Solpadeine - kapsułki

 
Twoje Leki - Solpadeine - kapsułki

Nazwa:

Solpadeine - kapsułki

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
SOLPADEINE

(500 mg + 8 mg + 30 mg), kapsułki
(Paracetamolum + Codeini phosphas + Coffeinum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Solpadeine ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


SPIS TREŚCI ULOTKI:
1. Co to jest lek Solpadeine i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solpadeine
3. Jak stosować lek Solpadeine
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Solpadeine
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SOLPADEINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Solpadeine zawiera 3 substancje czynne: paracetamol, kodeinę i kofeinę. Jego działanie lecznicze jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.
Kodeina wykazuje działanie przeciwbólowe i działa przeciwkaszlowo. Początek działania leku występuje od 30 do 60 minut po zażyciu a całkowity czas działania do 4 godzin.

Wskazania do stosowania leku Solpadeine:
Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła, objawy grypy i przeziębienia, gorączka.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK SOLPADEINE

Nie należy stosować leku Solpadeine u osób:
- z nadwrażliwością (uczuleniem) na paracetamol, kofeinę, kodeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub inne składniki leku,
- z chorobą alkoholową,
- z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek,
- z niewydolnością oddechową,
- z astmą oskrzelową,
- przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) – leki stosowane w depresji i w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Nie stosować leku w ciąży i podczas karmienia piersią.
Leku nie należy stosować u pacjentów uzależnionych od opioidów.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Solpadeine
Lek zawiera kodeinę, która uzależnia (patrz p. 4 ulotki).

Lek należy stosować w najniższej skutecznej dawce i przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do złagodzenia objawów. Pacjent, który odczuwa konieczność ciągłego stosowania leku, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. W razie utrzymywania się lub nasilenia objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- niewydolności wątroby lub nerek,
- stosowania leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy,
- zaburzeń czynności układu oddechowego,
- urazów głowy oraz zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
- rozrostu gruczołu krokowego lub utrudnionego odpływu moczu,
- niedoczynności tarczycy,
- niedoczynności kory nadnerczy,
- podeszłego wieku,
- ostrych objawów brzusznych,
- zapalnych lub prowadzących do niedrożności chorób jelit,
- niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej),
- chorób dróg żółciowych (kamica żółciowa) oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych.

U pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego kodeina może wywoływać ostry ból brzucha związany z drogami żółciowymi lub trzustką, któremu zwykle towarzyszą nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko
uszkodzenia wątroby i nasilenie działania kodeiny. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby
istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie lub niektórych napojach).

Stosowanie leku Solpadeine u dzieci
Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża
Nie należy stosować leku podczas ciąży.

Karmienie piersią
Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, gdyż może być to niebezpieczne dla
dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować zawroty głowy i senność. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Nadmierne spożycie kawy lub herbaty podczas stosowania leku może wywoływać uczucie napięcia i rozdrażnienia.

Stosowanie innych leków
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
- metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),
- cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),
- leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,
- środków wywołujących senność tj. leki nasenne, uspokajające, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne z grupy fenotiazyny, alkohol,
- leków przeciwpadaczkowych,
- ryfampicyny (leku przeciwgruźliczego),
- inhibitorów MAO (stosowane w leczeniu depresji),
- estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),
- soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii),
- disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu),
- niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Kodeina nasila hamujące działanie na ośrodek oddechowy innych opioidowych leków przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie z niektórymi lekami wywołującymi suchość w jamie ustnej lub niewyraźne widzenie (leki cholinolityczne takie jak atropina) może spowodować niedrożność porażenną jelit.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SOLPADEINE
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Doustnie, 2 kapsułki, podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 kapsułek w ciągu doby.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.
Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol, kodeinę lub kofeinę.
W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana
W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre. Przedawkowanie leku może spowodować uszkodzenie wątroby i zaburzenia oddychania.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek Solpadeine może powodować działania niepożądane. Lek może powodować zaparcia.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- ostrego bólu brzucha, nudności i wymiotów u osób, które mają usunięty woreczek żółciowy, co może być objawem ostrego zapalenia trzustki (częstość nieznana),
- reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
- wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w
przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesterydowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- zaburzeń czynności wątroby objawiających się wystąpieniem nudności, nagłego spadku masy ciała, utraty apetytu, zażółcenia skóry i białek oczu,
- objawów uzależnienia t.j. niepokoju i rozdrażnienia oraz odczuwania potrzeby ciągłego stosowania leku i zwiększania dawki po zaprzestaniu długotrwałego regularnego stosowania leku (częstość nieznana).

Powyższe działania niepożadane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), o ile nie zanaczono inaczej.

Ponadto stosowanie leku Solpadeine może spowodować wystąpienie (częstość nieznana):
- nerwowości
- zawrotów głowy
- niestrawności,
- suchości w jamie ustnej,
- senności
- świądu,
- potliwości.

Spożycie kawy lub herbaty podczas stosowania leku może powodować uczucie napięcia. rozdrażnienia, bezsenność, lęk, bóle głowy, zaburzenia żołądka i jelit, nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SOLPADEINE
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Solpadeine
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kodeina i kofeina.
1 kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 8 mg fosforanu kodeiny i 30 mg kofeiny. Ponadto lek zawiera: magnezu stearynian, skrobię kukurydzianą, część dolna otoczki kapsułki: tytanu dwutlenek, żelatyna, część górna otoczki kapsułki: erytrozyna (E127), błękit patentowy V (E131), żółcień chinolinowa (E104), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna; nadruk: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), alkohol n-butylowy, woda oczyszczona, glikol propylenowy, IMS 74OP, alkohol izopropylowy.

Jak wygląda lek Solpadeine i co zawiera opakowanie
Lek ma postać biało-czerwonych kapsułek z nadrukiem Solpadeine.
Opakowanie zawiera 12 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00

Wytwórca
Glaxo Wellcome Production
53100 Mayenne
Francja
SmithKline Beecham S.A.
Carretera de Ajalvir, km.2.500
28806 Alcala de Henares
Madryt
Hiszpania


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012