Anesteloc Max

 
Twoje Leki - Anesteloc Max

Nazwa:

Anesteloc Max

Producent:

Adamed Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Anesteloc Max
Pantoprazolum


Anesteloc Max 20 mg, tabletki dojelitowe.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Anesteloc Max ostrożnie. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leku Anesteloc Max przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Substancją czynną leku Anesteloc Max jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Anesteloc Max stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych. Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Anesteloc Max może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni.

Kiedy nie stosować leku Anesteloc Max
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Anesteloc Max (wymienione w punkcie 6 „Co zawiera lek Anesteloc Max");
- jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV);
- jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia;
- w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anesteloc Max
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:
- jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;
- ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;
- ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy, lub jeśli zmienił się charakter dotychczasowych objawów;
- ma osteoporozę (choroba kości która prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań);
- przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;
- ma chorobę wątroby lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);
- jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;
- będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli przed lub po zastosowaniu tego leku pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, które mogą być oznaką innych, poważniejszych chorób:

- niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);
- wymioty, szczególnie nawracające;
- krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;
- krew w kale, kał czarny lub smolisty;
- utrudnione połykanie lub ból w trakcie przełykania;
- bladość i osłabienie (niedokrwistość);
- duszność, gorączka, dreszcze, kaszel;
- ból w klatce piersiowej;
- ból brzucha;
- ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku Anesteloc Max wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań. Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Anesteloc Max. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Jeżeli od pewnego czasu u pacjenta występuje nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, pacjent powinien pozostawać pod opieką lekarza.

Stosowanie leku Anesteloc Max z innymi lekami
Anesteloc Max może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:

- ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);
- warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.
- atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku Anesteloc Max jednocześnie z atazanawirem.

Nie należy stosować leku Anesteloc Max wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu

wytwarzanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol i rabeprazol), lub antagoniści receptorów H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

Anesteloc Max można w razie konieczności stosować ze środkami zobojętniającymi sok żołądkowy (np. magaldrat, kwas alginowy, wodorowęglan sodu, wodorotlenek glinu, węglan magnezu, lub ich połączenia).

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także leków roślinnych i homeopatycznych.

Stosowanie leku Anesteloc Max z jedzeniem i piciem
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości i popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Anesteloc Max u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Anesteloc Max u kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży lub u kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anesteloc Max
Anesteloc Max zawiera mannitol. Ten składnik w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Anesteloc Max należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i najkrótszy czas leczenia, odpowiednio do leczonej choroby. Przyjmować 1 tabletkę na dobę, o tej samej porze. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Anesteloc Max po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Anesteloc Max, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią. Nie należy przyjmować leku Anesteloc Max przez dłużej niż 4 tygodnie bez zalecenia lekarza.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić.

Dzieci i młodzież
Lek Anesteloc Max nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anesteloc Max
Należy natychmiast poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy zabrać ze sobą lek i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Anesteloc Max
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, Anesteloc Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

- Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

- Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka pod wpływem światła słonecznego.

- Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), zaburzenia nerek przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców, z towarzyszącą gorączką.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:
bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;
często: u 1 - 10 na 100 leczonych pacjentów;
niezbyt często: u 1 - 10 na 1000 leczonych pacjentów;
rzadko: u 1 - 10 na 10 000 leczonych pacjentów;
bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów;
częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

- Niezbyt częste działania niepożądane: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.

- Rzadkie działania niepożądane: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

- Bardzo rzadkie działania niepożądane: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze (siniaków); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, złamania kości, zapalenie płuc (ciężka infekcja płuc).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Anesteloc Max
po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Co zawiera lek Anesteloc Max
Substancją czynną leku jest pantoprazol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: sodu węglan bezwodny, mannitol (E421), krospowidon typu A, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia stearynian.

Otoczka: Opadry 02H52369 Yellow [hypromeloza, glikol propylenowy, powidon K30, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172)].

Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek żółty (E172).

Tusz do nadruku: szelak w etanolu, alkohol izopropylowy, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol butylowy, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek (28%).

Jak wygląda lek Anesteloc Max i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane barwy żółtej, owalne, obustronnie wypukłe, z oznakowaniem „II” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.
Anesteloc Max jest dostępny w blistrach z folii aluminium/aluminium w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 7 lub 14 tabletek dojelitowych.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W krajach członkowskich EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lek jest dopuszczony do obrotu pod następującymi nazwami:

{Irlandia} { Pantosec control 20 mg gastro-resistant tablets }
{Niemcy} { PANTAU BASICS 20 mg magensaftresistente Tabletten}
{Polska } { Anesteloc Max }
{Portugalia} { Pantoprazol Pranzol 20 mg Comprimidos gastrorresistentes }
{Hiszpania} { PANTOPRAZOL Mundogen 20mg Comprimidos gastroresistentes EFG }

Data zatwierdzenia ulotki: 16.09.2010 r.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149,
05-152 Czosnów, Polska

Wytwórca:
1/ IMED Poland Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, Polska
2/ Basic GmbH Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen, Niemcy
3/ Cemelog BRF Kft. Pharma Park-1, Vasút u.2 2040 Budaörs, Węgry
4/ Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irlandia
5/ Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, PolskaOpinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012