Panadol

 
Twoje Leki - Panadol

Nazwa:

Panadol

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
PANADOL 500 mg, tabletki powlekane
(Paracetamolum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Panadol ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


SPIS TREŚCI ULOTKI:
1. Co to jest lek Panadol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol
3. Jak stosować lek Panadol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Panadol
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANADOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Panadol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Panadol działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu. Ponadto może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANADOL
Kiedy nie przyjmować leku Panadol

Nie przyjmować leku Panadol w razie:
- nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol lub inny składnik leku,
- choroby alkoholowej,
- ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Panadol

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- niewydolności wątroby i nerek,
- niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy
methemoglobinowej),
W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Panadol u dzieci
Nie zaleca się podawania leku Panadol dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Należy wówczas zastosować
lek Panadol dla dzieci w zawiesinie.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku Panadol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które
wydawane są bez recepty. Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANADOL
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 2 tabletki do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.
Dzieci w wieku 6-12 lat
Doustnie, ½ - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 tabletki w ciągu doby.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Panadol Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej można sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

W przypadku pominięcia dawki leku Panadol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Panadol może powodować działania niepożądane.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
- wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- zaburzeń czynności wątroby.
Powyższe reakcje występują bardzo rzadko t.j. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Panadol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANADOL
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Panadol

Substancją czynną leku jest paracetamol.
Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu.
Ponadto lek zawiera skrobię kukurydzianą, potasu sorbinian, talk, kwas stearynowy, powidon (K 25),
skrobię żelowaną. W skład otoczki wchodzą: hypromeloza (HPMC) 15 CPS, triacetyna.

Jak wygląda lek Panadol i co zawiera opakowanie
Lek Panadol ma postać białych tabletek z linią podziału po jednej stronie.
Opakowanie zawiera 2, 6, 8, 10, 12, 24, 48 lub 300 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00

Wytwórca

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack Dungarvan
Co. Waterford Irlandia
S.C. EUROPHARM S.A.
Str. Panselelor nr. 2
Brasov Judetul Brasov
cod 500419 Rumunia


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012