Panadol Extra

 
Twoje Leki - Panadol Extra

Nazwa:

Panadol Extra

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika
PANADOL EXTRA (500 mg + 65 mg), tabletki powlekane
(Paracetamolum + Coffeinum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Panadol Extra ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

SPIS TREŚCI ULOTKI:
1. Co to jest lek Panadol Extra i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Extra
3. Jak stosować lek Panadol Extra
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Panadol Extra
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANADOL EXTRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Panadol Extra zawiera 2 substancje czynne: paracetamol i kofeinę. Działanie lecznicze preparatu jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Wskazania do stosowania leku Panadol Extra:
Lek działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bólach menstruacyjnych. Panadol Extra może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANADOL EXTRA

Kiedy nie przyjmować leku Panadol Extra
Nie przyjmować leku Panadol Extra w razie:
- nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol, kofeinę lub inny składnik leku,
- choroby alkoholowej,
- ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,
- zaburzeń rytmu serca,
- bezsenności.
Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Panadol Extra
Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- niewydolności wątroby i nerek,
- niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia
wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie
pijących alkohol.

Lek zawiera kofeinę. Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np.
zawartej w kawie, herbacie lub niektórych napojach). Nadmierne spożycie kofeiny może powodować
trudności z zasypianiem, drżenie i nieprzyjemne uczucie w klatce piersiowej spowodowane
kołataniem serca.

Stosowanie leku Panadol Extra u dzieci
Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku Panadol Extra nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty. Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), estrogenów i progesteronu (hormony płciowe), soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii), disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką
temperaturę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANADOL EXTRA

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Doustnie, w zależności od nasilenia dolegliwości, 1-2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy
przyjmować leku częściej, niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Panadol Extra
Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby. W przypadku zażycia dawki
większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie
chorego jest dobre.
W przypadku pominięcia dawki leku Panadol Extra
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek Panadol Extra może powodować działania niepożądane.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych
z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
- wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas
stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- zaburzeń czynności wątroby
Powyższe reakcje występują bardzo rzadko t.j. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Panadol Extra mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANADOL EXTRA
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Panadol Extra
Substancjami czynnymi leku są paracetamol i kofeina.
Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.
Ponadto lek zawiera skrobię żelowaną, skrobię kukurydzianą, powidon (K 25), potasu sorbinian, talk,
kwas stearynowy, kroskarmelozę sodową (typ A). Otoczka zawiera: hydroksypropylometylocelulozę,
triacetynę.

Jak wygląda lek Panadol Extra i co zawiera opakowanie
Lek Panadol Extra ma postać białych tabletek.
Opakowanie zawiera 8, 10, 12 lub 24 tabletki powlekane.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00

Wytwórca
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack Dungarvan
Co. Waterford Irlandia


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012