Xylorin - aerozol do nosa

 
Twoje Leki - Xylorin - aerozol do nosa

Nazwa:

Xylorin - aerozol do nosa

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA
XYLORIN
(Xylometazolini hydrochloridum)
550 ug/ml, aerozol do nosa, roztwór


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Xylorin ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 5 dniach u dorosłych lub u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.


Skład
Jeden ml roztworu zawiera:
substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 550 mikrogramów
oraz substancje pomocnicze: sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.

Jedna dawka aerozolu zawiera 50 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

Dostępne opakowania

Butelka ze szkła bezbarwnego z pompką dozującą i aplikatorem donosowym, umieszczona wraz z ulotką w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 18 ml roztworu (200 dawek).

Spis treści

1. Co to jest Xylorin i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się Xylorin

3. Jak stosować Xylorin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Xylorin

6. Inne informacje

1. Co to jest Xylorin i w jakim celu się go stosuje
Xylorin aerozol do nosa zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Lek powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Po rozpyleniu leku na błonę śluzową nosa miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych występuje po 5-10 minutach i utrzymuje się przez 5 do 6 godzin.

Wskazaniem do stosowania leku Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Lek jest stosowany miejscowo, do nosa, w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych.

2. Zanim zastosuje się Xylorin

Nie należy stosować leku Xylorin u osób:
- z nadwrażliwością na ksylometazoliny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- z jaskrą z wąskim kątem przesączania,
- z nadwrażliwością na leki adrenergiczne,
- przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
- przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji),
- z zanikowym zapaleniem błony śluzowej nosa,
- po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Zachować szczególną ostrożność stosując Xylorin:

Dłuższe lub częstsze niż zalecane stosowanie leku może spowodować polekowy obrzęk błony śluzowej nosa.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia (m.in. chorobą niedokrwienną serca), nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, jaskrą lub nadczynnością tarczycy.

Należy zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić leku drobnoustrojami. W celu zminimalizowania ryzyka rozszerzania się zakażenia lek powinien być używany tylko przez jedną osobę.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
Lek podrażnia, może powodować reakcje skórne.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
U kobiet karmiących lek stosować wyłącznie po zasięgnięciu porady lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek stosowany w zalecanych dawkach, nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn będących w ruchu. W przypadku stosowania w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i (lub) ośrodkowego układu nerwowego, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Ksylometazoliny nie należy stosować z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina, imipramina), które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Nie stosować z inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji).

Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi lekami sympatykomimetycznymi (np. efedryna, pseudoefedryna) ze względu na sumowanie się działania.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować Xylorin

Zazwyczaj stosuje się:
Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli:
1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.

Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż zalecany ani w dawkach większych niż zalecane. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 do 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek podaje się donosowo.

Przed podaniem leku należy:

- oczyścić nos,
- zdjąć nasadkę ochronną z butelki,
- butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry,
- końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć. W tym czasie oczy i usta powinny być zamknięte,
- po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Nie demontować pompki.
Chronić oczy przed lekiem. Nie zdejmować pompki z pojemnika.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Xylorin:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Xylorin niż zalecana:
Po przedawkowaniu lub przypadkowym doustnym przyjęciu leku, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić następujące objawy: nadmierne uspokojenie, zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, nerwowość, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, bezsenność.

W przypadku przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Xylorin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowe nosa i uczucie pieczenia w nosie, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

Dłuższe niż zalecane stosowanie leku może doprowadzić do nawrotu przekrwienia błony śluzowej nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Xylorin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Xylorin
Lek należy przechowywać miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Xylorin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
tel. (0-61) 8601-200,
fax (0-61) 8675-717


Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 PoznańOpinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012