Coldrex MaxGrip C

 
Twoje Leki - Coldrex MaxGrip C

Nazwa:

Coldrex MaxGrip C

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Coldrex MaxGrip C ostrożnie i zgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.


Coldrex MaxGrip C
tabletki
SKŁAD

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 5 mg chlorowodorku fenylefryny, 20 mg wodzianu terpinu i 30 mg kwasu askorbowego (witaminy C) oraz substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, skrobię rozpuszczalną, talk, kwas stearynowy, powidon, potasu sorbinian, sodu laurylosiarczan, żółty barwnik (E 110)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
12 lub 24 tabletki

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

WYTWÓRCA

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Knockbrack, Dungarvan, Co., Waterford, Irlandia

Spis treści:
1. Co to jest lek Coldrex MaxGrip C i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Coldrex MaxGrip C
3. Jak stosować lek Coldrex MaxGrip C
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Coldrex MaxGrip C
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Coldrex MaxGrip C

1. CO TO JEST LEK COLDREX MAXGRIP C I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki Coldrex MaxGrip C zawierają następujące substancje czynne: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kofeinę, wodzian terpinu i witaminę C.
- Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
- fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe
- kofeina - nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu
- wodzian terpinu - działa wykrztuśnie
- witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

Wskazania do stosowania
Leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle kostne i mięśniowe, katar.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK COLDREX MAXGRIP C
Nie należy stosować leku Coldrex MaxGrip C u osób z nadwrażliwością (uczuleniem) na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu, witaminę C lub inne składniki leku, z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek, z nadczynnością tarczycy, cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym krwi, z chorobami serca, ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, z rozrostem gruczołu krokowego, z chorobą alkoholową.

Preparat jest przeciwwskazany u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV) oraz w trakcie przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich zastosowaniu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Coldrex MaxGrip C

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- niewydolności nerek,
- zaburzeń czynności układu oddechowego (rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli),
- niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej),
- zespołu Raynaud’a.

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych preparatów zawierających paracetamol. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:
- Pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon (leki stosowane m.in. w padaczce), ryfampicynę (lek stosowany m.in. w gruźlicy), ziele dziurawca (stosowane m.in. w depresji) lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.
- Pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.
- Pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

Stosowanie preparatu Coldrex MaxGrip C u dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża

Przed zażyciem leku podczas ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Przed zażyciem leku podczas karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Coldrex MaxGrip C nie powoduje senności i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nadmierne spożycie kawy lub herbaty podczas stosowania leku może powodować uczucie napięcia i rozdrażnienia.

Stosowanie innych leków
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji) i innych leków przeciwdepresyjnych (z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych), estrogenów i progesteronu (hormony płciowe), soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii), disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego), alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie), niektórych leków stosowanych w chorobach serca lub nadciśnieniu (glikozydy naparstnicy, beta-adrenolityki, metyldopa). Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza i glinu z zawierających je preparatów zobojętniających.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COLDREX MAXGRIP C

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Doustnie, 2 tabletki, podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4
godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana
W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej,
nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia
opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Coldrex MaxGrip C może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:
- skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), napad astmy oskrzelowej oraz inne reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego,
- ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej,
- ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, bladość skóry,
- ze strony układu oddechowego: zaburzenia oddychania,
- ze strony układu moczowego: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych,
- ze strony ośrodkowego układu nerwowego: lęk, niepokój, nerwowość, bezsenność,
- zaburzenia w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), methemoglobinemia (zmniejszenie zdolności krwinek czerwonych do przenoszenia tlenu), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek). U niektórych osób w czasie stosowania leku Coldrex MaxGrip C mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU COLDREX MAXGRIP C
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU COLDREX MAXGRIP C
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa,
tel. (22) 576 96 00


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012