Panadol dla dzieci

 
Twoje Leki - Panadol dla dzieci

Nazwa:

Panadol dla dzieci

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
PANADOL DLA DZIECI, 120 mg/5 ml, zawiesina doustna
(Paracetamolum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Panadol dla dzieci ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

SPIS TREŚCI ULOTKI:
1. Co to jest lek Panadol dla dzieci i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol dla dzieci
3. Jak stosować lek Panadol dla dzieci
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Panadol dla dzieci
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANADOL DLA DZIECI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Panadol dla dzieci zawiera jako substancję czynną paracetamol.
Działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.

Wskazania do stosowania:
Gorączka i ból występujące, np.:
- w czasie przeziębienia i grypy
- po szczepieniach.
Bóle różnego pochodzenia, np.:
- bolesne ząbkowanie
- ból zębów
- ból głowy
- ból gardła
- ból ucha.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANADOL DLA DZIECI

Nie należy stosować leku Panadol dla dzieci:
- jeśli stosuje się jednocześnie inne leki zawierające paracetamol,
- w razie nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol lub inny składnik leku,
- w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek u dziecka.
Zachować szczególną ostrożność stosując Panadol dla dzieci:
- u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek,
- u pacjentów z niedoborem enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy
methemoglobinowej.

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ciąża i karmienie piersią
Lek przeznaczony dla dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek przeznaczony dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty. Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), zydowudyny (lek przeciwwirusowy), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Panadol dla dzieci:
Lek zawiera sorbitol (5 ml zawiesiny zawiera 666,5 mg sorbitolu) i maltitol ciekły.
Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku należy
skontaktować się z lekarzem.
Nipasept sodu może powodować reakcje alergiczne.


3. JAK STOSOWAĆ LEK PANADOL DLA DZIECI
Należy wstrząsnąć butelkę przed użyciem.
Szybkość i skuteczność działania leku zależy m.in. od dokładnego dawkowania.
Butelka leku Panadol dla dzieci zawiera 100 ml zawiesiny. 1 ml zawiesiny zawiera 24 mg paracetamolu.
Miarka dozująca jest dołączona do opakowania
Dawkowanie ustala się wg masy ciała dziecka.

Masa ciała dziecka* Dawka jednorazowa Wiek
6 kg 3,5 ml 3 miesiące
8 kg 5,0 ml 6 miesięcy
9 kg 5,5 ml 9 miesięcy
10 kg 6,0 ml 1 rok
12,5 kg 8,0 ml 2 lata
15 kg 9,0 ml 3 lata
17 kg 10,5 ml 4 lata
19 kg 12,0 ml 5 lat
21 kg 13,0 ml 6 lat
30 kg 19,0 ml 9 lat
42 kg 26,0 ml 12 lat

* Wg siatki centylowej opracowania I.Palczewska, Z.Niedźwiecka, 1999r


Nie należy podawać leku częściej niż co 4 godziny, ani stosować więcej niż 4 dawki w ciągu doby (60 mg paracetamolu /kg mc. /24 godz).
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Przed podaniem leku dziecku poniżej 2 roku życia wskazany jest kontakt z lekarzem.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana dawka jednorazowa.
W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana
Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest dobre.
Objawy przedawkowania to: wymioty, ból brzucha, spadek ciśnienia, pocenie się, pobudzenie
ośrodkowego układu nerwowego z ożywieniem i drgawkami u dzieci, sennością, depresją oddechową, sinicą i śpiączką.
Odtrutką jest: N-acetylocysteina.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Panadol dla dzieci może powodować działania niepożądane.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
- wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- zaburzeń czynności wątroby.
Powyższe reakcje występują bardzo rzadko t.j. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów. U niektórych osób w czasie stosowania leku Panadol dla dzieci mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANADOL DLA DZIECI
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Panadol dla dzieci
Substancją czynną leku jest paracetamol.
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 120 mg paracetamolu.
Ponadto lek zawiera: kwas jabłkowy, azorubinę, gumę ksantan, maltitol ciekły, aromat truskawkowy, sorbitol 70 % (krystalizujący), nipasept sodu, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Panadol dla dzieci i co zawiera opakowanie
Lek Panadol dla dzieci ma postać różowej zawiesiny.
Opakowanie zawiera 100 ml zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00

Wytwórca
Farmaclair
440 Avenue du General de Gaulle
14200, Herouville Saint-Clair
FrancjaOpinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012