Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym

 
Twoje Leki - Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym

Nazwa:

Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Coldrex MaxGrip ostrożnie i zgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

COLDREX MaxGrip
o smaku cytrynowym

(Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum +Acidum ascorbicum) (1000 mg +10 mg + 40 mg)/ saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Skład
1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 40 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: sacharozę, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, skrobię kukurydzianą, sodu cyklaminian, sodu sacharynę bezwodną krzemionkę koloidalną, aromat cytrynowy, kurkuminę (E100)

Dostępne opakowania

5 i 10 saszetek

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Wytwórca
SmithKline Beecham S.A., Avenida de Ajalvir, Km. 2,500, 28806 Alcala de Henares, Madryt, Hiszpania

SPIS TREŚCI:
1. Co to jest lek Coldrex MaxGrip i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Coldrex MaxGrip
3. Jak stosować lek Coldrex MaxGrip
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Coldrex MaxGrip
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Coldrex MaxGrip

1. CO TO JEST LEK COLDREX MAXGRIP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Coldrex MaxGrip jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, obkurczającym naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i zmniejszającym jej przekrwienie, a w wyniku tego udrożniającym nos i zatoki. Coldrex MaxGrip zawiera witaminę C. Coldrex MaxGrip jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem
nosa (katarem).

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK COLDREX MAXGRIP
Nie należy stosować preparatu Coldrex MaxGrip w razie stwierdzonej nadwrażliwości na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub inne składniki leku oraz w przypadku niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, choroby serca, choroby alkoholowej. Preparat jest przeciwwskazany u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, zydowudynę oraz u w trakcie przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich zastosowaniu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Coldrex MaxGrip
Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych preparatów zawierających paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:
- z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
- z niewydolnością nerek,
- z astmą oskrzelową,
- z nadciśnieniem tętniczym,
- z rozrostem gruczołu krokowego,
- z nadczynnością tarczycy,
- z zespołem Raynaud’a.
Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:
- Pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon (leki stosowane m.in. w padaczce), ryfampicynę (leki stosowane m.in. w gruźlicy), ziele dziurawca (stosowane m.in. w depresji) lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.
- Pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.
- Pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

Stosowanie preparatu u dzieci
Nie zaleca się podawania preparatu dzieciom poniżej 12 lat.

Ciąża

Przed zażyciem leku podczas ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zażyciem leku podczas karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Coldrex MaxGrip stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego), alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie). Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza, zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COLDREX MAXGRIP

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Jedna saszetka leku Coldrex MaxGrip co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.
Sposób podawania
Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie potrzeby dolać zimnej wody lub dosłodzić.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej – leku Coldrex MaxGrip nie należy stosować dłużej niż siedem dni. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana

W przypadku zażycia więcej niż 4 saszetek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Lek Coldrex MaxGrip stosowany zgodnie z zaleceniami jest dobrze tolerowany. Jak każdy lek Coldrex MaxGrip może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:
- skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), napad astmy oskrzelowej oraz inne reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego,
- ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej,
- ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, bladość skóry,
- ze strony układu oddechowego: zaburzenia oddychania,
- ze strony układu moczowego: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych,
- ze strony ośrodkowego układu nerwowego: lęk, niepokój, nerwowość, bezsenność
- zaburzenia w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), methemoglobinemia (zmniejszenie zdolności krwinek czerwonych do przenoszenia tlenu), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Coldrex MaxGrip mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU COLDREX MAXGRIP
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU COLDREX MAXGRIP
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa,
tel. (22) 576 96 00


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012