Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym

 
Twoje Leki - Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym

Nazwa:

Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym ostrożnie i zgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

COLDREX
o smaku miodowo-cytrynowym

(Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum) (750 mg +10 mg + 60 mg)/ saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Skład
1 saszetka (5 g proszku) zawiera 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 60 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu sacharynian, sodu cytrynian, aromat cytrynowy 610399E, aromat miodu PFW 610507E, aromat miodu Felton F7624P, barwnik karmelowy 626, skrobię kukurydzianą, aspartam, sacharozę.

Dostępne opakowania
5 i 10 saszetek

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa

Wytwórca
SmithKline Beecham S.A., Ctra. De Ajalvir, Km 2 500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Hiszpania

SPIS TREŚCI:
1. Co to jest lek Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym
3. Jak stosować lek Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym

1. CO TO JEST LEK COLDREX O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, obkurczającym naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i zmniejszającym jej przekrwienie, a w wyniku tego udrożniającym nos i zatoki. Lek zawiera witaminę C.

Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym jest wskazany do leczenia objawów grypy, przeziębienia takich jak: bóle głowy, dreszcze, bóle gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK COLDREX O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM
Nie należy stosować leku w razie stwierdzonej nadwrażliwości na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub inne składniki leku oraz w przypadku niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, choroby serca, choroby alkoholowej.

Lek jest przeciwwskazany u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, zydowudynę oraz w trakcie przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich zastosowaniu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym
Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych leków zawierających paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:
- z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
- z niewydolnością nerek,
- z astmą oskrzelową,
- z nadciśnieniem tętniczym,
- z rozrostem gruczołu krokowego,
- z nadczynnością tarczycy,
- z zespołem Raynaud'a.

Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:
- Pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fen ytoinę, prymidon (leki stosowane m.in. w padaczce), ryfampicynę (leki stosowane m.in. w gruźlicy), ziele dziurawca (stosowane m.in. w depresji) lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.
- Pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.
- Pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania. Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

1 saszetka zawiera 2,47 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej diecie.

Stosowanie leku u dzieci
Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża
Przed zażyciem leku podczas ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Przed zażyciem leku podczas karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy skonsultować się z lekarzem w razie przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom) cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi) leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego), alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie Żelaza, zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COLDREX O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Jedna saszetka leku Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.

Sposób podawania
Przed podaniem proszek należy rozpuścić w ciepłej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy ciepłą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dolać zimnej wody lub dosłodzić.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana
W przypadku zażycia więcej niż 4 saszetek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Lek Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym stosowany zgodnie z zaleceniami jest dobrze tolerowany. Jak każdy lek, Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:
- skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), napad astmy oskrzelowej oraz inne reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego,
- ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej,
- ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, bladość skóry,
- ze strony układu oddechowego: zaburzenia oddychania,
- ze strony układu moczowego: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych,
- ze strony ośrodkowego układu nerwowego: lęk, niepokój, nerwowość, bezsenność
- zaburzenia w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), methemoglobinemia (zmniejszenie zdolności krwinek czerwonych do przenoszenia tlenu), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU COLDREX O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU COLDREX O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa,
tel. (22) 576 96 00


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012