenie czynności wątroby
Doświadczenie terapeutyczne u pacjentów z umiarkowanie nasilonymi chorobami wątroby,
którzy mogą mieć skłonności do krwawień jest ograniczone.

Przeciwwskazania
• Nadwrażliwość na substancję czynną, olej sojowy, olej arachidowy lub którąkolwiek
substancję pomocniczą produktu leczniczego.
• Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
• Czynne patologiczne krwawienie, takie jak wrzód trawienny lub krwotok śródczaszkowy.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt leczniczy wydawany na receptę.


Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
Arrow Poland S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Ministra Zdrowia:
Pozwolenie nr 16477


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012